Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Ngenyi Tinodikana Kusongana kuitira Kunamata?

Ngenyi Tinodikana Kusongana kuitira Kunamata?

“Vaivangirira . . . vaizwirana [kana kusongana] ngocavo.”​—MAIT 2:42

NDUMBO: 20, 119

1-3. (a) MaKristu anokhombijisa kudini kuti anoda kusongana pamwepo? (Vonanyi pikica yo kutanga.) (b) Tinozobhuisanenyi pa musoro uno?

KORINA paiinga ano 17 o makore o kubahwa, mai wake vakasungwa voendeswa ku jere kovaiitiswa basa rakavanga, ku nyika yo Uniau Sovietika. Pakufamba ko nguva, Korina wakatohwa woendeswa ku Sibheria, kwaifambiwa zviuru zvo makiromita kubva kanyi kwake. Ecitajwa inga muranda, nguva jimweni waivangirijwa kushanda pambhene kwecitodhora zve acina nguvo jinojiya. Pikija no mugariro iji jinonesa, Korina no hambzaji imweni vainga vakatema civaringo cokwenda ku musongano.

2 Iyena wakasanangura kudari: “Taibva pa ndau yataishandira no usiku, tofamba makiromita anokwana kuita 15 kwenda ku citici co citima. Citima caibuda pa nguva mbiri jo maamba kueja, copeja nguva ndhandhatu cecifamba, coguma pa citici pataibzukira; tikabzuja taifamba makiromita anokwana 10 kuti tigume pa ndau yotaisonganira.” Hwendo uhu hwainga no muviyo here? Korina wakasumura kudari: “Pa musongano, taijija Murindiri, taiimba ndumbo jo Umambo. Izvo zvaivaka no kuvangisa gonda redu.” Pikija Korina no mudoni wake vaipeja njiku ndhatu vaciripi pa basa, muvonereri ­wopavaibataro, aacaikwanisa kuvona kuti ivona avacaingepo.

3 Vandhu va Jehovha nguva jese vanoreremeja musongano. Ungano yo ciKristu payakandopera kuumbwa, vateveri va Jesu vakatanga ‘kuvangirira . . . kuzwirana [kana kusongana] ngocavo.’ (Mait. 2:42) Imwimwivo muno cido co kupinda musongano nguva jese. Pikija zvakadaro maKristu ese anosongano no zvineso. Ngo ndava yo basa ro kunyama, kuva no zvokuita zvakawanda, kana kuremba ngo basa ro njiku ngo njiku, zvingaita kuti zvinese kwenda ku musongano. Zvicinyi zvinozotivangisa kuti tinyise zviphingo izvi toramba tecienda ku musongano nguva jese? [1] Tingabesera kudini vatinojija navo Bhaibheri no vamwenivo kuti vavone kusisira ko kwenda ku musongano? Pa musoro uno, tinozovona mathangwe masere anotiita kuti tive pa musongano. Mathangwe aya tingamaronga ngo mativi matatu aya o kuti: imwimwi munobesereka kudini ngo kuava pa musongano, vamweni vanobesereka kudini, Jehovha anozwa kudini ngo kuva kwenyu pa musongano. [2]

MUNOBESEREKA KUDINI?

4. Kusonganira kwedu kunotibesera kudini kujijira ngo pamusoro pa Jehovha?

4 Musongano jinotijijisa. Musongano jese jo ungano jinotibesera kujija ngo pamusoro pa Mwari wedu, Jehovha. Inga muezaniso, ko makore maviri aperari, ungano zinji jaijija bhuku rinoti Swedera Pedyo naJehovha mu Jijo yo Bhaibheri yo ungano. Kujija ngo pamusoro po mugariro ja Mwari, mozwavo mupinguro jo hama no hwambzaji jenyu, azvizivi kuvangisa rudo hwenyu kuno Baba wenyu vo mugore here? Tinoengejerazve zivo yedu ngo pamusoro po Soko ra Mwari ngo kunasa purutanisisa hurukuro, kukhombijira, zve kuverengwa ko Bhaibheri. (Ne. 8:8) Inga muezaniso, rangariranyi upfumi hwo kumujimu wamunofumbhura bviki ngo bviki pamunonga mecinasirira pomwe no kupurutana mafundo makuru o kuverengwa ko Bhaibheri!

