अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

के बाइबल भरपर्दो किताब हो?

के बाइबल भरपर्दो किताब हो?

बाइबल “परमेश्वरको वचन” हो भनेर बाइबलमै लेखिएको छ। साथै परमेश्वर ‘झूट बोल्नुहुन्न’ भनेर पनि यसमा बताइएको छ। (१ थिस्सलोनिकी २:१३; तीतस १:२) के यो कुरा साँचो हो? वा बाइबल दन्त्यकथाहरूको सङ्‌ग्रह मात्रै हो?

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको किताब

आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू सुल्झाउन बाइबलले तपाईंलाई कसरी मदत गर्न सक्छ? यसमा भएका भविष्यवाणीहरूमा तपाईं किन विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?