Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 MUSORO WO KUJIJA WO 11

Purutananyi Izwi ra Jehovha

Purutananyi Izwi ra Jehovha

“Nga uu mwana wangu . . . Mupurukirenyi.”—MATEU 17:5.

NDUMBO 89 Purutananyi, Zwiranyi Mukomborehwe

ZVATICAJIJA *

1-2. (a) Jehovha waibhuisa kudini no vandhu kareko? (b) Tinozojijenyi pa musoro uno?

JEHOVHA anoda maningi kubhuya nesu. Kare, iyena waishandisa vaprofeti, ngirozi no mwana wake, Jesu Kristu, kuti tizive zvaaida. (Amosi 3:7; VaGalàsia 3:19; Apokalipsi 1:1) Nyamasi uno, iyena anobhuya nesu ecishandisa Soko rake, Bhaibheri. Wakatipa Bhaibheri, ngokudaro, tingakwanisa kujijira murangariro jake no kuzwisisa njira jake.

2 Jesu paainga pasi pano, Jehovha waibhuya naye kubvira mugore, pa bvaza ndhatu. Ngatende tivone kuti Jehovha wakanangenyi zve tingajijenyi ngo magama ake zve tinobesereka kudini ngo zvaakanangaro.

“IWEWE URI MWANA WANGU WOKUDIKA”

3. Inga zvatinoverenga pana Marco 1:9-11, Jehovha wakanangenyi Jesu naapera kubhabhatijwa zve zvokadi zvapi zvitatu zvinosisira zvinokhombijwa ngo magama ondhowo?

3 Marco 1:9-11, inonanga bvaza yo kutanga Jehovha yaakavereketa kubvira mugore. (Verenganyi.) Iyena wakati: “Iwewe uri Mwana wangu wokudika. Ndinodakara ndiwe.” Jesu wakadakara maningi paakazwa Babake vecikhombija rudo ngo magama awo no kuthemba kwavaimuita! Magama a Jehovha akakhombija zvokadi zvitatu zvinosisira maningi ngo pamusoro pa Jesu. Cokutanga, Jesu i Mwana wake. Cocipiri, Jehovha anoda Mwana wake. Zve cocitatu, Jehovha waidakara ngo Mwana wake. Ngatende tipopore cokwadi cimwe nga cimwe.

4. Jesu paakapera kubhabhatijwa wakava no ushamwari hwapi na Mwari?

4 “Iwewe uri Mwana wangu.” Ngo magama aya, Jehovha wakakhombija kuti Mwana wake anodiwa, Jesu, wainga waano  ushamwari upsa Naye. Pikija paainga mugore, Jesu wainga mwana wa Mwari. Asi, paakapera kubhabhatijwa, iyena wakava Mwana wa Mwari mu njira yakaperera kamare, wakazojwa ngo mujimu mucena zve wakava no mukana wo kuhwirira mugore kuti ave Mambo zve Mupiri Mukuru wakazojwa ndi Mwari. (Luka 1:31-33; Vaheberi 1:8, 9; 2:17) Ngokudaro, pa rubhabhatijo hwake, Babake vainga no thangwe yaushoni yo kunanga kudari: “Iwewe ndiwe mwana wangu.”—Luka 3:22.

Tinonasa kubudirira paya patinosimbwa no kuvangiswa (Vonanyi ndima 5) *

5. Tingatevejeresa kudini muezaniso wa Jehovha wo kukhombija rudo no vangiso?

5 “Iwewe uri . . . Wokudika.” Muezaniso wa Jehovha pa kukhombija rudo no vangiso, unoticeukija kuti tinodikana kupsaka mukana wo kuvangisa vamweni. (Johani 5:20) Tinobudirira, patinovona kuti mundhu watinoda ari kutitaja, ari kukhombija rudo zve ari kutisimba ngo zvotaita. Mu nyira yakafanana, hama no hambzaji jedu mu ungano pamwepo no vandhu vo pa mbhuri yedu vanoda rudo hwedu no vangiso. Patinosimba vamweni, tinovangisa rutendo hwavo zve tinovabesera kuti vashandire Jehovha vakagondeka. Maningi-ningi vabari vanodikana kuvangisa vana vavo. Vabari pavanosimba vana vavo no kukhombija kuti vanovada, ivona vanovabesera kuti vakure kumujimu.

6. Ngenyi tingathemba Jesu Kristu?

6 “Ndinodakara ndiwe.” Magama aya anokhombija kuti Jehovha waithemba kuti Jesu waizogondeka pa kuita kuda ka Baba wake. Jehovha waithemba maningi Mwana wake, ngokudaro, tingathembavo kuti Jesu no kugondeka kwese anozokwanirisa zvigondiso zvese zva Jehovha. (2 VaKorinto 1:20) Patinorangarira ngo pamusoro po muezaniso wa Jesu, tinovangisa civaringo cedu co kuda kujijira ndiyena no kuda kutevera ngo phedo  muezaniso wake. Jehovha ano kuthemba kondhoko, inga cikwata, vashandiri vake vanozoramba vacitevera Mwana wake.—1 Pedru 2:21.

