अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

जनवरी २०१२

प्रहरीधरहरा (अध्ययन संस्करण)

डाउनलोड विकल्पहरू