सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

२०१७-२०१८ सम्मेलन कार्यक्रम—क्षेत्रीय निरीक्षकसँग

असल काम गर्न हरेस नखानुहोस्‌!

असल काम गर्न हरेस नखानुहोस्‌!

 बिहान

 • ९:३० धुन

 • ९:४० गीत न. ७७ र प्रार्थना

 • ९:५० असल काम गर्न गाह्रो हुनुको कारण के हो?

 • १०:०५ गोष्ठी: शरीरको लागि नछर्नुहोस्‌

  • सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा विवेकी हुनुहोस्‌

  • स्वस्थकर मनोरञ्जन छान्‍नुहोस्‌

  • ईर्ष्याविरुद्ध लड्‌नुहोस्‌

  • सुरक्षित भविष्यको लागि लगानी गर्नुहोस्‌

 • ११:०५ गीत न. ४५ र घोषणाहरू

 • ११:१५ सबैको भलाइ गरिरहौं

 • ११:३० समर्पण र बप्तिस्मा

 • १२:०० गीत न. ६३

 दिउँसो

 • १:१० धुन

 • १:२० गीत न. १२७ र प्रार्थना

 • १:३० जनभाषण: परमेश्‍वरको खिसी नगर्नुहोस्‌—तर कुन अर्थमा?

 • २:०० प्रहरीधरहरा-को सारांश

 • २:३० गीत न. ५९ र घोषणाहरू

 • २:४० गोष्ठी: पवित्र शक्‍तिको लागि छरिरहौं

  • अध्ययन गर्ने राम्रो बानी बसाल्नुहोस्‌

  • बाइबल सिद्धान्त प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन डोऱ्‍याउनुहोस्‌

  • प्रचार गर्ने ‘काम नछोडौं’

 • ३:४० थाकेनौं भने ठीक समयमा हामीले कटनी गर्नेछौं

 • ४:१५ गीत न. १२६ र प्रार्थना