सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

प्रहरीधरहरा मे २०१४ | के कसैले भविष्य देख्न सक्छ?

यसको जवाफले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ।

आवरण लेख

केही पूरा, धेरै अधुरा

कसले गरेको भविष्यवाणी कहिल्यै चुकेको छैन?

आवरण लेख

के कसैले भविष्य देख्न सक्छ?

तपाईंले भविष्यबारे सही जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।

छिमेकीसित कुराकानी

यहोवाका साक्षीहरू येशूलाई विश्वास गर्छन्‌?

तिनीहरू येशूलाई विश्वास गर्छन्‌ भने किन आफूलाई येशूको साक्षी भनेर चिनाउँदैनन्‌?

के तपाईंलाई थाह थियो?

यहूदीहरूले किन पिलातसलाई येशूको खुट्टा भाँच्न लगाउन आग्रह गरे? के दाऊदले गोल्यतलाई घुयेंत्रोले नै मारेका थिए?

तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस्

तिनले तरवारको चोट सहिन्‌

येशूकी आमा मरियमको उदाहरणले तपाईंलाई “लामो तरवार”-को चोट सहन मदत गर्नेछ।

बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ

संसारको शासक ईश्वर हुन्‌ भने किन यति धेरै दुःखकष्ट?