सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

मेरो एन्ड्रोइड उपकरणमा किङडम इन्टरलिनियर बाइबल किन देखिंदैन?

मेरो एन्ड्रोइड उपकरणमा किङडम इन्टरलिनियर बाइबल किन देखिंदैन?

तपाईंको उपकरणमा एन्ड्रोइड भर्सन 4.0 र सोभन्दा माथिका भर्सन छ भने मात्रै किङडम इन्टरलिनियर हेर्न मिल्छ।