Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Muri Kushandisa Kurangarijira Kwenyu ngo Ungwaru?

Muri Kushandisa Kurangarijira Kwenyu ngo Ungwaru?

ICINYI cinorema kuita (1.4 kg) asi cakanangwa kuti “cinonesa maningi kuzwisisa cotakawana pa zvese zvakasikwa”? I uruzvi hwo mundhu. Ihona hunokahamarisa kamare. Tikajija zvakawanda ngo zvaho, tinokurisa kudakarira kwedu ku mabasa ‘anoxamaisa’ a Jehovha. (Ndu. 139:14) Ngativone basi ciro cikuru cinokwanisa uruzvi hwedu​—kurangarijira.

Icinyi kurangarijira? Rimwe dura mazwi rakakusanangura enga “kukwanisa kotinako ko kuva no mazvii-zvii kana kuva no murangariro mu ndhangariro jedu jo zviro zvipsa no zviripo, kana zviro zvokuti amuto mazvivona.” No kusananguhwa uku mu murangariro, amutendi here kuti muri kushandisa kurangarijira kwenyu mukuvo no mukuvo? Enga muezaniso, makamboverenga kana kuzwa ngo pamusoro po ndau yomucito maiguma here? Kutama kwenyu kuivona kunomujivirira kuti mucavona mugariro oyakaita mu murangariro here? Zvokadi kamare, nguva iri yese tinorangarija ciro coticikakwanisi kuvona, kuzwa, kuravira, kupsasa, kana kunuhija, murangariro wedu unocirangarija.

Bhaibheri rinotibesera kuzwisisa kuti takanasirihwa no kusikwa ngo muezaniso wa Mwari. (Gn. 1:26, 27) Izvo azvirevi kuti, ngo maitiro ari ese, Jehovha ana kurangarijira here? Zvecivoneka kuti wakakheta kutisika no kukwanisa kurangarijira, iyena anovetera kuti tikushandise kuitira kuzwisisa kuda kwake. (Muc. 3:11) Tingashandisisa kudini kurangarijira kwedu kuti tizwisise kuda ka Jehovha, zve mashandisiro api o urethe otinodikana kumaramba?

KUSHANDISIRA ZVOURETHE KURANGARIJIRA

(1) Kurangarijira pa mukuvo wakashata kana zviro zvakashata.

Kurangarijira hako akuzivi kushata. Zvokadi kamare, pana zvikhombijo zvokuti kurangarijira kungabesera. Asi, Mucumaeri 3:1 inotibesera kuti tibonge ngo kuvepo ko “mukuvo . . . [kuitira] mixando yese,” kuti tibatikane pa mabasa amweni pa mukuvo wakashata. Ngokudari, kudari tikatendera kuti murangariro wedu urangarire zvimweni notiri pa musongano jo ungano kana pa jijo yo mundhu ega, murangariro wedu unobesera kana unophinga? Jesu wakapa ngwajo ngo pamusoro po ngozi yo kutendera kuzaja ndhangariro jedu ngo murangariro jakashata, jakadari enga kurangarijira mufambiro jakashata. (Mt. 5:28) Zviro zvimweni zvo tinotendera kuti murangariro wede urangarire zvinganyangajisa maningi Jehovha. Kuva no mazvii-zvii o mufambiro wakashata wo zviro zviciripi kuitika ungava mudanyu ungatitora kuti tiite zvakashata. Temanyi civaringo co kutama kutendera kuti kurangarijira kumufunduruse kubva kuna ­Jehovha!

(2) Kurangarira kuti kukhupuka kunoviisa kugarisika ko mbhera narini.

