Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Mugariro Unodakajisa wo Kuashira Vamweni—Uri Kudiwa Maningi!

Mugariro Unodakajisa wo Kuashira Vamweni—Uri Kudiwa Maningi!

“Axirananyi mu mamuzi, mucikangunguti.”—1 PEDRU 4:9.

NDUMBO: 100, 87

1. MaKristu o muzana ro kutanga ro makore akava no zvineso zvapi?

MUKUVO umweni pakati po makore 62 no 64 mupostori Pauro wakatara “kwa vaya vakaparajika ku nyika yo Ponto, Galásia, Kapadósia, Ásia no Bitínia.” (1 Pedru 1:1) Hama no hambzaji iji jaibva ku ndau jakasiana-siana. Ivona vaisongana no ‘kuejwa kwakakura,’ kana kuteverehwa zve vaida kuvangiswa no kupuwa ndhungamiro. Ivona vaitoraramazve mu nguva yainesa maningi. Pedru wakatara kudari: “Kupera ko zviro zvese kwaaphedo.” Pacito papera gumi ro makore, Jerusarema raizoparajwa. Zvicinyi zvaizobesera maKristu o ndau jese kuhwisana no mukuvo uwo wokunesa?—1 Pedru 4:4, 7, 12, Baiberi Mazwi Akacena aMwari.

2, 3. Ngenyi Pedru wakakohomeja hama jake kuti jive jinoashirana? (Vonanyi pikija yo kutanga.)

2 Ciro cimwe cakakohomeja Pedru ku hama jake cainga co ‘kuva vanoashirana umwe no umweni.’ (1 Pedru 4:9, Shanduro yeNyika Itsva, mu Ciputukezi) Gama ro Cigiriki rokuti ‘kuashira’ ringatoreva “kuva no rudo kana kunaka mwoyo no  voticikazivi.” Asi Pedru wainga ecikohomeja hama no hambzaji jake kuti jive jinoashirana ‘umwe no umweni,’ pikija vaitozivana zve vaitoita zviro pamwepo. Kuitisa kudini kuva vanoashira vamweni zvaizovabesera?

3 Zvaizoita kuti vakhwedererane umwe no umweni. Imwimwivo keni? Munoceukija nguva inodakajisa yomakambokokwa ngo ari wese kwenda ku muzi kwake here? Zve pa nguva yo munokoka mundhu kuti aviye ku muzi kwenyu, zvinoita kuti muve phedo umwe no umweni. Njira yakanaka yo kuva tinonasa kuziva hama no hambzaji jedu i kuva tinovaashira ku muzi kwedu. MaKristu airarama mu nguva ya Pedru, aidikana kuva anokwedererana umwe no umweni, maningi-ningi zvineso zvavo pazvainga zvecinyanya. Mu “njiku jokupejisira” jino, tinodikanavo kuita zvakafanana.—2 Timoti 3:1.

4. Ngojapi mubvunjo jatinozodavira pa musoro uno?

4 Mu njira japi jatingava tinoashirana ‘umwe no umwe’? Zvicinyi zvingatiitisa kuti titame kuashirana zve tingaitisa kudini nane? Zvicinyi zvingatibesera kuva varendo vaushoni?

MUKANA JO KUASHIRA VAFAMBI

5. Tingaashirana kudini pa musongano jedu jo ciKristu?

5 Pa musongano: Jehovha no sangano rake vanotikoka kwenda ku musongano. Tinoda kuti vese vanoenda kumusongano vajizwe ushoni, maningi-ningi vapsa. (VaRoma 15:7) Ivonavo ndi varendo va Jehovha, ngo kudaro tinodikana kuita kuti vajizwe ushoni, azvinenyi mavonekero avo kana zvavakasimira. (Jakobo 2:1-4) Kudari mukavona kuti mubvakaciriwo ari ega, munozomukoka kuti agare nemwi here? Iyena waizobongesera maningi kudari wakazwisisa zviri kuitika pakati po musongano kana kutowana vhesi jinonga jeciverengwa. Iyi i njira yakanakisisa yo ‘kuashira vafambi nguva jese.’—VaRoma 12:13.

