सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

JW लाइब्रेरी

JW लाइब्रेरी-को विशेषता

JW लाइब्रेरी-को विशेषता

यस एपमा बाइबल हेर्नका लागि भएका सुविधा

  • बाइबलका ६ वटा विभिन्‍न अनुवाद रोजेर हेर्न सकिन्छ।

  • शास्त्रपदको अङ्‌कमा छोएर बाइबलका सबै संस्करणहरू तुलना गर्न मिल्छ।

  • फुटनोटमा वा शब्द वा वाक्यको अन्तमा भएको सानो छड्‌के अक्षरमा छोएर सम्बन्धित सामग्री हेर्न सकिन्छ।

 

नेभिगेसन

  • तपाईंले खोल्नुभएको प्रकाशनको विभिन्‍न पेजहरूमा जान दायाँ वा बायाँ स्वाइप गर्नुहोस्‌।

  • तपाईंले पढिरहनुभएको पद वा अध्यायमा अर्को पटक तुरुन्तै पुग्न त्यहाँ बुकमार्क राख्नुहोस्‌।

  • तपाईंले भर्खरै वा यसअगाडि खोल्नुभएको पृष्ठमा जान हिस्ट्री भन्‍ने भागमा जानुहोस्‌।

  • कुनै शब्द वा पदावली खोज्नुपऱ्‍यो भने खोज्ने भन्‍ने बक्समा टाइप गर्नुहोस्‌।