सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

परिचय

परिचय

तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

के बाइबल पुरानो जमानाको भइसक्यो? अथवा अझै पनि उपयोगी छ? बाइबल आफै यसो भन्छ: “धर्मशास्त्रमा भएका सबै कुरा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो र यो . . . उपयोगी छ।”२ तिमोथी ३:१६, १७.

यस अङ्‌कको प्रहरीधरहरा-मा बाइबलमा पाइने व्यावहारिक सल्लाह-सुझावबारे बताइएको छ र बाइबल पढाइबाट कसरी अझ धेरै लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ।