सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

JW लाइब्रेरी

अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू—JW लाइब्रेरी (एन्ड्रोइड)

अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू—JW लाइब्रेरी (एन्ड्रोइड)

सन्‌ २०१३ मा संशोधन गरिएको बाइबलको परमेश्‍वरको वचनको परिचय-मा दिइएको प्रश्‍न १९ मा यसको कारण बताइएको छ। (हाल यो बाइबल नेपालीमा उपलब्ध छैन।)।

 

तपाईंको उपकरणमा एन्ड्रोइड भर्सन 4.0 र सोभन्दा माथिका भर्सन छ भने मात्रै किङडम इन्टरलिनियर हेर्न मिल्छ।