Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 MUSORO WO KUJIJA WO 23

“Basopanyi, Mucaitwa Xoko yo Ariwese”!

“Basopanyi, Mucaitwa Xoko yo Ariwese”!

“Basopanyi, mucaitwa xoko yo ariwese, ngo majijisiro abiresi no okucengeja, o hwiru, anoteveja maponero o vandhu.”—VAKOLOSI 2:8.

NDUMBO 96 Bhuku ra Mwari —Upfumi

ZVATICAJIJA *

1. Mukuzwirana no VaKolosi 2:4, 8, Sathana anoejesa kudini kucinja marangarire edu?

SATHANA anoda kuti tisiye kuda Jehovha. Kuti akwanirise cido condhoco, iyena anoeja kucinja marangarire atinoita, kana kuti, kutiita kuti tive varanda vake ngo kumuzwira. Iyena anoejazve kuticengeja kuti timutevejere ngo kushandisa zviro zvatinoemura kamare.—Verenganyi VaKolosi 2:4, 8.

2-3. (a) Ngenyi tinodikana kubatisisa ngwajo iri pana VaKolosi 2:8? (b) Tinozovonenyi pa musoro unotevera?

2 Kureva kuti titoridi pa ngozi yo kucengejwa ndi Sathana here? Hina! Ceukijanyi kuti ngwajo yatinowana pana VaKolosi 2:8, Pauro aazivi kuitarira vacikatendi. Wakaitarira maKristu ainga apera kuzojwa ngo mujimu mucena. (VaKolosi 1:2, 5) MaKristu ondhoo ainga pa ngozi huru zve itusu titorivo pa ngozi huru maningi, nyamasi uno. (1 VaKorinto 10:12) Ngenyi? Sathana wakakhandihwa pasi pano zve cido cake ngo co kucengeja vashandiri vese va Mwari. (Apokalipsi 12:9, 12, 17) Mukuengejera, tiri kupona mu nguva yo kuti vashati no vacengeji vari ‘kwenda mbheri no uxaixi.’—2 Timoti 3:1, 13.

3 Pa musoro uno, tinozovona kuti Sathana anoshandisisa kudini “majijisiro abiresi” kuti aeje kucinja manera atinorangarira. Tinozokwanisa kuvona ‘muejo’ mutatu jaanoshandisa. (VaEfeso 6:11) Perapo, pa musoro unotevera, tinozovona kuti tingaitisa kudini kuti tivhise zviri zvese zvakashata zvinonga zviri mu murangariro mwedu. Asi, pakutanga, ngativone  kuti tingajijenyi ngo manera akacengeja Sathana vaIziraeri novapera kunghwina mu Nyika yo Cipikihwa.

VAKAEJWA KUTI VANAMATE ZVITHOMBE

4-6. Mukuzwirana na Deuteronòmio 11:10-15, i cinjo yapi yakavepo pa manera o kurima, vaIziraeri povakanghwina mu Nyika yo Cipikihwa?

4 No kungwara kwese, Sathana wakaeja vaIziraeri kuti vanamate zvithombe. Wakazviitisa kudini? Iyena wakapsaka kuvaeja ngo zviro zvovaida pa nguveyo, zvokuha. VaIziraeri povakanghwina mu Nyika yo Cipikihwa, vakadikana kucinja manera ovairima mbeu javo. Ku Ejipita, ivona vaidirijira mbeu javo vecishandisa kumwa yo murambo Niro. Asi, ku Nyika yo Cipikihwa, zvainga zvosiyana. Avacaizodirijira mbeu javo ngo kumwa inobva ku murambo uri wese, vaidikana kuvetera nvura pamwepo no cando. (Verenganyi Deuteronòmio 11:10-15; Isaia 18:4, 5) Ngokudaro, vaIziraeri vakadikana kujijira manera mapsa. Izvo azvicainga zvakareruka kwavari, ngokuti vazinji vaikwanisa ushoni kurima, vainga vafa mu zvipare.

Sathana wakaitisa kudini kuti acinje murangariro wo vaIziraeri ngo pamusoro po kurima? (Vonanyi ndima 4-6) *

5 Jehovha wakasanangurira vashandiri vake kuti mugariro wavo wainga wacinja. Tevere, wakaengejera ngo kuvapa ngwajo iyi: “Ngokudaro jibasopenyi; kuti mwoyo yenyu itame kucengejwa, mucasia gwanja mecixandira bzimwari bzimweni, mecigwadamira pambeji pabzo.” (Deuteronòmio 11:16, 17) Pakutanga ngwajoyo aicaivoneka kuti yainangira zvo kurima. Waro, ngenyi Jehovha wakabhuya ngo pamusoro po kunamata zvimwari zvo manyepo pa nguva yondhoyo yaakabhuya ngo manera mapsa o kurima?

