सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

 पाठ ९

तपाईंको परिवार कसरी आनन्दित हुन सक्छ?

तपाईंको परिवार कसरी आनन्दित हुन सक्छ?

१. पारिवारिक आनन्दको लागि कानुनी रूपमा विवाह गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?

सुसमाचार आनन्दित परमेश्वर यहोवाबाट आउँछ। परिवारहरू आनन्दित भएको यहोवा चाहनुहुन्छ। (१ तिमोथी १:११) विवाहको सुरुवातकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। पारिवारिक आनन्दको लागि कानुनी रूपमा विवाह भएको हुनै पर्छ। यसो गर्दा बुबाआमा र छोराछोरी दुवैले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्‌। ख्रीष्टियनहरूले विवाह दर्ता गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय नियम-कानुनको पालना गर्नुपर्छ।—लूका २:१, ४, ५ पढ्नुहोस्।

विवाहलाई परमेश्वर कस्तो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ? विवाह पुरुष र स्त्रीबीच स्थायी बन्धन होस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पति र पत्नी आपसमा वफादार रहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। (हिब्रू १३:४) सम्बन्ध विच्छेदलाई उहाँ घृणा गर्नुहुन्छ। (मलाकी २:१६) तर पति वा पत्नीमध्ये कसैले अवैध यौनसम्बन्ध राखेका छन्‌ भने सम्बन्ध विच्छेद गर्न र पुनःविवाह गर्न ख्रीष्टियनहरूलाई परमेश्वर अनुमति दिनुहुन्छ।मत्ती १९:३-६,  पढ्नुहोस्।

२. पति-पत्नीले एक-अर्कासित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ?

यहोवाले पुरुष र स्त्रीलाई एक-अर्काको पूरकको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। (उत्पत्ति २:१८) परिवारको शिरको रूपमा पतिले आफ्नो परिवारको भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न र परमेश्वरबारे परिवारलाई सिकाउन अगुवाइ लिनुपर्छ। पतिले आफ्नी पत्नीलाई आत्मत्यागी प्रेम देखाउनुपर्छ। पति र पत्नी दुवैले एक-अर्कालाई प्रेम र आदर गर्नुपर्छ। पति र पत्नी दुवै त्रुटिपूर्ण भएकोले क्षमा दिन सिक्नै पर्छ। वैवाहिक बन्धनमा आनन्दित हुन मदत गर्ने मुख्य कुरा यही हो।एफिसी ४:३१, ३२; ५:२२-२५, ३३; १ पत्रुस ३:७ पढ्नुहोस्।

३. आफ्नो वैवाहिक जीवन आनन्दित छैन भन्दैमा के तपाईंले सम्बन्ध तोड्न मिल्छ?

वैवाहिक जीवनमा समस्या आइपऱ्यो भने दुवैले एक-अर्कालाई मायालु व्यवहार गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। (१ कोरिन्थी १३:४, ५) वैवाहिक जीवनमा आउने  साधारण समस्याको समाधानको रूपमा छुट्टिएर बस्न बाइबलले प्रोत्साहन दिंदैन।१ कोरिन्थी ७:१०-१३ पढ्नुहोस्।

४. छोराछोरी हो, तपाईंको जीवन कस्तो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ?

तपाईं आनन्दित होस् भनेर यहोवा परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईंको बाल्यावस्था कसरी आनन्दसाथ बिताउने भनेर उहाँ उत्तम सल्लाह दिनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो बुबाआमाको बुद्धि र अनुभवबाट लाभ उठाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। (कलस्सी ३:२०) सृष्टिकर्ता र उहाँको छोराको इच्छाअनुसार गर्दा पाइने आनन्द पनि तपाईंले अनुभव गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ।उपदेशक ११:९–१२:१; मत्ती १९:१३-१५; २१:१५, १६ पढ्नुहोस्।

५. बुबाआमाहरू हो, छोराछोरीको जीवनलाई तपाईं कसरी आनन्दित बनाउन सक्नुहुन्छ?

छोराछोरीलाई गाँस-बास-कपास जुटाउन तपाईंले मेहनत गर्नुपर्छ। (१ तिमोथी ५:८) तर छोराछोरी आनन्दित हुनको लागि तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ र उहाँबाट सिक्नुपर्छ। यस्तो कुरा सिकाउने जिम्मेवारी तपाईंको हो। (एफिसी ६:४) परमेश्वरप्रति प्रेम देखाउने सन्दर्भमा तपाईंको उदाहरणले तपाईंको छोराछोरीको मनमा गहिरो असर पार्छ। परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई प्रशिक्षण दिंदा तिनीहरूको सोचाइमा सकारात्मक तरिकाले प्रभाव पर्न सक्छ।व्यवस्था ६:४-७; हितोपदेश २२:६ पढ्नुहोस्।

छोराछोरीलाई प्रोत्साहन दिंदा र तिनीहरूको प्रशंसा गर्दा तिनीहरूले लाभ उठाउँछन्‌। तिनीहरूलाई सुधार्नुपर्छ र अनुशासन पनि दिनुपर्छ। त्यस्तो प्रशिक्षणले आनन्द गुमाउन सक्ने आचरणबाट तिनीहरूलाई जोगाउँछ। (हितोपदेश २२:१५) त्यसो भन्दैमा अनुशासन कहिले पनि निर्दयी वा क्रूर हुनु हुँदैन।कलस्सी ३:२१ पढ्नुहोस्।

बुबाआमा र छोराछोरीका लागि भनेर नै यहोवाका साक्षीहरूले केही किताब तयार पारेका छन्‌। यी किताब बाइबलआधारित हुन्‌।भजन १९:७, ११ पढ्नुहोस्।