Zviro zvo kunyama zvinodikana zve zvinobesera. Tinenga ticizvicengeja kamare kudari tikatanga kurangarira kuti kugarisika ko cokwadi no mudakaro zvinoviya ngo kukhupuka. Mungwari Soromona wakatara kuti: “Upfumi hwo vakhupuki, citiziro cavo; vanorangarira kuti i mufimbiji wakareba.” (Mazwi 18:11) Enga muezaniso, ngativone zvakaitika nvura poyakaboboni mapursento anodarika 80 (80%)o dhorobha rinozwi Manila, ku Filipinas, mu mweji wa Cikumiyana 2009. Vaya vaengaya no zviro zvakawanda zvo kunyama wakapokonyoka here? Mukhupuki mumwe wakaruza zvakawanda wakananga kuti: “Usore hwakabobonija zvawanda, hwaviisa zvineso no kutambuja ku vakhupuki no varombo.” Zvingarureka kurangarira kuti zviro zvo kunyama zvinopa kujivirihwa ko cokwadi no kugarisika. Gwinyiso ngo rokuti ahukwanisi kamare.

(3) Kuthya kucikadikani ngo pamusoro po zviro zvokuti kangaije azvizoitiki.

Jesu wakatipangi kuti titame kunyanya “kuthimwa-thimwa.” (Mt. 6:34) Kugara ticithya mukuwo wese kunoda kurangarijira ngosimba. Tingapera simba rakawanda ngokuthya kunoviiswa ngo kurangarijira zvineso zvokuti azvito zvaitika kana azvitozvoitiki. Matahwa anotatija kuti kuthimwa-thimwa kwakadari kungarembesa kana kusvipa mwoyo. (Mazwi 12:25) Zvinosisira maningi kushandisa mbhangiro ya Jesu ngokutama kuthya maningi zve ngo kuhwisana no kukaya-kaya kotinowanana nako njiku no njiku.

KUSHANDISA KURANGARIJIRA NGO UNGWARU

(1) Kutanga kuvona mugariro jo ngozi no kujitiza.

Matahwa anotivangisa kuti tive vakangwara no kurangarija kumbeji. (Mazwi 22:3) Ngo kushandisa kurangarijira kwedu, tinokwanisa kuvona muviyo jakashatisisa jo zvivaringo zvotinoda kuita ticito tazviita. Enga muezaniso, kudari makokwa kuti muende ku mubungaijo wo vazinji, kurangarijira kwenyu kwaizomubeserasa kudini kuti muteme civaringo co ungwaru cokuti mungaenda kumubungaijoyo kana haiwa? Mukapera kurangarija kuti ndiani wakokwavo, mawandiro o vandhu vanozoveyo, unozoitihwa kwepi, zve ucazoitwa ngo mucingana, rangarijanyi kuti: ‘Zvicinyi zvicazoitweyo?’ Mungakwanisa kurangarijisisa kamare ngo kuungana kunobesa kucazoitwa mukuzwirana no zviambi zvo mu Bhaibheri here? Kurangarijira uku kungamubesera kuti muvone mugariro wo ciitikoco mu murangariro menyu. Kushandisa kurangarajira kwenyu kuti muteme zvivaringo zvo ungwaru zvinozomubesera kuti mutize mugariro jinokhuvaza kumujimu.

(2) Kuroveja murangarijo zvotingaita potinowanana no zvineso.

Kurangarijira kunobatanijazve “kukwanisa kuhwisana no cineso.” Ngatiti kuti amuripi kuzwana no ariwese mu ungano. Maizokhwedereresa kudini hama kana hambzaji yenyu kuti mumusijire runyararo? Pana zvakawanda zvomungarangarija. Ngowapi muthapa wake? Ndirini zvaizofanera kubhuya nae ngo kutama kuzwana uku? Magama api zve izwi rapi raushoni rondingashandisa? Ngo kushandisa kurangarijira kwenyu, mungajijira njira jakawanda jo kutonga ndijona kutama kuzwana zve mokheta njira imwe inoashirika ushoni no inobudirira. (Mazwi 15:​28) Makhwedererero akarangarijwa kudari o kutaja mugariro jinonesa anozobesera pa kumusijira runyararo mu ungano. Uko i kushandisa ushoni kamare kurangarijira.

(3) Kupfumisa kuverenga no kujija kwenyu Bhaibheri.

