सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

ब्यूँझनुहोस्!  |  सङ्ख्या १ २०१७

परिचय

परिचय

रिपोर्टहरूका अनुसार डिप्रेसन भएका किशोरकिशोरीहरूको सङ्‌ख्या अकासिंदो छ।

यो समस्याको सामना कसरी गर्न सकिन्छ?

यस अङ्‌कको “ब्यूँझनुहोस्!”-मा डिप्रेसनको सामना गरिरहेका किशोरकिशोरीहरू र उनीहरूका आमाबुबाको लागि केही सुझाव दिइएको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई सान्त्वना दिन यसले आमाबुबालाई मदत गर्छ।