MURINDIRI—WOKUJIJA Fevereiro wo 2018

Mujeura uwu wo Murindiri uno zvijijo kuitira 2-29 ja Nyahwiriri wol 2018.

Tevejanyi Rutendo no Kuzwira kwa Nowa, Dhanieri na Jobe

Vanarume avo vakagondeka vakasongana no zvineso zvakaezana no zvatiri kusongana nazvo. Zvicinyi zvakavabesera kuti varambe vakagondeka?

Munoziva Jehovha inga Zvakaita Nowa, Dhanieri, na Jobe Here?

Vanarume ava vakagumisa kudini pa kuziva wo Masimba ese? Zivo yavo yakavabesera kudini zve tingasakuririsa kudini rutendo inga hwavo?

Kuva Mundhu Wo Kumujimu Zvinoda Kurevenyi?

Bhaibheri rinosanangura zvitatijo zvo “mundhu wo kumujimu” zve zvicinyi zvinomusianisa no “mundhu wo kunyama.”

Endereranyi Mberi Inga Mundhu wo Kumujimu!

Zivo yo Bhaibheri aikwani kuti mundhu aite wo kumujimu. Zvicinyizve zvinodikana?

Mudakaro—Mugariro Unobva Kuna Mwari

Kudari mukavona kuti zviejo zvenyu zviri kupeja mudakaro wenyu, zvicinyi zvamungaita kuti muuwanezve?

Mubvunjo Jo Vaverengi

Mu Iziraeri yo kare, mundhu waidikana kuva mwana wo dangwe kuti ave umwe wo vacete va Mesia here?