6 Jehovha waizviziva kuti vaIziraeri vaizoejwa kuti vajijire manera o kurima o vahedheni vaivatendeneja. Zvokadi kamare, vahedheni avo, vaikwanisa ushoni kurima zve  vaizokwanisa kubesera vashandiri va Mwari kuti vakwanisevo kuzviita. Asi painga no ngozi. VaKanani vainamata Bahari zve murangariro wavo waibatikana maningi pa manamatiro awo. Vaivona Bahari inga mune wo denga zve mupi wo nvura. Jehovha aacaidepi kuti vandhu vake vacengejwe ngo manyepo ondhoo. Asi, nguva jese, vaIziraeri vakasana kunamata Bahari. (Bzviverengo 25:3, 5; Vatongi 2:13; 1 Majimambo 18:18) Wari, ngatende tivone kuti Sathana wakakwanisa kudini kuita shoko vaIziraeri.

ZVIRO ZVITATU ZVAKASHANDISA SATHANA KUTI ACENGEJE VAIZIRAERI

7. VaIziraeri vakasongana no muejo wapi povakanghwina mu Nyika yo Cipikihwa?

7 Zano ro kutanga rakashandisa Sathana, rakava ro kushandisa cido cicizivi kushata co kuda kuva mu nyika inona maningi nvura. Makore ese mu Nyika yo Cipikihwa, nvura yaina padoko mu mweji wa Abril no mweji wa Setembro. Upenyu no kugaravo zviri nane zvaifira pa kuna ko nvura, iyo yaitanga mu mweji wa Outubro. Sathana wakacengeja vaIziraeri kuti kudari vanoda kuva no upenyu uri nane, vaidikana kuitavo zvaiithwa ngo vocigarisano vainga vahedheni. Vocigarisano vaya, vaitenda kuti zvirovejeso zvimweni, zvaidikana kuithwa kuti zvimwari zvavo zvinise nvura. Vaya vainga vacina rutendo kuna Jehovha, vakatenda kuti iyi ngo yainga njira yaushoni kuti nvura ine. Ngokudaro vakaita zvirovejeso izvi kuna Bahari, mwari wo manyepo.

8. Ngorapi rakava zano rocipiri rakashandiswa ndi Sathana kuti acengeje vaIziraeri? Sananguranyi.

8 Sathana wakashandisa zano ro cipiri kuti acengeje vaIziraeri. Iyena wakashandisa zvido zvakashata. Majinja o cihedheni ainamata zvimwari zvavo eciita zviro zvinopseruja. Manamatiro avo akashata, aibatanija kuita zvo uhure. Kuvatana mwanakaji no mwanakaji zve mwanarume no mwanarume pamwepo no maitiro amweni o uhure, akaguma pa kuva zviro zvo njiku no njiku! (Deuteronòmio 23:17, 18; 1 Majimambo 14:24) Zviro zvese izvi zvaiitwari, vahedheni vaitenda kuti zvaivangisa zvimwari zvavo kuti nyika ibudise ushoni mbeu. VaIziraeri vazinji vakakwevehwa kuti vaite zvaiitwari ngo vahedheni, vobatana navo pa kunamata zvimwari zvomanyepo. Zvokadi kamare, vakatohwa ndi Sathana kuti vaithwe shoko.

9. Mukuzwirana na Hoseya 2:18-19, kuitisa kudini Sathana wakaita kuti vaIziraeri vakanganwe Jehovha?

9 Sathana wakashandisa zano ro citatu. Iyena wakaita kuti vaIziraeri vakanganwe Jehovha. Mu njiku jo muporofita Jeremia, Jehovha wakananga kuti vaporofita vo kunyepa vaizoita kuti vandhu Vake vakanganwe zina Rake “ngo ndava ya Baari.” (Jeremia 23:27) Zvinovoneka inga kuti vandhu va Mwari vakasiya kushandisa zina ra Jehovha ngo kushandisa zina ra Bahari, iro rinoreva “Mune” kana “Muzivi.” Zviito izvi zvakaita kuti vaIziraeri vanesehwe kusiyanisa Jehovha na Bahari, votanga kubatanija manamatiro okunyepa a Bahari no manamatiro o cokwadi.—Verenganyi Hoseya 2:18-19.

NJIRA JINOSHANDISA SATHANA KUTI ACENGEJE VANDHU NYAMASI UNO

10. Ngo api mazano anoshandisa Sathana nyamasi uno?

10 Sathana anoshandisavo mazano ondhoo nyamasi uno. Iyena anoeja kukwevera vandhu ngo kushandisa zvido zvicizivi kushata, uhure no kuitisa kuti vandhu vakanganwe Jehovha. Ngatende tivone zano ro kutanga.

