सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

परिचय

परिचय

के बाइबल ईश्वरको वचन हो? अथवा यो मानिसहरूको विचारधाराले भरिएको किताब मात्र हो?

यस अङ्‌कको ब्यूँझनुहोस्!-मा बाइबल ईश्वरको वचन हो भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्ने तीन वटा प्रमाण विचार गर्नेछौं।