सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

 पाठ १०

तपाईं साँचो उपासना कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ?

तपाईं साँचो उपासना कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ?

“झूटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होसियार होओ।”—मत्ती ७:१५.

“परमेश्वरलाई चिनेका छौं भनेर तिनीहरू खुलेआम घोषणा गर्छन्‌ तर आफ्ना कामहरूद्वारा भने उहाँलाई इन्कार गर्छन्‌।”—तीतस १:१६.

१. के साँचो धर्म एउटै मात्र छ?

येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई एउटै धर्म अर्थात्‌ साँचो धर्मबारे सिकाउनुभयो। त्यो अनन्त जीवनतर्फ डोऱ्याउने बाटो जस्तै हो। त्यो बाटो “भेट्टाउने थोरै हुन्छन्‌” भनेर येशूले भन्नुभयो। (मत्ती ७:१४) परमेश्वर बाइबलआधारित उपासना मात्र स्वीकार्नुहुन्छ। सबै साँचो उपासकहरूको विश्वास एउटै छ।यूहन्ना ४:२३, २४; १४:६; एफिसी ४:४, ५ पढ्नुहोस्।

२. झूटा ख्रीष्टियनहरूबारे येशूले के भन्नुभयो?

झूटा अगमवक्ताहरूले ख्रीष्टियन धर्मलाई भ्रष्ट बनाउनेछन्‌ भनेर येशूले सचेत गराउनुभयो। तिनीहरू बाहिरबाट साँचो उपासकहरू जस्तै देखिन्छन्‌। तिनीहरूका चर्चले ख्रीष्टियन भएको दाबी गर्छन्‌। तर तिनीहरू वास्तवमा साँचो ख्रीष्टियन होइनन्‌ भनेर तपाईं थाह पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी? साँचो उपासनाले मात्र असल गुणहरू देखाउने र त्यहीअनुसार काम गर्ने साँचो ख्रीष्टियन बन्न मदत गर्छ र यो कुरा मानिसहरूले देख्न सक्छन्‌।मत्ती ७:१३-२३ पढ्नुहोस्।

३. तपाईं साँचो उपासकहरूलाई कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ?

तिनीहरूलाई चिनाउने पाँच वटा कुरा याद गर्नुहोस्:

  • साँचो उपासकहरूले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनी मानिलिन्छन्‌। तिनीहरू यसका सिद्धान्तअनुसार जीवन बिताउने कोसिस गर्छन्‌। त्यसैले साँचो धर्म मानिसहरूको विचारमा आधारित धर्मभन्दा फरक छ। (मत्ती १५:७-९) साँचो उपासकहरू बोली एउटा र व्यवहार अर्को गर्ने गर्दैनन्‌।यूहन्ना १७:१७; २ तिमोथी ३:१६, १७ पढ्नुहोस्।

  •   येशूका साँचो अनुयायीहरूले परमेश्वरको नाम यहोवाको आदर गर्छन्‌। येशूले परमेश्वरको नामबारे अरूलाई बताएर उक्त नामको आदर गर्नुभयो। परमेश्वरलाई चिन्न र उहाँको नाम पवित्र पारियोस् भनेर प्रार्थना गर्न येशूले तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो। (मत्ती ६:९) तपाईं बस्ने इलाकामा कुनचाहिं धर्मले परमेश्वरको नामबारे बताउँछ?यूहन्ना १७:२६; रोमी १०:१३, १४ पढ्नुहोस्।

  • साँचो ख्रीष्टियनहरू परमेश्वरको राज्यबारे प्रचार गर्छन्‌। परमेश्वरले येशूलाई राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनुभयो। मानिसजातिको लागि एउटै मात्र आशा परमेश्वरको राज्य हो। आफ्नो मृत्युसम्मै येशूले यसबारे कुरा गर्न छोड्नुभएन। (लूका ४:४३; ८:१; २३:४२, ४३) आफ्ना अनुयायीहरूले यसबारे प्रचार गर्नेछन्‌ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईंकहाँ परमेश्वरको राज्यबारे कुरा गर्न कोही आउँछन्‌ भने तिनी कुन धर्मका हुन सक्छन्‌?मत्ती २४:१४ पढ्नुहोस्।

  • येशूका अनुयायीहरू यस दुष्ट संसारका भाग होइनन्‌। तिनीहरू राजनीति र युद्धमा भाग लिंदैनन्‌। यसैबाट तपाईं तिनीहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। (यूहन्ना १७:१६; १८:३६) साथै, तिनीहरूले संसारमा व्याप्त हानिकारक बानी र मनोभावको नकल गर्दैनन्‌।याकूब ४:४ पढ्नुहोस्।

  • साँचो ख्रीष्टियनहरूले आपसमा उत्कृष्ट प्रेम देखाउँछन्‌। परमेश्वरको वचनबाट तिनीहरूले सबै जातका मानिसहरूलाई आदर गर्न सिक्छन्‌। झूटा धर्महरूले राष्ट्रहरूबीचको युद्धमा पूरापूर समर्थन गर्छन्‌। तर साँचो उपासकहरूले त्यसो गर्न इन्कार गर्छन्‌। (मीका ४:१-३) बरु, साँचो ख्रीष्टियनहरूले कुनै स्वार्थ नराखी आफ्नो समय र स्रोत अरूलाई मदत गर्न र प्रोत्साहन दिन चलाउँछन्‌।यूहन्ना १३:३४, ३५; १ यूहन्ना ४:२० पढ्नुहोस्।

४. साँचो धर्म कुन हो, के तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ?

कुनचाहिं धर्मको सबै शिक्षा परमेश्वरको वचन बाइबलमा आधारित छ? कुनचाहिं धर्मले परमेश्वरको नामको आदर गर्छ? कुनचाहिं धर्मले मानिसजातिको एउटै आशाको रूपमा परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्छ? कुन समूहले प्रेम देखाउँछ र युद्धलाई समर्थन गर्दैन? यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?१ यूहन्ना ३:१०-१२ पढ्नुहोस्।