6. Tinodikana kuashira yani?

6 Kuvakoka koha navo: Mu nguva jo Bhaibheri, vandhu kazinji vaitatija kuti vanoashirana ngo kukoka vamweni kwenda ku muzi kwavo kuitira koha navo, kutatija kuti ivona vaida kuita ushamwari no kuva no runyararo. (Genesi 18:1-8; Vatongi 13:15; Luka 24:28-30) Tinodikana kuashira yani? Tinodikana kuashira hama no hambzaji jo mu ungano jedu. Mugariro uno paunonga wecishatisisa, tinodikana kuramba tiri pamwepo no hama no hambzaji jedu zve toramba tiri shamwari jakagondeka. Mu gore ro 2011, Mukhumbi Unotonga wakacinja nguva yo kujija Murindiri pa mbhuri yo pa Bheteri ku Estadhus Unidhus kubva pa 18 ora no 45 o museswa kuti ive 18 ora no 15 o museswa. Ngenyi? Ciziviso cakananga kuti zvingaita kuti ma Bheterita aashire no kutatija kwavo kuashirana umwe no umweni kudari musongano ukakasika kupera. Macine amweni anoita zvakafanana. Uwu ndi mukana mukuru ku vese vo pa mbhuri yo Bheteri kuti vanase kuzivana umwe no umweni.

Mungakoka ari wese mupsa kuti tihe naye kana kwenda naye koobvakaca kuri kwese here?

7, 8. Tingaashirisa kudini vaiti vo hurukuru vanobva ku ungano jimweni?

7 Nguva jimweni i hama jo ungano jimweni, muvonereri wo ndharaundha, muimiriri anobva ku Bheteri wavia koita hurukuro ku ungano yedu. Munoshandisa mukana iji kuti muashire hama iji here? (Verenganyi 3 Johani 1:5-8.) Njira imwe yatingaita izvi ngo yo kuvakoka kuti vaviye ku muzi kwedu kuitira kooha navo.

8 Hambzaji imweni ku Estadhus Unidhus yakananga kudari: “Ko makore akawanda mwamunangu na inini takava no mukana wo  kuashira vaiviya kuzoita hurukuro pomwe no vakaji vavo pa muzi pedu.” Yakajizwa kuti zvese izvi zvakavangisa gonda ravo zve panguva yondhoyo zvaidakajisa. Iyona yakati: “Atizive nakamwe kuzvivaza ngo zvatakaita.”

9, 10. (a) Ngo vapi vangava varendo vo nguva yakareba? (b) Vaya vano nyumba doko vangabeseravo here? Ipanyi muezaniso.

9 Varendo vo nguva yakareba: Mu nguva jo Bhaibheri, zvainga zvo cirovejeso kupa varendo po kugara. (Jobe 31:32; Filemoni 1:22) Nyamasi uno, tinodikanavo kuita zvakafanana. Vavonereri vo Ndharaundha kazinji vanoda ndau yo kugumira pavanonga vecifambira ungano. Vamweni ndi vajiji vo zvikora zvo umwari no vazvipiri vo basa ro kuvaka. Tingativo kudini vaya vanophwanyihwa nyumba ngo ngozi jinoitika jega? Avo vangada ndau yo kugara mbhera nyumba javo jivakiswezve. Atidikani kurangarira kuti vaya vano nyumba jakakura ndivona vangabesera. Zvingaita kuti vakatobesera maningi kareko. Waro mungaashiravo ari wese mogara naye here, pikija nyumba yenyu i doko?

10 Hama imweni ku Koreya dhu Suri, inoceukija kuti payaiashira vajiji vaiviya ku zvikora zvo umwari. Iyona yakatara kudari: “Pakutanga ndaiita nyowa ngo kuti tainga tabva kuita mucadho zve taigara mu cinyumba cidoko. Asi kugara pamwepo no vajiji vaya zvakatidakajisa kamare. Inga varovorani vapsa, takakwanisa kuvona kuti varovorani vanodakajihwa maningi pavanoshandira Jehovha no kupsaka kuengejera mabasa avo o kumujimu vari vese.”

