MURINDIRI—WOKUJIJA Março wo 2018

Mujeura uwu wo Murindiri uno zvijijo kuitira 30 ya Nyahwiriri mbhera 3 ya Nyaonga wo 2018.

Rubhabhatijo Unodiwa Kuitira Kuva MuKristu

Bhaibheri rinojijisenyi ngo pamusoro po rubhabhatijo? Mundhu anodikana kuitenyi kuti agume pa kubhabhatijwa? Zve ngenyi mujijisi wo ciKristu anodikana kuva no cido co rubhabhatijo mu murangariro paanonga ecijijisa mwana wake kana mujiji wo Bhaibheri?

Vabari, Muri Kubesera Mwana Wenyu kuti Agume pa Kubhabhatijwa Here?

Vabari vo ciKristu vanoda kuva no cokwadi cenyi vana vavo vacito vabhabhatijwa?

Mugariro Unodakajisa wo Kuashira Vamweni—Uri Kudiwa Maningi!

Ngenyi Matahwa anongwaja maKristu kuti atatije kuahirana umwe no umweni? Mukana japi jatinajo kuti tive tinoashira varendo? Tinganyisisa kudini zvineso zvingatiita kuti titame kuashira varendo?

Kupangira i Citatijo co Rudo hwa Mwari

Tingajijenyi ngo vaya vakapangihwa ndi Mwari kareko? Zve patinoda kupangira, tingatevejeresa kudini muezaniso wa Jehovha?

Tenderanyi Kupangihwa Muve Vakangwara

Jehovha anotijijisa kuti tijiroveje mu njira japi? Zve tingabesereka kudini ngo kupangihwa kuri kwese kwatinoashira kubvira ku maKristu mu ungano?