१. परमेश्वरबाट आएको समाचार के हो?

मानिसहरूले पृथ्वीमा आनन्द उठाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मानिसहरूलाई माया गरेकोले नै उहाँले पृथ्वी र यसमा भएका सबै थोक बनाउनुभयो। संसारभरिका सबै मानिसको उज्ज्वल भविष्यको लागि उहाँले छिट्टै कदम चाल्नुहुनेछ। उहाँले सबै मानिसलाई दुःखकष्टबाट छुटकारा दिनुहुनेछ।यर्मिया २९:११ पढ्नुहोस्।

संसारको कुनै पनि सरकारले हिंसा, रोगबिमार र मृत्यु अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन। तर एउटा सुसमाचार छ। अब छिट्टै परमेश्वरले सबै मानव सरकार हटाउनुहुन्छ र त्यसको सट्टामा आफ्नो सरकार स्थापना गर्नुहुन्छ। यसका प्रजाहरूले शान्ति र सुस्वास्थ्यको आनन्द उठाउनेछन्‌।यशैया २५:८; ३३:२४; दानियल २:४४ पढ्नुहोस्।

२. यो सुसमाचार आज किन अत्यन्तै जरुरी छ?

परमेश्वरले पृथ्वीबाट खराब मानिसहरूलाई हटाएपछि मात्र दुःखकष्टको अन्त हुनेछ। (सपन्याह २:३) तर कहिले? अहिले मानिसहरूलाई खतरामा पारिरहेको अवस्थाबारे परमेश्वरको वचनमा पहिल्यै भविष्यवाणी गरिएको थियो। परमेश्वरले कदम चाल्ने समय नजिकै छ भनेर पृथ्वीमा अहिले भइरहेका घटनाहरूले देखाउँछ।२ तिमोथी ३:१-५ पढ्नुहोस्।

३. हामीले के गर्नुपर्छ?

परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामीले उहाँबारे सिक्नुपर्छ। बाइबल मायालु बुबाले हामीलाई पठाएको चिठ्ठी जस्तै हो। अहिले कसरी उत्तम जीवन बिताउने र भविष्यमा पृथ्वीमा अनन्त जीवनको आनन्द कसरी उठाउने भनेर बाइबल हामीलाई बताउँछ। तर तपाईंले बाइबलबाट सिकिरहेको कसै-कसैलाई मन नपर्ला। जस्तोसुकै अवस्था आए पनि उज्ज्वल भविष्य पाउने सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।हितोपदेश २९:२५; प्रकाश १४:६, ७ पढ्नुहोस्।