प्रहरीधरहरा जून २०१४ | धूम्रपानप्रति ईश्वरको दृष्टिकोण

उहाँको दृष्टिकोण बुझ्दा तपाईंले कुलत छोड्ने मदत पाउनुहुनेछ।

आवरण लेख

विश्वव्यापी महामारी

अनेकौं प्रयास गर्दा पनि किन यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन?

आवरण लेख

धूम्रपानलाई ईश्वर कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ?

बाइबलले धूम्रपानबारे केही पनि बताएको छैन। त्यसोभए हामी यसबारे कसरी बुझ्न सक्छौं?

तपाईंले जीवन दिने रोटी चाख्नुभएको छ?

येशूले आफूलाई किन जीवन दिने रोटी र स्वर्गबाट आएको रोटी भन्नुभयो?

मरिसकेका हाम्रा पुर्खाहरूको लागि के आशा छ?

परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम नगर्नेहरू पनि पुनर्जीवित पारिनेछ भनेर बाइबल बताउँछ। उहाँले किन यसो गर्नुहुनेछ?

सोह्रौं शताब्दीका सत्य खोज्ने तीन व्यक्ति—तिनीहरूले के पत्ता लगाए?

क्यापिटो, सेलारस र कामपानसले पत्ता लगाएको कुरा क्याथोलिक चर्च र धर्मसुधारवादीको भन्दा भिन्न थियो।

बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ

के त्यो उद्देश्य पूरा हुनेछ?

अनलाइनमा उपलब्ध थप विशेष सामग्रीहरू

के ईश्‍वरले हामीलाई दुःखकष्ट दिनुहुन्छ?

दुःखकष्ट सबैमाथि आइपर्छ—ईश्‍वरको अनुमोदन पाएकाहरूमाथि समेत! किन?