अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

येशूले पृथ्वीमा बिताउनुभएको अन्तिम हप्ता

डाउनलोड विकल्पहरू