Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Imwimwi Mungatora Rutivi pa Kuvangisa Kubatana Kwedu ko ciKristu​—Kuitisa Kudini?

Imwimwi Mungatora Rutivi pa Kuvangisa Kubatana Kwedu ko ciKristu​—Kuitisa Kudini?

“Muviri wake, wese pondhopo, wakavakwa no kubatana uxoni ngo kubatana kwese.”​—EF. 4:16.

NDUMBO: 53, 107

1. Kubvira pakutanga, zvicinyi zvaikhombijwa ngo mabasa a Mwari?

KUBVIRA pa kutanga kusikwa, kubatana ko cidisiso kwaivoneka. Inga citatijiro co ungwaru, cisikwa co kutanga ca Mwari cakati: “Inini ndainga naye [Jehovha] inga mujijisi wo mabasa, ndainga kudakara kwake mukuvo wese, njiku jese.” (Mazwi 8:30) Baba no Mwana vaizwirana, zve vakasika zviro zvakasiana-siana zvinopona zvotiri kuvona nyamasi uno. Mushandira pamwe wakaramba ucikhombijwa pa mabasa a Mwari. Tinovona mugariro uu pa kuvakwa ko arka mu njiku ja Nowa; pa kuvakwa, kubviswa no kuthwahwa ko tabherinake apo vandhu va Mwari vaifamba mu zvipare; mugariro uwu tinouvonazve pa kurija mumbo no kubatanija maizwi pa kuimba kuitira kukuja Jehovha ku temberi. Kuvangisira kwese uku kwaiitika ngo mushandira pamwe.​—Gn. 6:14-16, 22; Bziv. 4:4-32; 1 Kron. 25:1-8.

2. (a) Ngocapi caivoneka maningi pa mashandiro o ungano yo kutanga yo ciKristu? (b) Ngojapi mubvunjo joticazovona?

2 Muezaniso uu wo kushanda pamwepo wakatatijwa ngo ungano yo kutanga yo ciKristu icitungamirihwa ngo musoro wayo, Jesu Kristu. Mupostori Pauro wakadurujira kuti, pikija umwe na  umwe wo maKristu akazojwa ainga no “bzipuo bzokusiana-siana” zve vaibesana mu “mabasa okusiana-siana” no “bziito bzokusiana-siana,” vese vaenga divi ro “muviri umwe.” (Verenganyi 1 VaKorinto 12:4-6, 12.) Asi tingati kudini nyamasi uno? Tingaitisa kudini kuti tirambe takabatana no kuzwirana pamwepo pa kucumaira masoko akanaka? Zve tingashanda kudini pamwepo no ungano zve no mbhuri?

MUSHANDIRA PAMWE PA KUCUMAIRA

3. Civoniso capi cakaashira mupostori Johani?

3 Pa kupera ko zana ro kutanga ro makore N.V.Y., mupostori Johani wakavona civoniso co ngirozi nomwe, imwe na imwe yakarija mbayapaya. Ngirozi yocishanu poyakarija mbayapaya yayo, Johani wakavona “ndhondo” yeciwa kubva mugore kuviya panyika. Ndhondho yaenga no khiya mu nyara jayo, ngo khiya iyo yakafunungura gomba rakajikisisa. Kwakabuda usi hwakasvipa, zve pakati pahwo pakabuda dambujiko ro ndongwe. Kunja ko kushakera mauswa, ndongwe jo kuezanisira iji jakaviisa dambujiko ku “vandhu vakatama kutahwa ndi Mwari pa huma.” (Ap. 9:1-4) Pacina kukana-kana, Johani waiziva maparajiro aizoita dambujiko ro ndongwe. Aricaengepi dambujiko ro ndongwe rakatambujaya Ejipita yokare mu njiku ja Mosi here? (Ex. 10:12-15) Ndongwe jokuezanisira jakavoniwa ndi Johani, jaifananijira maKristu akazojwa paanonga vecitokosesa masoko o rutongeso hwa Jehovha huno simba. Ivona wari vabatanijwa no zviuru no zviuru zvo vadoni vana vetero ro kuzorarama pasi pano. Azvitikahamarisi kuti kubatana kwedu pakucumaira kunovonesa kuremba ko utongi hwa Sathana hwo ciara co kunyepa pasi pese!

4. Ngorapi basa riri kuitwa ngo vandhu va Mwari zve ngoyapi njira imwe basi yovangariita ndiyona?

4 Vandhu va Jehovha vana basa guru maningi ro kucumaira ‘Vhangeri . . . ro Umambo’ mu nyika yese, kupera ko mugariro uno wo zviro kucito kwaguma. (Mt. 24:14; 28:19, 20) Izvi zvinobatanija kukoka ‘ari wese ana nyota’ kuti amwe “ngo unyaxa kumwa yo uhomi.” (Ap. 22:17) Enga zvihwa zvo ungano yo ciKristu, tingabudiririsa kudini pa kuita izvi? Basi ngo kuva ‘vakavakwa no kubatana uxoni ngo kubatana kwese.’​—Ef. 4:16.