5. Musongano jiri kumubeseresa kudini kushandisa zvomakajija mu Bhaibheri no kuitisa nane macumairiro omunoita?

5 Musongano jinotijijisa kushandisa zviambi zvo mu Bhaibheri mu mativi ese o upenyu hwedu. (1 Tes. 4:9, 10) Inga muezaniso, Jijo yo Murindiri, inopa kamare zvinodiwa ngo vandhu va Mwari. Jijo yo Murindiri, airipi kumukurumijira kuti mupopore zvido zvenyu, muregerere va vaKristu doni kana kuita nani mukumbiro jenyu here? Musongano jo pakati po bviki jinotijijisa kuitira mushando. Tinojijira kuti tinocumaeresa kudini masoko akanaka zve tingajijisa kudini Matahwa ngo maitiro anobudirira.​—Mt. 28:19, 20.

6. Musongano jedu jinotivangisa no kutibesera kuti tirambe takavanga?

6 Musongano jinotivangisa. Mugariro uno wo zviro ungatirembesa mu murangariro, mu mazwiro, zve kumujimu. Mukusiyana, musongano jo ungano jinotivangisa. (Verenganyi Maitiro o Vapostori 15:30-32.) Mu musongano jedu muzinji, tinojija ngo pa musoro po kukwanirisika ko zviphorofita zvo mu Bhaibheri. Inga muviyo, izvo zvinovangisa kuthemba kwatinoita kuti zvigondiso zva Jehovha zvinozokwanirisikavo kumbejiyo kudari inga zviphofita zvakakwanirisikavo. I zvokadi kuti ativangiswi basi ngo hama jinovereketaya pa tiribhuna. Tinovangiswavo ngo mupinguro pomwe no kuimba ngo mwoyo wese ko hama no hambzaji jedu. (1 Kor. 14:26) Patinobhuya najo pakupera musongano, tinojizwa tecivangiswa zve tinowana mudakaro wokadi-kadi.​—1 Kor. 16:​17, 18.

7. Ngenyi zvinosisira maningi kuva pa musongano jedu?

7 Musongano jinotibesera kuti titungamirihwe ngo mujimuju mucena. Jesu Kristu, wiyana wakapu­wa goja, wakananga kudari: “Ndiani ano njeve, ngaapurukire bzo unonanga mujimu ku magungano.” (Ap. 2:7) Hina, Jesu ari ­kutungamirira ungano jo ciKristu ecishandisa mujimu mucena. Itusu tinoda mujimu mucena kuti utibesere kuhwisana no muejo, kutipa kucunga kwatinoda kuitira basa ro kucumaera, zve kutibesera kutema zvivaringo zvakanaka. Tinodikana kuashira nasiriro jese, kubatanija yo musongano jo ungano, kuitira kuti tiashire mujimu mucena.

VAMWENI VANOBESEREKA KUDINI

8. Hama jedu pojinotivona tiri pa musongano, kutizwa ticidavira no kuimba ndumbo, zvinojibeseresa kudini? (Vonanyivo bhokiso rinoti: “Njiku Jese Waihwirira Waanane.”)

8 Musongano jinotipa mukana wo kukhombija hama jedu kuti tinojida. Rangariranyi basi hama no hambzaji jo mu ungano yenyu jiri kuvangisira pikija no zvineso. Ngo iyo ndava mu postori Pauro wakatara kudari: “Ngatirindisane umwe no umweni”! Pasure pazvo Pauro wakasanangura kuti itusu tingakhombija kuti tinotaja vamweni ngo kutama ‘kuxwa kwenda ku musongano wedu.’ (Heb. 10:24, 25) Kuva kwenyu pa musongano kunovonesa kuti hama jenyu jinosisira maningi kwamuri kuti mupeje nguva najo, mujipurutane, zve mujitaje. Mukuengejera, mupinguro jenyu pomwe no kuimba kwenyu zvecibva pa mwoyo zvinovangisa Zvapupu zvimweni.​—Col. 3:16; Shanduro yeNyika Itsva.

9, 10. (a) Sananguranyi kuti magama a Jesu nowanika pana Johani 10:​16 anotibeseresa kudini kuzwisisa kuti zvinosisira maningi kuti tisonganire no hama jedu. (b) Kudari tinoviya pa musongano nguva jese, tingabeseresa kudini ariwese wakarambiwa ngo mbhuri yake?

