अशक्तता सेटिङ

भाषा रोज्ने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै सामग्रीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

चाँडै आउँदै छ

चाँडै आउँदै छ
  • अक्षर हाइलाइट गर्न सकिन्छ

  • पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद–अध्ययन संस्करण खुल्छ

  • अध्ययन गर्दा नोट पनि लेख्न सकिन्छ

  • सभा भन्ने भागमा सभामा चाहिने सामग्रीहरू तुरुन्तै पाउन सकिन्छ