11. Sathana ari kuitisa kudini kuti vandhu vakanganwe Jehovha?

11 Sathana anoita kuti vandhu vakanganwe  Jehovha. Pasure po kufa ko vapostori, vamweni vainanga kuti vari maKristu, vakatanga kundhandhanisa jijiso jo kunyepa. (Maitiro o Vapostori 20:29, 30; 2 VaTesalònika 2:3) Vapanduki ava vakatanga kuita kuti vandhu vatame kuziva kuti ndiyani Mwari wo cokwadi. Inga muezaniso, pa sandujo javo jo Bhaibheri vakabvisa zina ra Mwari voshandisa gama ro kuti “Tenji.” Ngo kubvisa zina ra Mwari vorifakeya ndi “Tenji,” vakaita kuti vaverengi vo Bhaibheri vanesehwe kuvona kuti Jehovha wakasiyanira papi no ‘majitenji’ amweni anonangwa mu Bhaibheri. (1 VaKorinto 8:5) Zvecivoneka kuti ivona vakashandisa gama ro kuti “Tenji” kuti vanangire Jehovha na Jesu, vakaitazve kuti zvinese kuzwisisa kuti Jehovha no Mwana wake i vandhu vakasiyana zve vano mabasa akasiyana maningi. (Johani 17:3) Zvese izvi, zvakaita kuti kuve no jijiso yo utatu, jijiso icikawaniki mu Soko ra Mwari Bhaibheri. Inga muviyo, vazinji vanovona kuti Mwari i mundhu acikaziviki zve vanotenda kuti atizomuzivi. Manyepo akashata zvakadini!—Maitiro o Vapostori 17:27.

Sathana anoshandisa kudini ciara co manyepo kuti akhwijirije zvido zvakashata? (Vonanyi ndima 12) *

12. Ciara co manyepo cinomusijira cinyi zve ngowapi muviyo wakona inga zvinosananguhwa pana VaRoma 1:28-31?

12 Sathana anoshandisa zvido zvakashata. Mu njiku jo vaIziraeri, Sathana wakashandisa ciara co manyepo kuti amusijire uhure. Nyamasi uno, iyena anoita zvakafanana. Ciara co manyepo cinotendera no kumusijira uhure. Ngokudaro, vazinji vainanga kuti vaishandira Mwari, vakasiya kutevera ndhungamiro jake jakacena ngo pamusoro po mufambiro. Mupostori Pauro pa karata yake ku vaRoma, wakasanangura muviyo wo mufambiro wondhowo. (Verenganyi VaRoma 1:28-31.) Pakati po “bziro bzicikadiki kuitwa” zvakadari inga uhure, zvinobatanijwavo kuvatana ko mwanarume no mwanarume zve mwanakaji no mwanakaji. (VaRoma 1:24-27, 32; Apokalipsi 2:20) Izvi zvinokhombija kuti zvinosisira maningi kutevera ndhungamiro jakacena jo Bhaibheri.

13. Ngorapi zano rimweni rinoshandiswa ndi Sathana?

13 Sathana anoshandisa zvido zvicizivi kushata. Azvizivi kushata kuva no cido co kuda kujisapota no kusapota mbhuri yedu. (1 Timoti 5:8) Kazinji, tinokwanisa  kuzviita ngo kwenda kucikora no kuva mujiji anovangisira. Asi, tinodikana kungwarira. Mu nyika zinji, zvikora zvakawanda azvijijisi basi kukwanisa kuita zviro asi zvinojijisazve uzivi hwo vandhu. Izvi zvinovaita kuti vatame kutenda kuti Mwari ariyo kamare no kutama kuthemba Bhaibheri. Vanobvunjwazve kuti upenyu hwo vandhu wakabva ku cinyama. (VaRoma 1:21-23) Jijiso jondhojo jinohwisana no ‘uzivi hwa Mwari.’—1 VaKorinto 1:19-21, Baiberi Mazwi Akacena aMwari; 3:18-20.

14. Uzivi hwo vandhu unoita kuti vandhu varangarire kudini?

14 Uzivi hwo vandhu unophurusa kamare ndhungamiro jakarungama jo Bhaibheri. Iwona aubeseri kuti mundhu ave no mucero wo mujimu wa Mwari, kusiyapo izvo, unokhwijirija “mabasa o nyama.” (VaGalàsia 5:19-23) Ngokudaro, iwona unoita kuti vandhu vajikuje mbhera voguma pa ‘kujida pacavo.’ (2 Timoti 3:2-4) Mugariro iji jakasiyana kamare no mugariro jinodikana kuva no vashandiri va Mwari, kupfava pamwepo no kujidodokesa. (2 Samueli 22:28) MaKristu amweni anoenda ku univhersidhadhi, murangariro wavo unoumbwa ngo uzivi hwo vandhu kusiyapo uzivi hwa Mwari. Kuti tivone zvicinyi zvinoitika, ngatende tivone umwe muezaniso.