9 Musongano jinotibatanija no vatendi doni. (Verenganyi Johani 10:16.) Jesu wakajiezanisa pacake no muhavisi, zve wakateveri vake wakavaezanisa no mushambi wo mabvuta. Wari meicirangariranyi: Kudari mabvuta maviri ari kuhava pa dudhu, amweni vaviri ari ngo mugombe, kuveni rimwe riri kutombeavo kumweni, taizomadaninja mabvuta mashanu awo kuva mushambi umwe here? Kazinji mushambi, wo mabvuta uramba uri pamwepo wecingwarihwa ngo muhavisi. Mukufananavo, atingateveri Muhavisi wedu kudari tikajikasha pacedu. Tinodakana kusongana no maKristu amweni kuti tive “muxambi umwe” tecivonerehwa ngo “muhavisi umwe.”

10 Patinonga tiri pa musongano, itusu tinobesera kuitira rubatano no hama jedu. Vamweni vo vanamati doni vedu vakarambiwa ngo vabari no hama javo. Pikija zvakadaro, Jesu wakagondisa kuti iyena waizovapa ukama hwo kumujimu, uhwo hwaivozovada no kuvakorodha. (Mc. 10:29, 30) Pamunoenda ku musongano nguva jese, umwimwi mungatovavo, baba, mai, hama, kama hambzaji kuno umwe wo hama no hambzaji jedu iji jinodiwa. Izvi azvitikwevejeri kuti tiite zvatinokwanisa kuti tikwanise kuva pa musongano jese here?

JEHOVHA ANOZWA KUDINI

11. Musongano jinotibesera kudini kupa Jehovha zvaanofanera kuashira?

11 Ngo kusonganira kwedu tinopa Jehovha Zvaanofanera. Inga musiki wedu, Jehovha anofanera, kusimbwa, kupuwa goja, kubongesehwa zve kukujwa. (Verenganyi Apokalipsi 7:12.) Patinokumbira, kuimba zve kubhuya ngo pamusoro pa Jehovha pa musongano jedu, tinonga tecipa Jehovha Jehovha zvaanofanera kamare​—kunamata kwedu. Itusu tinoreremeja cidakajiso co kukuja Wiana wakatiitira zvakawana maningi.

12. Jehovha anozwa kudini patizwira mupango wake wokuti tinodikana kusonganira?

12 Jehovha anofanerazve kuzwira. Iyena wakatipa mupango wo kuti atidikana kusiya kusonganira, maningi-ningi mukati mo njiku jino jo kupejisira. Patinozwira mupango uwu no cido cese kamare, Jehovha anodakajihwa. (1 Jo. 3:22) Iyena anovona zve anoreremeja kuvangisira kwatinoita kuti tive pa musongano.​—Heb. 6:10.

13, 14. Itusu tinokhwede kudini phedo kuna Jehovha na Jesu pa musongano?

13 Ngo kusonganira kwedu tinokhombija Jehovha kuti tiri kuda kuhwedera phedo naye. Pa musongano jedu, Mujijisi wedu Mukuru anotipa ndhungamiriro ecishandisa Soko rake, Bhaibheri. (Is. 30:20, 21) Pikija vaya vacikaripi vatende vanoviya pamusongano jedu, vangatoguma pa kunanga kudari: “Mwari ari pakati penyu.” (1 Kor. 14:23-25) Jehovha anokomborera musongano ngo mujimu mucena wake zve anoenderera ecitungamirira urongwa hwo kujija Mathwa. Hina, pa musongano jedu itusu tinozwa izvi ra Jehovha pomwe kutikhorondha kwaanotiita no rudo hwese. Inga muviyo, itusu tinokhwedera phedo naye.

14 Jesu wakananga kudari: “Ngokuti apo panosongana vaviri, dangani vatatu, mu zina rangu, ndiripovo inini pakati pavo.” (Mt. 18:20) Masoko aya a Jesu, pa kutanga kamare anoshandisihwa pa musongano. Inga musoro wo ungano, Kristu ‘anofamba pakati’ po ungano jo vandhu va Mwari. (Ap. 1:20–2:1) Rangariranyi basi! Jehovha na Jesu vakabatikana kamare mukutivangisa pa musongano jo ciKristu. Mungarangarira kuti Jehovha angazwa kudini paanovona cido cedu co kukhwedera phedo naye pomwe no Mwana wake?

