सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

JW लाइब्रेरी

अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू—JW लाइब्रेरी (iOS)

अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू—JW लाइब्रेरी (iOS)

JW लाइब्रेरी यी एप्पल डिभाइसहरूमा राम्ररी चल्छ:

  • आइप्याड 2 र नयाँ भर्सन (iOS 7.0 वा नयाँ भर्सन)

  • आइफोन 4 र नयाँ भर्सन (iOS 7.0 वा नयाँ भर्सन)

  • आइपड टच 5th जेनेरेसन (iOS 7.0 वा नयाँ भर्सन)

यीभन्दा अगाडिका भर्सनहरूमा चल्दैन।

 

सन्‌ २०१३ मा संशोधन गरिएको बाइबलको परमेश्‍वरको वचनको परिचय-मा दिइएको प्रश्‍न १९ मा यसको कारण बताइएको छ। (हाल यो बाइबल नेपालीमा उपलब्ध छैन।)।