5, 6. Takabatanisa kudini enga vacumairi vo masoko akanaka?

5 Kuti ticumaire masoko akanaka o Umambo kuno vandhu vakawanda enga zvotinokwanisa, tinodikana kuita basa redu ro kucumaira mu njira yakarongeka. Ngokudaro, tinoashira ndhungamiriro. Ndhungamiriro jinopekejwa ngo ungano kutenderera pasi pese jinotinasirira kuti tivangisire takabatana. Potinopera kuita musongano wo basa ro mu munda, tinobuda koocumaira masoko o Umambo ku mushovo wese wo vandhu. Ngo magama zve ngo kushandisa zviuru no zviuru zvo makhopi o mabhuku akacijikira mu Bhaibheri, tinotokotesa masoko. Munovangisira kuitira kutevejera ndhungamiriro jo kucumaira mu fafanya jinosisira here? Ngo kuita kudaro, muri kubatana no zviuru no zviuru zvo vamweni pa kuzivisa masoko o “ngirozi . . . yaimburuka, pakati po denga,” inonangwa pa Apokalipsi 14:6.

6 Zvinodakajisa zvakadini kuverenga mu Bhuku Regore muviyo wakabatanijwa wo basa redu! Rangariranyi basi, kubatana kwatinoita potinokovanisa mukoka jo magungano o mutundhu, anosisira no o nyika zinji. Pa musongano iji, tinopurukira hurukuro jo mu Matahwa jinovangisa no kuteya njeve ku madharama no kuezanisira. Mativi aya kazinji anogogomejera ngo pamusoro pa Mwari ano rudo otikwevejera kuti timushandire no zvatinazvo zvese. Kuceukijira kufa ka Jesu kunotibatanijazve. Ngo kubongesera unyasha hucikatifaneri hwa Mwari no kuzwira ndhungamiriro  ja Jesu, tinoungana kuitira ciitico ici gore ngo goremavira zuva, pa njiku 14 ya Nisani. (1 Kor. 11:23-26) Zve asipi Zvapupu zvakabhabhatijwa basi zvinodikana kuva pa ciitiko ici. Mu mabviki Cirangarijo cicito caitwa, tinokwakwatija ndima yo ungano yedu kudari ngo zvotinokwanisa, ticikoka vamweni kuti vabatane na itusu pa ciitiko ico cinosisira.

7. Enga zvotinoshandira pamwepo, tinokwanisa kuitenyi?

7 Ndongwe noiri yoga aikhuvazi zvakakura. Mu njira yondhoyo, kuvangisira kwedu ko mundhu ega nguva jimweni kunovoniwa kucikashandi ciricese. Asi ngo kushanda pamwepo, tinokwanisa kubvunja zviuru no zviuru zvo vandhu kuti anofanera kukujwa no kureremejwa ndi Jehovha! Asi, njira ii andiyopi yoga, mushandira pamwe wedu unobesera kuitira kubatana ko vandhu va Mwari.

MUSHANDIRA PAMWE MU UNGANO

8, 9. (a) Muezaniso wapi wakashandisa Paurokuti ajijise maKristu arambe akabatana? (b) Tingashandirisa kudini pamwe mu ungano?

8 Mu karata yake ku vaEfeso, Pauro wakatara ngo pamusoro po marongehwe o ungano zve ngo pamusoro po kuti yaidikana ‘kukura ku bzese.’ (Verenganyi VaEfeso 4:15, 16.) Icinyi cinozobesera umwe na umwe kuti aenderere mberi pa divi iri? Acishandisa muezaniso wo muviri wo mundhu, Pauro wakabhuya ngo kubatana pasi po musoro wo ungano, Jesu Kristu. Mupostori wakananga ngo mushandira pamwe “ngo kubatana kwese ngo ndava yo basa rakatojana.” Umwe nga umwe, azvinenyi wocidoko kana mundhu wakura, wakavanga kana wakarembejeka, angabeseresa kudini kuitira rubatano no mujimu wakanaka paungano?