11. Ngenyi vaya vari vapsa mu ungano mwenyu vanodikana kuashihwa ushoni?

11 Hama no hambzaji imbza mu ungano: Hama no hambzaji jimweni jingacinja ku ungano javo joviya ku mutundhu kwenyuyo. Vangazviita ngo kuti ku ungano kwenyuyo kuri kuda besero. Angava mapiyona agajwa kooshanda pa ungano yenyu. Kwavari i cinjo huru maningi. Vanodikana kurovejana no ndharaundha imbza, ungano imbza, kangaije ndumi kana magariro mapsa. Mungavakokavo here koocenga-cenga navo kana koobvakaca navo kuri kwese here? Izvi zvinozovabesera kuti vave no shamwari imbza zve vazwirane no magariro mapsa.

12. Ciitiko capi cinokhombija kuti azvivetehwi kuti tive no zviro zvakawanda kuti tiashire varendo?

12 Azvirevi kuti munodikana kunasirira zvakawanda kuti muashire vamweni. (Verenganyi Luka 10:41, 42.) Hama imweni inoceukija zvakamboiitikira payakava misionario no mukaji wayo. Iyona yakati: ‘Tainga ticiri vadoko, ticikazivi zvakawanda, zve tainga no ushongwe ngo kuva ndhambo no ukama. Pa usiku humweni mukaji wangu wakazobatwa ngo ushongwe zvo kuti besero rese randaipa aricaishanda. Pajainga jecikhwedera kuita 19 ora no 30 o museswa, takazwa musuvo kugogojwa. Wainga mujiji wo Bhaibheri wo mwanakaji wainga wativiisira mararanja matatu. Wainga waviya kootiashira inga mamisionario mapsa. Takamunghwinisa mumba tomupa kopo yo kumwa. Perepo tomunasirira ica yakabvengwa no shokorati. Aticaikwanisa kuvereketa  Ciswahiri, nee iyena aacaikwanisavo kuvereketa Cingezi.’ Hama iyi yakananga kuti ciitiko ici cakaibesera kutanga kuita shamwari no hama jo mundharaundhemo zve kuwana mudakaro.

MUCATENDERA KUTI CIRI CESE CIMUREMBESE KUVA MUNOASHIRA VARENDO

13. Kuashira varendo kungamubesera kudini?

13 Mwakambothya kuashira varendo here? Kana zvakadaro, kangaije muri kuruza mukana wo kuva no mukuvo unodakajisa zve kuita shamwari jamuzova najo kwenda no kwenda. Kuashira varendo ndi umwe wo mutombo wo kupeja ushongwe. Waro ngenyi mundhu angathya kuashira varendo? Ngativone mathangwe manganani basi.

14. Tingaitenyi kudari atina nguva kana simba rinokwana kuti tiashire vamweni kana kubvakacira vamweni?

14 Nguva no simba: Vandhu va Jehovha vakabatikana maningi zve vano mutoro jakawanda. Vamweni vangajizwa kuti avana nguva nee simba ro kuashira vamweni. Kudari mecijizwa kudaro, zvingada kuti mucinje urongwa hwenyu kuti mukwanise kuva anoshira varendo no kubvakacira vamweni. Izvi zvinosisira maningi ngo kuti Bhaibheri rinopangira kuti tinodikana kuashira varendo. (Vaheberi 13:2) Ngo kudaro, kuashira vamweni i ciro cakanaka kuita. Asi kuti mutatije kuashirana, mungadikana kupungura nguva yamunopeja meciita zviro zvicikasisiri maningi.

15. Ngenyi vamweni vanovona kuti avakwanisi kuashira varendo?

15 Mavonero amunojiita pacenyu: Makamboda kuashira varendo asi mujivona kuti amukwanisi here? Kangaije munopseruka kana kuthya kuti varendo venyu avadodakari. Kangaije amuna mare yakawanda zve muri kuthya kuti amukwanisi kupa varendo venyu zviro zvokuti hama kana hambzaji jimweni jaizopa. Ceujanyi kuti azvivetehwi kuti nyumba yedu ive yakaseja maningi kuti tiashire vamweni. Varendo venyu vanozodakajihwa kudari nyumba yenyu yakacena, yakarongwa zve imwimwi munokhombija ushamwari.

