सीधै सामग्रीमा जाने

मे १७, २०१७
नयाँ के थपियो

अधिवेशनहरूको लागि अनलाइन अनुदान दिने

अधिवेशनहरूको लागि अनलाइन अनुदान दिने

हरेक वर्ष हुने यहोवाका साक्षीहरूको अधिवेशन कार्यक्रमको लागि आर्थिक मदत जुटाउन विभिन्‍न देशमा अनलाइन अनुदान दिन सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यदि तपाईं अनलाइन अनुदान दिन चाहनुहुन्छ भने विश्‍वव्यापी कार्यको लागि कसरी अनुदान दिने शीर्षकको पेजमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।