सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

यस एपमा बाइबल हेर्नका लागि भएका सुविधा

यस एपमा बाइबल हेर्नका लागि भएका सुविधा
  • बाइबलका ६ वटा विभिन्न अनुवाद रोजेर हेर्न सकिन्छ।

  • शास्त्रपदको अङ्‌कमा छोएर बाइबलका सबै संस्करणहरू तुलना गर्न मिल्छ।

  • फुटनोटमा वा शब्द वा वाक्यको अन्तमा भएको सानो छड्‌के अक्षरमा छोएर सम्बन्धित सामग्री हेर्न सकिन्छ।