सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

JW लाइब्रेरी

एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी

एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी

JW लाइब्रेरी यहोवाका साक्षीहरूले तयार पारेको आधिकारिक एप हो। यस एपमा बाइबलका विभिन्‍न अनुवाद अनि बाइबल अध्ययन गर्न मदत गर्ने पुस्तक-पुस्तिकाहरू छन्‌।

 

 

यो भागमा

JW लाइब्रेरी प्रयोग गर्न थाल्नुहोस्‌एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा यसको मुख्य विशेषता कसरी चलाउने सिक्नुहोस्‌।

बाइबल कसरी डाउनलोड गर्ने—एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा JW लाइब्रेरीमा गएर बाइबल कसरी डाउनलोड गर्ने सिक्नुहोस्‌।

प्रकाशन कसरी डाउनलोड गर्ने—एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा JW लाइब्रेरी-मा गएर प्रकाशन कसरी डाउनलोड गर्ने सिक्नुहोस्‌।

बुकमार्क कसरी चलाउने—एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा JW लाइब्रेरीमा गएर कसरी बुकमार्क चलाउने सिक्नुहोस्‌।

हिस्ट्रि कसरी चलाउने—एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा JW लाइब्रेरी-मा गएर कसरी हिस्ट्रि चलाउने सिक्नुहोस्‌।

कस्टमाइज कसरी गर्ने—एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा JW लाइब्रेरी-मा गएर कसरी कस्टमाइज गर्ने सिक्नुहोस्‌।

शास्त्रपद वा लेख कसरी खोज्ने—एन्ड्रोइड

एन्ड्रोइडमा JW लाइब्रेरी-मा गएर कसरी बाइबल वा प्रकाशनमा खोज्ने अनि धर्मशास्त्रमा अन्तरदृष्टि (अङ्‌ग्रेजी) किताबबाट कुनै विषय कसरी खोज्ने सिक्नुहोस्‌।

अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू—JW लाइब्रेरी (एन्ड्रोइड)

अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरूको जवाफ पाउनुहोस्‌।