“MUPURUKIRENYI”

7. Mukuzwirana na Mateu 17:1-5, yainga bvaza yapi Jehovha wakavereketa ecibva mugore zve wakanangenyi?

7 Verenganyi Mateu 17:1-5. Bvaza yo cipiri yo kuti Jehovha wakavereketa kubvira mugore, ndi paya pokuti Jesu wainga ‘waphindhuka.’ Jesu wainga wakoka Pedhru, Jakobo na Johani kuti vamuperekeje pa yenzuru po dundhu. Pavainga kondhoyo, vakavona civoniso cinoshamaisa. Meso a Jesu aimunikira zve nguvo jake jakacenesesa. Vandhu vaviri vaiimirira Mosi na Eriya, vakatanga kubhuya na Jesu ngo pamusoro po kufa kwake no kumuswa. Pikija vapostori vatatu ava ‘vainga vabatwa ngo hope,’ povakavona civoniso ici cinokahamarisa, ivona vakamuka. (Luka 9:29-32) Tevere, vakafukijwa ngo goja zve vakazwa izwi ricibva mu mugore, rainga izwi ra Mwari! Inga pa rubhabhatijo hwa Jesu, Jehovha wakakhombija kutendera kwaaiita Mwana wake no rudo hwaainga nahwo naye, paakati: “Nga uu mwana wangu wokudikana, wondakadira rudakaro hwangu hwese.” Asi pa bvaza iyi Jehovha wakaengejera masoko o kuti: “Mupurukirenyi.”

8. Civoniso ici, cakapsasa kudini Jesu no vajiji vake?

8 Civoniso ici cakapa mazvii-zvii o goja raizova na Jesu no simba rake inga Mambo wo Umambo hwa Mwari. Zvokadi kamare, Jesu wainga wavangiswa kuitira kucungirira matambujiko no kuhwajihwa kwaaizosongana nako. Civoniso ici, cakavangisavo rutendo wo vajiji zve cakavabesera kuti vajinasirire kuitira muejo jovaizosongana najo pa basa guru rovaizoita. No papera 30 o makore, mupostori Pedhru wakananga kuti civoniso co kuphindhuka, cainga ciciri mu murangariro mwake.—2 Pedru 1:16-18.

9. Jesu wakapa mbhangiro japi jinoshanda ku vajiji vake?

9 “Mupurukirenyi.” Jehovha wakajekesa kamare kuti tinodikana kupurukira zvinonanga Mwana wake no kumuzwira. Jesu wakanangenyi paainga pasi pano? Iyena wakananga zviro zvakawanda maningi zvatinodikana kupurukira! Inga muezaniso, ngo rudo hwese iyena wakajijisa vateveri vake kuti vacumaere masoko akanaka zve kuphinda no kuphinda wakavabvunja kuti vanodikana kurinda. (Mateu 24:42; 28:19, 20) Iyena wakavangwajavo kuti vashande ngo simba zve wakavavangisa kuti vatame kuremba. (Luka 13:24) Jesu wakapangira vateveri vake kuti vadisane ngocavo, varambe vakabatana zve vatevere mupango jake. (Johani 15:10, 12, 13) Mbhangiro jakapari Jesu ku vajiji vake jinoshanda kamare! Ijona jinotoshanda nyamasi uno, inga ngari yaakaparo Jesu.

10-11. Tingakhombijisa kudini kuti tiri kupurukira Jesu?

10 Jesu wakati: “Mundhu wese anoda bzokadi, anopurukira izwi rangu.” (Johani 18:37) Tinokhombija kuti tiri kupurukira izwi rake patinoramba ‘tecicijikirana ngocedu ngo rudo, tecikungurirana.’ (VaKolosi 3:13; Luka 17:3, 4) Tinokhombijazve kuti tiri kupurukira izwi rake ngo kuvangisira kuti ticumaere masoko akanaka pa “ngari yokudikana no icikazivi kudikana.”—2 Timoti 4:2.