Kuitisa kudini uzivi hwo vandhu ungapsasa murangariro wedu? (Vonanyi ndima 14-16) *

15-16. Majijenyi ngo zvakaitika no imwe hambzaji iri mu nguva yakazara?

15 Imwe hambzaji iri mu nguva yakazara ko makore anodarika 15, yakati: “Ndakaverenga no kuzwa ngozi inovepo ngo kwenda ku univhersidhadhi, asi, andizivi kuzvibatisisa. Ndairangarira kuti azvishandi kwandiri.” Hambzaji iyi yakasongana no zvineso zvapi? Iyona yakati: “Kurusu yangu yainditorera maningi nguva zve andicaiwana nguva kuti ndiite  mukumbiro kuna Jehovha inga zvondaiita kare, ndaijizwa ndakaremba kuti ndibhuye no vamweni ngo pamusoro po Bhaibheri, atee andicaitokwanisa kunasirira musongano. Asi pondakazwisisa, ndakavona kuti kubatikana ngo zvijijo, kwainga kootanga kukhuvaza ushamwari hwangu na Jehovha. Ngokudaro, ndakaziva kuti ndaidikana kuzvisiya. Ndakatozvisiya kamare.”

16 Waro izvi zvakapsasa kudini murangariro wo hambzaji iyi? Iyona yakati: “Ndina nyowa yo kunanga kuti ngo ndava yo kwenda ku univhersidhadhi, ndakaguma pa kuva mundhu anoshora maningi vamweni, maningi-ningi hama no hambzaji jangu. Ndaivetera kuti ivona vaite zvakawanda maningi kupinda zviya zvavaikwanisa kuita. Ngokudaro, ndakatema civaringo co kugara ndega ndicikabatani navo. Zvakatora nguva yakawanda maningi kuti ndicinje manera angu o kurangarira. Zvakaitikari zvakandibesera kuzwisisa kuti kutama kuzwira ngwajo jatinopuwa ndi Baba wedu vo mugore vecishandisa sangano ravo, i ngozi. Jehovha anonasa kundiziva kupinda manera andinojiziva. Ndaidikana kumupurukira!”

17. (a) Tinodikana kutema civaringo cenyi? (b) Tinozobhuya ngenyi pa musoro unotevera?

17 Temanyi civaringo co kutama kutohwa ngo “majijisiro abiresi no okucengeja” o nyika ino ya Sathana. Mucatendera kucengejwa ngo mazano a Sathana. (1 VaKorinto 3:18; 2 VaKorinto 2:11) Mucatenderazve kuti Sathana amuite kuti mukanganwe kuti Jehovha ndiyani kamare. Ponanyi mukuzwirana no ndhungamiro jakakwirira ja Jehovha ngo pamusoro po mufambiro. Sathana anoda kuti muphuruse ngwajo ja Jehovha. Waro, munoitenyi mukazwisisa kuti mapsaswa ngo murangariro wo nyika ino? Musoro unotevera unozokhombija kuti kuitisa kudini Soko ra Mwari ringakwanisa “kuphwanya” murangariro no maitiro akavangiswa inga “biravira.”—2 VaKorinto 10:4, 5.

NDUMBO 49 Kudakajisa Mwoyo wa Jehovha

^ ndim. 5 Sathana i shasha pa kucengeja vandhu. Iyena anokwanisa kuita kuti vazinji vatende kuti vakasujunuka, kasike ari kuvaita shoko. Pa musoro uu, tinozovona kuti Sathana anoshandisa njira ngana kuti acengeje vandhu.

^ ndim. 48 KUDURUJIHWA KO PIKICA: VaIziraeri vari kushamwarijana no Vakanani, voguma pa kunamata Bahari no kuita uhure.

^ ndim. 51 KUDURUJIHWA KO PIKICA: Cikhombijo co gerejha cinotendera zvo uhure.

^ ndim. 53 KUDURUJIHWA KO PIKICA: Imwe hambzaji yakatema civaringo co kwenda ku univhersidhadhi. Iyona no vadoni vayo vari kutendera zviri kujijiswa ndi pirisori kuti zvo siensia zvinopeja matambujiko o vandhu. Pejisire, noiri pa Nyumba yo Umambo yakasuruvara zve iri kushora vamweni.