सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

संसार कसको हातमा छ?

संसार कसको हातमा छ?

तपाईं के भन्नुहुन्छ?

  • परमेश्वरको।

  • मानिसको।

  • वा अरू कसैको।

 पवित्र शास्त्र के भन्छ?

“सारा संसार त्यस दुष्टको हातमा परेको छ।”—१ यूहन्ना ५:१९, नयाँ संसार अनुवाद।

“दियाबलका कामहरू नष्ट गर्ने उद्देश्यले नै परमेश्वरको छोरा प्रकट हुनुभएको थियो।”—१ यूहन्ना ३:८.

तपाईंको लागि यसको अर्थ?

संसारमा व्याप्त समस्याहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ।—प्रकाश १२:१२.

संसार सुध्रिनेछ भनेर विश्वास गर्न सकिने कारण।—१ यूहन्ना २:१७.

 के पवित्र शास्त्रमा विश्वास गर्न सकिन्छ?

अवश्य। कम्तीमा तीनवटा कारण विचार गर्नुहोस्:

  • सैतानको शासनको विनाश पक्का छ। अहिले संसार सैतानको हातमा परेको छ। तर यहोवा परमेश्वरले त्यसको अन्त गर्ने निश्चय गर्नुभएको छ। उहाँले ‘दियाबललाई नामेट पार्ने’ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सैतानले पुऱ्याएको सबै क्षतिलाई उहाँले सच्याउनुहुनेछ।—हिब्रू २:१४.

  • परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई संसारको शासक हुन छान्नुभएको छ। अहिलेको संसारको कठोर तथा स्वार्थी शासक र येशूबीच आकाश जमिनको फरक छ। येशूको शासनबारे परमेश्वरले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, “कमजोर र दरिद्रलाई उसले टिठाउनेछ . . . अत्याचार र थिचोमिचोबाट उसले तिनीहरूको प्राण मोल तिरेर छुटाउनेछ।”—भजन ७२:१३, १४, पवित्र बाइबल।

  • परमेश्वर झूट बोल्नुहुन्न। पवित्र शास्त्र स्पष्टै यसो भन्छ, “परमेश्वरले झूट बोल्न असम्भव” छ। (हिब्रू ६:१८) यहोवाले कुनै कुरा गर्ने वचन दिनुभएपछि त्यो पूरा गर्नुभए सरह हो। (यशैया ५५:१०, ११) “यस संसारको शासक बाहिर फ्याँकिनेछ।”—यूहन्ना १२:३१.

 यसबारे सोच्नुहोस्

यस संसारको शासकलाई हटाएपछि संसार कस्तो हुन्छ?

भजन ३७:१०, ११ र प्रकाश २१:३, ४ मा पवित्र शास्त्रले यस प्रश्नको जवाफ दिएको छ।