सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली

के यो एप मेरो ट्‌याब्लेट वा मोबाइलमा चल्छ?

के यो एप मेरो ट्‌याब्लेट वा मोबाइलमा चल्छ?

JW लाइब्रेरी यी एप्पल डिभाइसहरूमा राम्ररी चल्छ:

  • आइप्याड 2 र नयाँ भर्सन (iOS 7.0 वा नयाँ भर्सन)

  • आइफोन 4 र नयाँ भर्सन (iOS 7.0 वा नयाँ भर्सन)

  • आइपड टच 5th जेनेरेसन (iOS 7.0 वा नयाँ भर्सन)

यीभन्दा अगाडिका भर्सनहरूमा चल्दैन।