सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

प्रहरीधरहरा  |  डिसेम्बर २०१४

बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ

बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ

छोराछोरीले कसरी ईश्वरलाई माया गर्न सिक्न सक्छन्‌?

सृष्टिका कुराहरूबारे बताएर ईश्वरलाई चिन्न र माया गर्न छोराछोरीलाई सिकाउनुहोस्

छोराछोरीले ईश्वर वास्तवमै हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको ठोस प्रमाण पाएमा मात्र ईश्वरलाई माया गर्न सिक्नेछन्‌। यसो गर्न तिनीहरूले ईश्वरलाई चिन्नुपर्छ। (१ यूहन्ना ४:८) उदाहरणको लागि, तिनीहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ थाह पाउनु आवश्यक छ: ईश्वरले कुन उद्देश्यले मानिस सृष्टि गर्नुभयो? ईश्वरले किन दुःखकष्ट हटाउनुहुन्न? ईश्वरले भविष्यमा मानिसहरूका लागि के गर्नुहुनेछ?—फिलिप्पी १:९ पढ्नुहोस्।

ईश्वरलाई माया गर्न छोराछोरीलाई सिकाउने हो भने पहिला तपाईं आफैले उहाँलाई माया गरेको देखाउनु आवश्यक छ। यसो गर्नुभयो भने तिनीहरूले तपाईंको उदाहरण अनुकरण गर्नेछन्‌।व्यवस्था ६:५-७; हितोपदेश २२:६ पढ्नुहोस्।

तपाईं कसरी छोराछोरीको मनसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ?

ईश्वरको वचन शक्तिशाली छ। (हिब्रू ४:१२) त्यसैले आफ्ना छोराछोरीलाई ईश्वरको वचनका मुख्य-मुख्य शिक्षाहरू बुझ्न मदत गर्नुहोस्। येशूले मानिसहरूको मनसम्म पुग्न प्रश्न सोध्नुभयो, तिनीहरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुभयो र शास्त्रपदको व्याख्या गर्नुभयो। छोराछोरीको मनसम्म पुग्न तपाईंले येशूको सिकाउने तरिका अनुकरण गर्न सक्नुहुन्छ।लूका २४:१५-१९, २७, ३२ पढ्नुहोस्।

साथै ईश्वरले कसरी मानिसहरूसित व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर देखाउने बाइबल विवरणहरूबाट पनि छोराछोरीले ईश्वरलाई चिन्न र माया गर्न सिक्नेछन्‌। यसै उद्देश्यको लागि तयार पारिएका प्रकाशनहरू www.jw.org /ne मा उपलब्ध छ।२ तिमोथी ३:१६ पढ्नुहोस्।

 

अझ बढी सिक्नुहोस्

बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ?

परिवारलाई सुखी बनाउन के गर्नुपर्छ?

येशूले देखाउनुभएको प्रेमको उदाहरण श्रीमान्‌, श्रीमती, आमाबुबा अनि छोराछोरीले अनुकरण गर्न सक्छन्‌। हामी उहाँबाट के सिक्न सक्छौं?

केटाकेटी

यहोवाको साथी बनौं

कार्टुन, गीत र अरू सामग्रीले केटाकेटीलाई परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सिकाउँछ।