9 Khiya yakona i kuzvidira pasi no kureremeja vaya vakagajwa ndi Jesu kuti vape ndhungamiriro mu ungano, vakuru. (Heb. 13:7, 17) Kangaije atizvivoni kureruka kuvazwira nguva jese. Asi, ngo kuthemba kwese tingakumbira ndhungamiriro ja Mwari. Simba rake rinoshanda ringatibesera kuti tikwanise kubesera nasiriro jo ungano ngo mwoyo wese. Ngo kudaro, kudari tikavona kuti atina cido co kuteveja ndhungamiro yatapuwa, pa kuda kuita ciri cese, tinodikana kurangarira kuti kushandira pamwe ngo kuzvidodokesa kwedu kunozobesera kuitira kubatana mu ungano. Kunja kwa izvi, mushandira pamwe mu shwiro inga iji zvinozobeseravo tese kuti tikure mu rudo.

10. Vabatiri vanoshandira vangabeseresa kudini kuti ungano irambe yakabatana? (Vonanyi pikica yo kutanga.)

10 Vabatiri vanoshandira vanoita basa rinobongwa maningi iro rinobesera kuitira rubatano mu ungano. Hama iji, azvinenyi mupira wajo, basa rajo rinobesera vese. Inga muezaniso, ijona jinobesera vakuru ngo kuva no cokwadi co kuti pano mabhuku kuitira basa ro kucumaera. Mukuengejera, vanongwarira nguva jese kuitira kucenesa no kunasirira Nyumba yo Umambo no kupa kwaviya wakanaka kuno vaya vaviya koovona musongano jedu. Patinoita mushandira pamwe no hama iji, tinobeseravo kuti zvese zvifambe ushoni mu ungano.​—Ezanisiranyi no Maitiro o Vapostori 6:3-6.

11. Zvicinyi zvingaitwa ngo vocidoko kuti vabesere ungano kuti ive yakabatana?

11 Hama zinji jakaibva kumujimu jino mutoro mu ungano ko makore. Asi zvecivoneka kuti mupira wajo wopinda, kangaije ajicakwanisi kuita basa, ngokudaro panodikana kuitwa cinjo. Hama jocidoko jingakwanisa kupa besero guru. Pikija vacito vakaziva zvizinji, ngo kurovejwa vangakwanisa kubesehwa kuti vatore mutoro muzinji. Kudakaja kwakadini apo vabatiri vanoshandira vanopsaka kuva no zvikwaniriso kuti vave vakuru! (1 Tim. 3:1, 10) Vamwe vakuru vaciri majaha vanoenderera mberi ushoni zvo kuti vanokwanirisa kuti vashande inga vavonereri vo ndharaundha,  vecishandira hama no hambzaji mu ungano jakawanda. Itusu atibongi cido co kubesera ciri kutatijwari ngo vocidoko ava here?​—Verenganyi Nduyo 110:3, Baiberi Mazwi Akacena aMwari; Mucumaeri 12:1.

MUSHANDIRA PAMWE PA MBHURI

12, 13. Zvicinyi zvingabesera vese pa mbhuri kuti vashandire pamwe umwe na umweni?

12 Tecienderera mberi pakuvereketa ngo mushandira pamwe, ngatende tivone kuti zvicinyi zvatingaita kuti tivangise mushandira pamwe pa mbhuri yedu. Vazinji vakavona kuti kuva no Kunamata ko Mbhuri kunobudirira bviki ngo bviki, kwakavabesera kuvangisa ushamwari pakati po vocidoko no vasharuka. Pa mukuvo uwu unodakajisa, tinonga takasotesesa, zve izvi zvinobesera kuitira rubatano wo mbhuri. Pa Kunamata ko Mbhuri, kuezanisira macumaerere amungaita, kungabesera kuti mbhuri ive yakanasiririka kuitira kucumaera ngo maitiro anobudidira. Zve izvi azvinesi kuti muvone apo vopambhuri vanopa mupinguro ngo pamusoro po Soko ra Mwari, ivona vanojizwa vakabatana​—vese vanoda Mwari wondhoo zve vese vanoda kuita zvaanoda.

Kunamata ko mbhuri kunovangisa ushamwari pakati po vocidoko zve vasharuka (Vonanyi ndima 12, 15)

13 Ngo zvapi zvingakwanisa kuita varovorani kuti vashandire pamwe pa kusimba Jehovha? Apo varovorani i vashandiri vakagondeka va Jehovha, ivona vangakwanisa kuwana mudakaro unoviiswa nga izvo. Abhirahama na Sara, Izaki na Rebheka, Erikana na Ana—vese ava vakatatija rudo umwe kuno mudoni wake. Itusu tinodikana kuitavo kudaro. (Gn. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Ped. 3:5, 6) Izvo zvinozotibatanija kuno watakarovorana nae zve zvotikhwedeja kuno Baba wedu vo mugore.​—Verenganyi Mucumaeri 4:12.

