सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

परिचय

परिचय

तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

चार घोडसवारको रोमाञ्चक विवरण बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा उल्लेख गरिएका दर्शनमध्ये एक चर्चित दर्शन हो। कोही-कोही यो दर्शन पढेर भयभीत हुन्छन्‌। अरू भने निकै उत्साहित हुन्छन्‌। बाइबलमा गरिएका यस्ता भविष्यवाणीबारे थाह पाउनुहोस्:

“आनन्दित हो त्यो मानिस, जसले यस भविष्यवाणीका वचनहरू ठूलो सोरले पढेर सुनाउँछ; अनि आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले ती सुन्छन्‌।”प्रकाश १:३.

यस अङ्‌कको प्रहरीधरहरा-मा चार घोडसवारको सवारीले हामीलाई कसरी आशा दिन्छ भनेर बताइएको छ।