16, 17. Mungaitenyi kudari munokaya-kaya ngo kuva no varendo?

16 Kudari munothimwa-thimwa ngo kuda kuashira varendo, amuripi mwega. Mukuru umweni wo ku Britheni wakatenderavo kudari: “Mundhu angakaya-kaya mbhera pakati kuti ngo kuda kunasirira kuti aashire varendo. Asi zvecivoneka kuti i ciro cakabatana no kushandira Jehovha, mabesero no mupfaro unowanikepo unopinda kuthimwa-thimwa kwese kwatingava nako. Ndinodakajihwa maningi ngo kuva pamwepo basi no varendo zve tecisvuta khofi no kubhuya.” Nguva jese zvakanaka kuvonesa kuti tinodakarira varendo vedu. (VaFilipi 2:4) Vandhu vazinji vanodakarira kubhuya ngo zvavakasongana nazvo mu upenyu. Tingazwa zvakavaitikira basi tikava pamwepo navo. Mukuru umweni wakananga kudari: “Kuva no shamwari jo ungano jimweni pa muzi pangu zvinondibesera kuti ndinase kuvazwisisa zve zvinondipa nguva yo kuvaziva, maningi-ningi pandinozwa kuti vakanghwinisa kudini mu cokwadi.” Kudari mukavonesa kuti munodakarira varendo venyu, munozovona kuti vese vanozodakajihwa maningi.

17 Imwe hambzaji iri piyona, kazinji yaiashira vajiji vo zvikora zvo umwari zvakasiyana-siyana, yakananga kudari: “Pakutanga ndaikaya-kaya ngo kuti pamuzi pangu ndino zvishoma zve mobhiria jangu ndi segundha  mau. Mujimai wo mujijisi umweni wo zvikora zvo umwari wakandirerusira maningi zviro. Iyena wakananga kuti paanoshanda no mwamuna wake mu basa ro kufambira ungano, sumana javo jinovadakajisa maningi nga jiyana jovanopeja pamuzi po mundhu wo kumujimu, acina zvizinji zvo kunyama asi anobatikana mu zvimwezvo inga ndivona—kushandira Jehovha no kuramba vano upenyu hwakareruka. Izvi zvakandiceukija zvaitibvunja mamaa patainga vana vadoko veciti: ‘Bziri nane kuva no ndiro yo murivo wo masakani, uno rudo.’” (Mazwi Akangwara 15:17) Izvi azvidikani kutikayakaisa, asi zvinosisira maningi i kutatija rudo ku varendo vedu.

18, 19. Kuashirana kunotibesera kudini kuti tinyise mazwiro edu acikabeseri ngo pamusoro po vamweni?

18 Ngo api mazwiro enyu ngo pamusoro po vamweni: Kuno mundhu mu ungano yenyu anomunyangaja maningi here? Kudari mukatama kupeja mazwiro awo acikabeseri, amuzovoni cinjo iri yese. Kangaije amungazokoki ari wese ku muzi kwenyu kudari amudakariri undhu hwake. Kana kuti kuna mundhu wakamukhugunya kareko zve zviri kumunesera kukanganwa.

19 Bhaibheri rinonanga kuti tingaitisa nane ushamwari hwedu no vamweni, pikija no vavengi vedu, kudari tikava vanoashirana. (Verenganyi Mazwi Akangwara 25:21, 22.) Kudari mukakoka ari wese kuti aviye ku muzi kwenyu, izvi zvingamuita kuti munyise mazwiro acikabeseri ngo pamusoro pake mokhwijirija ushamwari hwo runyararo naye. Mungatotanga kuvona mugariro jaushoni jakafanana no jakavona Jehovha  paakamukwevera ku cokwadi. (Johani 6:44) Rudo paunomukwevera kuti mukoke mundhu aacaivetera, zvingatoita kuti mutotange ushamwari hwakanaka. Mungavisa kudini no cokwadi cokuti rudo ndiwona uri kumuitisaro kudaro? Njira imwe ngo yokushandisa mbhangiro inowanika pana VaFilipi 2:3 iyo inoti: “Thivanyi mwoyo, mecivona vamweni inga vakuru.” Tinodikana kurangarira kuti hama no hambzaji jedu jakakura kupinda itusu. Kangaije tingatojijira kubvira ku rutendo hwavo, kucungirira kana mavara amweni o ciKristu. Kurangarira ngo pamusoro po mavara avo aushoni anozojikisa rudo hwedu navo zve zvinozova zvakareruka kuva tinoashirana.