Kuverenga Bhaibheri njiku jese kunodikana. Asi, kunodikana zvizinji kuciripi kuverenga basi mapheji akawanda. Tinodikana kuwana zvijijo zvinoshanda mu mapheji o Bhaibheri no kundundihwa kuti tizvishandise mu upenyu hwedu. Kudakarira kwedu makwanja a Jehovha kunodikana kunyengejehwa ngo kuverenga kwedu Bhaibheri. Kushandisa kurangarijira kwedu kungatibesera pa kuita izvi. Kuitisa kudini? Jijanyi bhuku Tevedzera Kutenda Kwavo (mu ciShona). Kuverenga zvinonanga bhuku iri zvingamusijira kurangarijira kwedu ngo kutibesera kuva no mazvii-zvii o mugariro no kwakakurira umwe na umwe wo vanonangwa mu Bhaibheri. Tinobesereka kuvona mu mativi, kuzwa maunga, no kuzwisisa mazwiro o vaya vaibatanijwa. Izvi zvinotiita kuti tiwane zvijijo zvinokahamarisa no kuvangisa murangarijo ngo zvinonangwa mu Bhaibheri zvokuti kangaije tinorangarija kuti tinozviziwa ushoni. Kushandisa kurangarijira kwedu mu njira ii kunozobesera kamare pa kupfumisa kuverenga no kujija kwedu Bhaibheri ko mundhu ega.

(4) Kusakurira no kutatija kuzwira urombo.

Kuzwira urombo i mugariro waushoni wokuti wakasananguhwa enga kuzwa kuhwajihwa ko mundu umweni mu mwoyo medu. Zvecivoneka kuti Jehovha na Jesu vanotatija kuzvira urombo, tinoita zvaushoni ngo kuvatevejera. (Ex. 3:7; Ndu. 72:13) Tingakurisa kudini mugariro uu? Imwe njira ina simba maningi yo kusakurira kuzwira urombo inobatanija kushandisa kurangarijira kwedu. Kangaije tinenga atito tawanana no mugariro uri kuwanana no hama kana hambzaji yedu yo ciKristu. Asi, mungazvibvunjisa kudari: ‘kudari no ndaenga pa mugariro uu, ndaizozwa kudini? Ndazodenyi?’ Kushandisa kurangarijira kwedu pa kudavira mubvunjo iji kunozotibesera kuti tive vanozwira maningi urombo vamweni. Zvokadi kamare, mativi ese o upenyu hwedu hwo ciKristu hunozobesereka potinova vanozwira urombo, kubatanija mu mushando wedu no mu ushamwari hwedu no maKristu amweni.

(5) Kuva no mazvii-zvii o magariro acazoita upenyu mu nyika imbza.

Matahwa akazara ngo masoko kajeka anosanangura upenyu hwo mu nyika imbza yakapikihwa ndi Mwari. (Is. 35:5-7; 65:21-25; Ap. 21:3, 4) Mabhuku edu anozajisa masoko aya ngo pikica jakaseja kamare. Ngenyi? Madhezenyo anovangisa kurangarijira kwedu zve anotibesera kuti tizvivone ticibusa kamare makomborero aya akapikihwari. Jehovha, musiki wo kurangarijira, anoziva ushoni kupinda ariwese kuti kurangarijira uku kuna simba rakadini. Kukushandisa pa kurangarijira zvipikihwa zvake kungatizaja ngo kukhohwa kuti zvinozokwanirisika zve kunotibesera kuti tirambe takagondeka, pikija tiri kuvangisira pa zvineso zvo upenyu hwo wari.

Jehovha ngo rudo hwese wakatipa kukwanisa kurangarijira kunokahamarisa. Izvi zvingatibesera kamare kuti timushandire ushoni mu upenyu hwedu hwo njiku no njiku. Tingatatija kubongesera kwedu ku Mupi wo cipo ici cinokahamarisa ngo kucishandisa ngo ungwaru njiku ngo njiku.