के दुःखकष्ट परमेश्वरले गर्दा भएको हो?

तपाईं के भन्नुहुन्छ?

  • हो

  • होइन

  • खै, के थाह

बाइबल के भन्छ?

“परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न र सर्वशक्तिमानले कहिल्यै छल गर्नुहुन्न।” (अय्यूब ३४:१०) हामीले संसारमा देखिरहेको दुःखकष्ट परमेश्वरले गर्दा भएको होइन।

हामी बाइबलबाट अरू के सिक्न सक्छौं?

  • “यस संसारको शासक” सैतान अर्थात्‌ दियाबल दुःखकष्टको मुख्य जड हो।—यूहन्ना १४:३०.

  • मानिसहरूको गलत निर्णयले गर्दा पनि दुःखकष्ट निम्तिन सक्छ।—याकूब १:१४, १५.

कहिल्यै दुःखकष्टको अन्त होला?

कसै-कसैलाई मानिसहरूको संयुक्त प्रयासले दुःखकष्ट हटाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अरूलाई भने संसारको अवस्था परिवर्तन भएर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ। तपाईंलाई चाहिं कस्तो लाग्छ?

बाइबल के भन्छ?

परमेश्वरले दुःखकष्ट हटाउनुहुनेछ। “मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ।”—प्रकाश २१:३, ४.

हामी बाइबलबाट अरू के सिक्न सक्छौं?

  • दियाबलले गर्दा भएको दुःखकष्ट परमेश्वरले येशूमार्फत हटाउनुहुनेछ।—१ यूहन्ना ३:८.

  • असल मानिसहरू शान्तिमय संसारमा सधैंभरि बाँच्नेछन्‌।—भजन ३७:९-११, २९.