IVANYI MURENDO WAUSHONI

Kazinji, vaashiri vanonasirira ushoni kuitira kuashira varendo (Vonanyi ndima 20)

20. Tingakhombijisa kudini kuti tinothembeka patinotendera kukokwa zve ngenyi?

20 Mutari wo nduyo Dhavhidhi wakabvunjisa kudari: “Tenji Mwari, ndiani anofanera kunghwina mu tende yenyu?” (Nduyo 15:1) Pasure pazvo, Dhavhidhi wakananga mugariro jinodikana kuva no varendo va Jehovha. Umwe wo mugariro jondhojo ndi kuva tinogondeka: “Anongwarira mbhiko jake nokunyati anotambujika.” (Nduyo 15:4) Kudari tikaashira mukoka, atibviri kutama kwenda ngo ndava yo thangwe ricina musoro. Zvingaita kuti mukoki wiyana wakatonasirira kuti atiashire, asi kudari tikatama kwenda, kuvangisira kwake kunozova kwabiresi. (Mateu 5:37) Vandhu vamweni vanosiya kwenda kovanonga vakokwa ngo kuti vanonga vecida kutendera mukoka umweni wo vanovona kuti uri nane. Izvi zvinovonesa rudo no nderemejo here? Tinodikana kuva vanobongesera ngo ciri cese catinopuwa ngo vanotikoka. (Luka 10:7) Kudari zvinonga zvicikaitizve kwenda komakokwaya, zvaizova zvo hwiro zve waizova rudo kuzivisa wamukokaya nguva iciripo.

21. Kureremeja zvirovejeso zvo mu ndharaundhemo zvingatibesera kudini kuti tive varendo vaushoni?

21 Zvinosisiravo maningi kureremeja zvirovejeso zvo mu ndharaundhemo. Ku magariro amweni, varendo vanoguma ngo cibvumbu vanoashihwa. Kuveni kumweni, zviri nane titange tazivisa ticito taendeyo. Ku ndau jimweni, vaashiri vanopa varendo zvokuha zvavo zvinosisira maningi zvavanazvo, vodira ukama hwavo pa ndau yocipiri. Kuveni ku ndau jimweni, vopamuzi no varendo vanotajwa ngo maitiro amweo. Ku mutundhu jimweni, kazinji varendo vanobatira ciri cese co kuha pavanoenda kovakokwa. Kumweni, vakoki vamweni avadi kuti varendo vavo vaviise ciri cese. Ku magariro amweni, varendo ngo nderemejo yese avaashiri mukoka wokutanga kana wocipiri. Asi kumweni, zvinovoneka inga zvakashata kutama kuashira mukoka wokutanga. Nguva jese tinodikana kuita zvatinozokwanisa kuti tive no cokwadi co kuti mukoki wedu wakadakara ngo kutikoka.

22. Ngenyi zvinosisira maningi ‘kuashirana umwe kuno umweni’?

22 Pedru wakati: “Kupera ko zviro zvese kwaaphedo.” (1 Pedru 4:7, Baiberi Mazwi Akacena aMwari) Wari, takasotana no dambujiko guru maningi ricizivi kumbovonekazve. Mugariro uno wo zviro paunonga ucishatisisa, tinozoda kuva no rudo wakavangisisa kuna hama no hambzaji jedu. Mbhangiro ya Pedru inoshanda maningi wari kupinda kare: ‘Ashirananyi umwe kuno umweni.’ (1 Pedru 4:9, Shanduro yeNyika Itsva mu Ciputukezi) Hina, kuva tinoashira vafambi zvinodakajisa zve zvinodikana wari zve mbhera na narini.