सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

 आवरण लेख | मृत्युबाट छुटकारा!—कसले दिन सक्छ?

येशूको मृत्युको दिनको सम्झना गरिने छ—कहाँ र कहिले?

येशूको मृत्युको दिनको सम्झना गरिने छ—कहाँ र कहिले?

आफ्नो मृत्युको अघिल्लो रात येशूले चेलाहरूलाई उहाँले चढाउनै लाग्नुभएको बलिदानको सम्झना गर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यसो भन्नुभयो: “मेरो सम्झनामा यो गर्नेगर।”—लूका २२:१९.

यो वर्ष येशूको मृत्युको वार्षिकी शुक्रबार, अप्रिल ३ सूर्यास्तपछि परेको छ। त्यस दिन येशूको मृत्यु हाम्रो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ र यसले हामीलाई कस्तो लाभ पुऱ्याउँछ भन्ने विषयमा एउटा भाषण दिइनेछ। तपाईं र तपाईंका परिवारलाई यस सभामा उपस्थित हुन यहोवाका साक्षीहरू निम्तो दिन्छन्‌।