सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

के परमेश्वरको नाम छ?

के परमेश्वरको नाम छ?

परमेश्वरका थुप्रै उपाधि छन्‌; जस्तै सर्वशक्तिमान्‌, सृष्टिकर्ता र प्रभु। (अय्यूब ३४:१२; उपदेशक १२:१; दानियल २:४७) तर के परमेश्वरले आफूलाई कुनै नामले चिनाउनुभएको छ?

अझ बढी सिक्नुहोस्

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परमेश्वर वास्तवमा कस्तो हुनुहुन्छ?

परमेश्वरले तपाईंको साँच्चै ख्याल राख्नुहुन्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ? उहाँको व्यक्तित्व कस्तो छ अनि उहाँसँग कसरी नजिक हुन सकिन्छ, त्यसबारे थाह पाउनुहोस्।