सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

भाषा रोज्ने नेपाली

JW लाइब्रेरी

आइप्याड, आइफोन र आइपोड टच प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी

आइप्याड, आइफोन र आइपोड टच प्रयोगकर्ताका लागि जानकारी

JW लाइब्रेरी यहोवाका साक्षीहरूले तयार पारेको आधिकारिक एप हो। यस एपमा बाइबलका विभिन्न अनुवाद अनि बाइबल अध्ययन गर्न मदत गर्ने पुस्तक-पुस्तिकाहरू छन्‌।

 

 

यो भागमा

अक्सर सोधिने प्रश्नहरू​​—⁠JW लाइब्रेरी (iOS)

अक्सर सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुहोस्।