11 Jesu wakananga kudari: “Mabvuta angu anozwa izwi rangu.” (Johani 10:27) Vateveri va Kristu vanokhombija kuti vanopurukira Jesu haiwa basi ngo kuzwira zvaanonanga, asi ngo kuita ciri cese mukuzwirana nazvo. Ivona avaphingaijiki ngo “kuthimwa-thimwa” ko upenyu. (Luka 21:34) Mukusiyana, ivona vanodira mupango ja Jesu pa ndau yo kutanga mu upenyu, pikija pavanosongana no mugariro jinonesa. Uzinji wo hama jedu jiri  kusongana no muejo jakasiyana-siyana, kubatanijavo, kuhwiswa ngo vatevereri, kuhwisana no urombo pomwe no ngozi jinoitika jega. Pikija no zvese izvi, ivona vanoramba vakagondeka, azvinenyi hazvo matambujiko avo. Jesu anovapa cigondiso ici: “Ndiani anopurukira mupango yangu no kuiteveja, ngaanondida bzokadi. Wiya anondida, anozodihwa ndi Baba wangu. Inini ndinozomuda no kujivonesa kwaari.”—Johani 14:21.

Basa redu ro kucumaera rinotibesera kuti tirambe takasotesesa kumbeji (Vonanyi ndima 12) *

12. Ngo yapi njira imweni yatingakhombija ndiyona kuti tinopurukira Jesu?

12 Njira imweni inokhombija kuti tiri kupurukira Jesu, ngo yo: kushandira pamwe no vaya vaakagaja kuti vatungamirire pakati pedu. (Vaheberi 13:7, 17) Sangano ra Mwari riri kuita cinjo jakawanda maningi mu makore ano, kubatanijavo mashandisire o mathurusi mapsa no njira jipsa mu mushando mwedu, maitihwe o musongano wo pakati po sumana no manera ari kuvakiswa, kugejerera no kunasirira-nasirira Nyumba jedu jo Umambo. Tinobongesera maningi ngo rudo no ngwajo jatinopuwa jakanasa kurangarihwa! Tingava no cokwadi co kuti Jehovha anozokomborera kuvangisira kwedu pa kuteverera ndhungamiro jese jatiri kupuwa ecishandisa sangano rake.

13. Tinobesereka kudini tikapurukira Jesu?

13 Tinobesereka ngo kupurukira zvese zvotakajijiswa ndi Jesu. Jesu wakagondisa vajiji vake kuti jijiso yake yaizovatondhoja. “Munozowana kuzorora mu mwiha menyu,” woengejera eciti: “Ngokuti kanga yangu yakapfava, muthwaro wangu wakareruka.” (Mateu 11:28-30) Soko ra Mwari, rinobatanijavo Mavhangeri marongomuna anobhuya ngo pamusoro po upenyu hwa Jesu no mushando wake, anotitondhoja, anomusijira simba redu ro kumujimu no kutiita vakangwara. (Nduyo 19:7; 23:3) Jesu wakananga kudari: ‘Vanodakara avo vanopurutana izwi ra Mwari no kuriteveja!’—Luka 11:28, Shanduro yeNyika Itsva.

‘NDINOZOKUJA ZINA RANGU’

14-15. (a) Ngoyapi bvaza yo citatu inonangwa pana Johani 12:27, 28, Shanduro yeNyika Itsva, yo kuti Jehovha wakavereketa kubvira mugore? (b) Ngenyi magama a Jehovha aizoembejera no kuvangisa Jesu?

14 Verenganyi Johani 12:27, 28, Shanduro yeNyika Itsva. Vhangeri ra Johani rinonanga bvaza yo citatu yo kuti Jehovha wakavereketa kubvira mugore. Njiku nganani acito afa, Jesu wainga Jerusarema kuti aceukije Phasika yo kupejisira. Iyena wakati: ‘Ndiri kuneseka.’ Perapo wakaita mukumbiro aciti: ‘Baba  kujanyi zina renyu.’ Pa mupinguro, kubvira mugore Babake vakati: ‘Ndakarikuja ndinozorikujazve.’

15 Jesu waineseka ngo ndava yo mutoro mukuru waaizova nawo wo kuramba wakagondeka kuna Jehovha. Jesu waizviziva kuti iyena waizotambujika no kuva no rufu unosuruvarisa. (Mateu 26:38) Ciro caisisira maningi kuna Jesu, cainga co kukuja zina ra Baba wake. Jesu waitukwa zve iyena waizviziva kuti kufa kwake kwaizopa mupinguro kuna Mwari. Zvokadi kamare, magama a Jehovha akaita kuti Jesu ave no kuthemba kwakavanga! Iyena wainga no cokwadi co kuti zina ra Jehovha raizokujwa. Magama a Baba wake akamuembejera maningi zve akamuvangisa kuti acungirire zvineso zvaaizosongana nazvo. Pikija Jesu ndiyena basi wakazwisisa magama akananga Babake pa bvaza iya, Jehovha wakamuita kuti ave no cokwadi co kuti magama ondhoo atahwe kuitira itusu tese.—Johani 12:29, 30.

