अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

के परमेश्वरको नाम छ?

के परमेश्वरको नाम छ?

परमेश्वरका थुप्रै उपाधि छन्‌; जस्तै सर्वशक्तिमान्‌, सृष्टिकर्ता र प्रभु। (अय्यूब ३४:१२; उपदेशक १२:१; दानियल २:४७) तर के परमेश्वरले आफूलाई कुनै नामले चिनाउनुभएको छ?

अझ बढी सिक्नुहोस्

परमेश्वर वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ?

परमेश्वरले तपाईंको साँच्चै ख्याल राख्नुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ? उहाँको व्यक्तित्व कस्तो छ अनि उहाँसँग कसरी नजिक हुन सकिन्छ, त्यसबारे थाह पाउनुहोस्।