सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

परमेश्वरबाट आएको सुसमाचार!

 पाठ ५

पृथ्वीको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो?

पृथ्वीको लागि परमेश्वरको उद्देश्य के हो?

१. परमेश्वरले किन पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो?

यहोवा परमेश्वरले पृथ्वी मानिसहरूलाई दिनुभयो। यो हाम्रो घर हो। त्यसैले पहिलो मानव दम्पती आदम र हव्वालाई स्वर्गमा घरजम गरेर बस्नको लागि बनाइएको थिएन। परमेश्वरले स्वर्गमा बस्नको लागि स्वर्गदूतहरू बनाइसक्नुभएको थियो। (अय्यूब ३८:४, ७) बरु परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई अदनको सुन्दर बगैंचामा अर्थात्‌ प्रमोदवनमा राख्नुभयो। (उत्पत्ति २:१५- १७) यहोवाले आदम र तिनका भावी सन्तानलाई पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्ने आशा दिनुभयो।भजन ३७:२९; ११५:१६ पढ्नुहोस्।

सुरुमा अदनको बगैंचा मात्रै प्रमोदवन थियो। पहिलो मानव दम्पतीले सन्तान जन्माएर पृथ्वी भर्नुपर्ने थियो। समयको दौडान तिनीहरूले सारा पृथ्वीलाई आफ्नो वशमा पार्नुपर्ने र यसलाई सुन्दर बगैंचा बनाउनुपर्ने थियो। (उत्पत्ति १:२८) पृथ्वी कहिल्यै नाश हुनेछैन। यो सधैं मानवजातिको घर हुनेछ।भजन १०४:५ पढ्नुहोस्।

२. पृथ्वी अहिले किन सुन्दर बगैंचा जस्तो छैन?

आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा मानेनन्‌। त्यसैले यहोवाले तिनीहरूलाई बगैंचाबाट निकालिदिनुभयो। सुन्दर बगैंचा अर्थात्‌ प्रमोदवन गुम्यो र यसलाई कुनै पनि मानिसले पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन। बाइबल भन्छ: “पृथ्वी दुष्टहरूको हातमा दिइएको छ।”—अय्यूब ९:२४.उत्पत्ति ३:२३, २४ पढ्नुहोस्।

यहोवाले मानवजातिको लागि सुरुमा राख्नुभएको उद्देश्य पूरा गर्न के उहाँ असफल हुनुभयो? अहँ! हुनुभएन। उहाँ सर्वशक्तिमान्‌ हुनुहुन्छ। उहाँ कहिल्यै असफल हुनुहुन्न। (यशैया ४५:१८) आफ्नो उद्देश्य अनुरूप नै उहाँले मानिसजातिलाई फेरि प्रमोदवनमा राख्नुहुनेछ।भजन ३७:११, ३४ पढ्नुहोस्।

३. प्रमोदवन कसरी पुनर्स्थापित हुन्छ?

परमेश्वरद्वारा नियुक्त राजाको रूपमा येशूले शासन गर्दा पृथ्वीमा प्रमोदवन पुनर्स्थापित हुन्छ। आरमागेडोन भनिने युद्धमा येशूले स्वर्गदूतहरूको नेतृत्व लिनुहुनेछ र परमेश्वरका विरोधी सबैलाई नाश गर्नुहुनेछ। त्यसपछि येशूले दुष्ट  स्वर्गदूत सैतानलाई १,००० वर्षसम्म कैद गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका जनहरू त्यस विनाशबाट बच्नेछन्‌ किनभने येशूले तिनीहरूलाई डोऱ्याउनुहुनेछ र सुरक्षा गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले पृथ्वीमा स्थापना हुने प्रमोदवनमा अनन्त जीवनको आनन्द उठाउनेछन्‌।प्रकाश २०:१-३; २१:३, ४ पढ्नुहोस्।

४. दुःखकष्टको अन्त कहिले हुन्छ?

पृथ्वीमा भएको दुष्टतालाई परमेश्वरले कहिले नाश गर्नुहुन्छ? अन्त नजिकै छ भनेर चिनाउने “चिन्ह” येशूले दिनुभयो। अहिलेको संसारको अवस्थाले मानिसजातिको अस्तित्वलाई नै खतरामा पारेको छ। यसले हामी “यस युगको आखिरी समय”-मा बाँचिरहेका छौं भनेर देखाउँछ।मत्ती २४:३, ७-१४, २१, २२ पढ्नुहोस्।

येशूले स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि १,००० वर्षसम्म शासन गर्दा उहाँले दुःखकष्ट हटाउनुहुनेछ। (यशैया ९:६, ७; ११:९) त्यसबाहेक उहाँले प्रधान पुजारीको रूपमा पनि काम गर्नुहुनेछ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको पाप पखाल्नुहुनेछ। यसरी परमेश्वरले येशूमार्फत रोगबिमार, बुढ्यौली र मृत्यु हटाउनुहुनेछ।यशैया २५:८; ३३:२४ पढ्नुहोस्।

५. पृथ्वी भविष्यमा प्रमोदवन हुँदा त्यहाँ को बस्नेछ?

तपाईंले राज्यभवनमा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर सिक्न इच्छुक मानिसहरू भेट्न सक्नुहुन्छ

परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू प्रमोदवनमा बस्नेछन्‌। (१ यूहन्ना २:१७) येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई नम्र व्यक्तिहरू खोज्न र तिनीहरूलाई परमेश्वरसामु ग्रहणयोग्य हुने तरिका सिकाउन पठाउनुभयो। अहिले यहोवाले भविष्यको प्रमोदवनमा बस्न योग्य हुन लाखौं मानिसलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। (सपन्याह २:३) यहोवाका साक्षीहरूको राज्यभवनमा मानिसहरूले असल पति अनि असल बुबा बन्ने र असल पत्नी अनि असल आमा बन्ने तरिका सिकिरहेका छन्‌। छोराछोरी र आमाबाबुहरू सँगसँगै उपासना गर्छन्‌ र सुसमाचारले तिनीहरूको जीवन कसरी सुधार्छ भनेर सिक्छन्‌।मीका ४:१-४ पढ्नुहोस्।