Jehovha anozokuja zina rake zve woponesa vandhu vake (Vonanyi ndima 16) *

16. Ngenyi itusu nguva jimweni tingatoneseka ngo ndava yo kutukwa ko zina ra Mwari?

16 Inga ndi Jesu, itusuvo tinganesekavo ngo ndava yo kutukwa kunoitwa zina ra Jehovha. Inga Jesu, kangaije isusu tiri kushaisha kutajwa. Kana tiri kunyangajwa ngo ndava yo zviro zvakashata zviri kundandaniswa ngo pamusoro pedu. Tingatorangarira ngo pamusoro po kutukwa kungaitwa zina ra Jehovha no sangano rake ngo pamusoro po zviro zvondhozvo.  Pa nguva yondhoyo, magama a Jehovha anova embejero huru kamare kwatiri. Atidikani kunyanya kuthimwa-thimwa ngo ndava yazvo. Tingava no cokwadi co kuti, “rugarisiko hwa Mwari hunopinda uzivi hwese hunozorinda mwoyo [yedu] no murangariro [yedu], mwa Kristu Jesu.” (VaFilipi 4:6, 7) Jehovha nguva jese anozokuja zina rake. Ecishandisa Umambo, Jehovha anozopeja zvese zvakashata zvinoitwa ndi Sathana no nyika yake ku vashandiri vake vakagondeka.—Nduyo 94:22, 23; Isaia 65:17.

MAKOMBORERO ATINOWANA NYAMASI UNO, NGO KUPURUKIRA IZWI RA JEHOVHA

17. Mukuzwirana na Isaia 30:21, Jehovha anovereketesa kudini na itusu nyamasi uno?

17 Jehovha aciri kuvereketa nesu nyamasi uno. (Verenganyi Isaia 30:21.) Asi, atimuzwi ecivereketa kubvira mugore. Anozviita ecishandisa Soko rake rakatahwa, Bhaibheri, iro rinotipa ndhungamiriro. Mukuengejera, mujimu wa Jehovha unoita kuti “mukovanisi nyahwiru” arambe ecipa vashandiri vake zvokuha zvovanoda pa nguva kwayo. (Luka 12:42) Wari, tino zvokuha zvo kumujimu zvakawanda maningi, zvakadari inga mabhuku atinoashira no zvimweni zvinowanika mu saiti inga masoko akatahwa, mavhidhiyo no zvokurijwa zvakagaravhahwi!

18. Kuitisa kudini magama a Jehovha anovangisa rutendo hwenyu no kumupa cicunge?

18 Ngatirambe tino magama akavereketari Jehovha kuno Mwana wake paainga ari pasi pano! Kuvona magama a Jehovha kamare, acitahwa mu Bhaibheri, zvinotiita kuti tithembe kuti Jehovha anokwanisa kuvonerera zvese zve anokwanisa kucinja zvese zviri kuithwa ndi Sathana no nyika yake yakashatari. Zve tinova takasunga kupurukira izwi Rake. Kudari tikaita zvondhozvo, tinozokwanisa kucungirira patinozosongana no zvineso wari no zvineso zviri zvese zvinozoza. Bhaibheri rinoticeukija kuti: ‘Tinodikana kuvangirira kuteveja kuda ka Mwari, kuti tizowane bzaanogondesa.’—Vaheberi 10:36.

NDUMBO 4 Jehovha Muri “Muhavisi Wangu”

^ ndim. 5 Jesu paainga pasi pano, Jehovha wakabhuya naye kubvira mugore pa bvaza ndhatu. Pa bvaza imwe yakona, Jehovha wakangwaja vajiji va Jesu kuti vapurukire Mwana wake. Nyamasi uno, Jehovha anobhuya nesu ecishandisa Soko rake Bhaibheri, iro rinobatanijavo jijiso ja Jesu ecishandisa sangano rake. Musoro uno, unozokhombija makomborero anovepo ngo kuzwira Jehovha pamwepo na Jesu.

^ ndim. 52 KUDURUJIHWA KO PIKICA: Apa tiri kuvona mukuru ari kusotesesa mubatiri anoshandira acinasirira-nasirira Nyumba yo Umambo zve ari kushanda pa kuvonerera mabhuku. Mukuru ari kumusimba.

^ ndim. 54 KUDURUJIHWA KO PIKICA: Tiri kuvona varovorani ku Sera Reyowa vari kupa mukoka wo musongano ku mwanarume mutandi.

^ ndim. 56 KUDURUJIHWA KO PIKICA: Tiri kuvona Zvapupu zvokuti zviri mu nyika yo kuti basa redu riri kurambijwa zviri kusongana pa nyumba yo hama. Izvona zvakasimira mu njira yo kuti zvitame kuvoneka kuti zviri kwenda ku musongano.