अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबलको वास्तविक लेखक को हो?

बाइबल मानिसले लेखेको हो भने यसलाई किन “परमेश्वरको वचन” भनिन्छ? (१ थिस्सलोनिकी २:१३) परमेश्वरले आफ्नो विचार मानिसहरूमा कसरी सार्न सक्नुभयो?

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

के बाइबल मानिसको विचारले भरिएको किताब हो?

बाइबलले यसको स्रोतबारे के बताएको छ, हेर्नुहोस्।

बाइबल परमेश्वरले दिनुभएको किताब

आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरू सुल्झाउन बाइबलले तपाईंलाई कसरी मदत गर्न सक्छ? यसमा भएका भविष्यवाणीहरूमा तपाईं किन विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?