14. Kudari mukaji kana mwamuna wenyu asipi mushandiri wa Jehovha, zvicinyi zvamungaita kuti mucadho wenyu urambe wakavanga?

14 MaKristu anoramba kusungihwa pamwepo no vacikatendi. (2 Kor. 6:14) Ngo zvapi zvingaita hama no hambzaji jinorarama pa mbhuri yakaparajana pa kunamata? Vamweni vari kushandira Mwari wari, vainga vakacadha vacito vajija cokwadi, zve vakacadha no vandhu vacikaripi Zvapupu. Pikija zvakadaro, kushandisa zviambi zvo mu Bhaibheri zvingabesera kuti pave no kuzwirana pa mbhuri. Izvo zvinobatanija mushandira pamwe wakakura kunja ko kurambana. Ici i cineso, asi kuzvirangarijisisa kungaviisa mupocero. Kushandisa zviambi zvo mu Bhaibheri zvingavavo cineso apo mudoni wo makarovorana nae ari kubuda mu ungano. Izvi zvakaitika ku imwe hambzaji inodanijwa Mary. Iyona no mwamuna wayo, David, vaishandira vese Jehovha, asi wari, 25 o makore akakhirira, mwamuneo wakaima kwenda ku musongano. Mary wakaramba wakagondeka ecienda ku musongano no magungano zve waivangisira kuti ashandise zviambi zvo Bhaibheri pa muzi, kubatanija kujijisa vana vake vatandhatu. Apo vana vake povakakura zve vobuda pa muzi, Mary wakazwa ushongwe. David wakatanga kuverenga marevhista aakasiihwa ngo mukaji wake. No kufamba ko nguva, David wakatangazve kwenda ku Nyumba yo Umambo, maakawana muzukuru wake wo makore matandhatu wakamupsakira pokugara. Kudari David wainga acizivi kuvia, cimujaha ici pakupera caizoti: “Andizivi kumuvona kumusongano nyamasi cekuru.” David wari ari kudakara ngo kushandira Jehovha, zve Mary wakazara ngo mudakaro ngo kuti vari kushandira vari vese.

15. Vaya vakacadha asi vaavasharuka vangabeseresa kudini vakacadha vaciri majaha?

15 Zvecivoneka kuti Sathana ari kuhwisa mbhuri nyamasi uno, zvakanaka maningi kuti vashandiri va Mwari varambe veciita mushandira pamwe wakanaka mu mucadho wavo. Azvinenyi kuti maano nguva yakadini no macadha, rangariranyi ciro camungananga kana  kuita kuti mucadho wenyu urambe wakavanga. Vaya vaavasharuka vangakwanisa kubesera vocidoko pa ungano pa shwiro ii. Kangaije imwimwi mungakoka varovorani vari majaha kuti vaviye ku muzi kwenyu kuti muite mwese kunamata ko mbhuri no mbhuri yenyu. Pamunonga no varovorani vaciri majaha, vangakwanisa kuvona kuti azvinenyi paanomakore mangana mundhu acadha rudo ahutondhori.​—Tito 2:3-7.

“NGATENDE, TOKHWIRA DUNTHU RA [JEHOVHA]”

16, 17. Zvicinyi zviri kuvetera vashandiri vakabatana va Mwari?

16 Rangarijanyi vaIziraeri mu nguva jo Bhaibheri pavaikuja Jehovha pa dhiri pa tembere rake ku Jerusarema. Ivona vainasirira kuitira hwendo, vaibesana pazvaitama vamweni mu gwanja, kusiapo izvi vaibatana pa kunamata mu tembere. Zvese izvi zvinodanijwa mushandira pamwe. (Lc. 2:41-44) Patinonga tecienderera mberi no hwendo hwedu hwo mu nyika imbza, tinodavo kuva tinozwirana takabatana zve toshandira pamwe. Nguva jese, izvi zvinoda kuva tinovangisira. Kunanga kuti imwimwi munodikana kutea njeve ku ngwajo iyi here?

17 Rangariranyi basi makomborero atiri kuvetera! Takasia sure kutama kubatana no mapope ari kuvoneka mu mugariro uno wo zviro. Wari tiri kuvona kukwanirisika ko zvakabhuiwa ndi Isaia na Mikeya​—kuti vandhu va Mwari vari kubatana kuti vakhwire pa “dunthu ra [Jehovha].” (Is. 2:2-4; verenganyi Mikeya 4:2-4.) Zvokadi kamare, manamatiro edu akakhwirira “mu njiku jokupejisira.” Asi mudakaro mukuru wakadini watinozova nao patinonga tiri kurarama mu nguva yo kuti tese tiri kubatana pa kuzwirana pamwepo no kushandira pamwe!