सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

मार्च ५, २०१६
नयाँ के थपियो

यहोवाको स्तुतिगान गाऔं—गीत १४६-१५० अब अनलाइन उपलब्ध छ

यहोवाको स्तुतिगान गाऔं—गीत १४६-१५० अब अनलाइन उपलब्ध छ

यहोवाको स्तुतिगान गाऔं गीति-सङ्‌ग्रहमा पाँचवटा नयाँ गीत थपिएका छन्‌। यी गीतहरू अब jw.org मा उपलब्ध छ।