15. Kuenda kumusongano kunotatijisa kudini kuti tinoda kuzwira Mwari?

15 Kusonganira kwedu kunovonesa kuti tinobesera ukuru-kuru hwa Mwari. Pikija Jehovha wakatipa mupango wo kusonganira, iyena aativangirijwi kuti kuzwira mupango wondhowo. (Is. 43:23) Ngo kudaro, zvinofira kwatiri kukhombija kuti rudo hwedu nayena unobva pasi po mwoyo kamare kana kuti haiwa zve takavanga zvakadini pa kubesera matongero ake. (Rom. 6:17) Inga muezaniso, itusu tingavangirijwa nndi patarawe kuti titame kwenda musongano nguva jese ngo ndava yo basa. Tingathyisijihwa ngo utongi kuti tinozoripiswa mare, tinozofungihwa kana kutambujwa ngo maitiro akashatisisa kamare ngo ndava yo kuita musongano kuti tinamate. Kana kuti tingatova pa muejo wo kuda kubatikana pa mabungaijo kusipo kwenda ku musongano. Pa mugariro iji itisu tino mukana wo kukheta ciro cimwe: Ndiani watinozoshandira? (Mait. 5:29) Tikakheta kubesera ukuru-kuru hwa Jehovha, tinomudakajisa.​—Mazwi 27:11.

RAMBANYI MECIVANGISIRA PACENYU PA KUSONGANIRA

16, 17. (a) Tinozvizivisa kudini kuti musongano jaisisira maningi ku maKristu o muzana rokutanga ro makore? (b) Hama George Gangas vaizwa kudini ngo pamusoro musongano jo ciKristu

16 MaKiristu o kutanga aazivi kusonganira basi ko nguva shomani pasure po koitika ko mushamaiso pa Pentekoste 33 N.V.Y. Ivona “vaivangirira kujija bzijijiso bzo vapostori, vaizwirana [kana kusongana] ngocavo.” (Mait. 2:42) Gama ro ciGirki rakasandujwa kuti “vaivangirira” rinovonesa kucungirira kana ­kuvangirira ngo simba rese pa muitiro uri wese. Kuno maKristu ao, azvicainga zvakareruka kusonganira, ngo kuva kwao pasi po utongi hwo Roma zve vihwisana nko kuteverehwa ngo vatungamiriri wo ciara co ciJudha. Asi, pikija zvakado, ivona vaicungirira.

17 Vashandira va Jehovha vazinji vo mu nguva ino vanovonesa kureremeja kovanoita musongano jo ciKristu. Hama George Gangas, avo vakashanda ko 22 o makore mu Mukhumbi Unotonga, vakananga kudari: “Kwandiri, kusonganira pamwepo no hama i cimwe co zviro zvinondidakajisa maningi mu upenyu zve i cinyuke co vangiso. Ndinoda maningi kuva umwe wo vanotanga kuguma pa Nyumba yo Umambo, zve ndova umwe wo vanopejisira kubvepo, zvecikwanisikaya. Ndinozwa mudakaro wo mukati kamare pandinobhuya no vandhu va Mwari. Pandinonga ndiri pakati pavo ndinojizwa ndiri pamuzi no ukama hwangu, mu paradhiso yo kumujimu.” Ivona vakaengejera veciti: “Kudari inga no bhusura rinokhombija ka njikazi, ndizvonavo zvondhozvo no mazwiro angu o mukati pomwe no cido cangu co kusongaira.”

18. Imwimwi munozwa kudini ngo pamusoro po musongano jedu, zve matema civaringo cokuitenyi?

18 Imwimwi munozwavo kudaro ngo pamusoro po kusonganira kuitira kunamata Jehovha here? Waro temanyi civaringo co kuvangirira zve rambanyi mecivangisira ngo mwoyo wese kuti muwanike pa musongano jese. Ngo kudaro, muvozovonesa kuti munotenderana na Mambo Dhavhidhi, uwo wakananga kudari: “[Jehovha] Mwari, ndinodisisa useji hwo nyumba yenyu no ndau yo rinogara goja renyu.”​—Ndu. 26:8.

^ [1] (ndima 3) Vamweni vo hama jedu avakwanisi kuva pa musongano ngo ndava yo mugariro jinonesa, jakadari inga kuhwaja. Ivona vangava no gwinyiso ro kuti Jehovha anozwisisa mugariro wavo zve anodakajihwa maningi kamare ngo kunamata kovanoita ngo mwoyo wese. Vakuru vangavabesera hama iji kuti jibesereke ngo urongwa hwo kumujimu, kangaije ngo kuita nasiriro kuti ivona vazwe musongano ngo foni kana kuita ngo kujigaravhari.

^ [2 (ndima 3) Vonanyi bhokiso rino musoro unoti:“Zvinotiita kuti Tive pa Musongano.”