सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

JW लाइब्रेरी

विन्डोज् 8 र विन्डोज् फोन 8 प्रयोगकर्ताको लागि जानकारी

विन्डोज् 8 र विन्डोज् फोन 8 प्रयोगकर्ताको लागि जानकारी

JW लाइब्रेरी यहोवाका साक्षीहरूले तयार पारेको आधिकारिक एप हो। यस एपमा बाइबलका विभिन्न अनुवाद अनि बाइबल अध्ययन गर्न मदत गर्ने पुस्तक-पुस्तिकाहरू छन्‌।

 

 

यो भागमा

अक्सर सोधिने प्रश्नहरू​​—⁠JW लाइब्रेरी (विन्डोज्)

अक्सर सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहोस्।