Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Rambanyi Mucishandira Jehovha no Mudakaro

Rambanyi Mucishandira Jehovha no Mudakaro

RANGARIRANYI ngo njiku yakamudakajisa maningi mu upenyu hwenyu. Yakava njiku yomakacadha kana njiku yomakabara dangwe renyu? Kana yakava njiku yomakazvipira kuna Jehovha ngo kubhabhatijwa mu kumwa? Kangaije muri kuzviziva ushoni kuti yakava njiku inosisira no kumudakajisa maningi. Zve kudakara kwakadini kwakaita vatendi doni venyu ngo kumuvona mecikhombija pambhene kuti munomuda Mwari ngo mwoyo wese, mwiha, murangariro, no simba!​—Mc. 12:30.

Mukuezanavo, makawana mudakaro muzinji mu basa ra Jehovha kubvira po makabhabhatijwa. Asi, vatokotesi vamweni vakaruza mudakaro wovaenga nao. Ngenyi vakauruza? Ngoapi mathngwe otinao kuti tirambe ticishandira Jehovha no mudakaro?

NGENYI VAMWENI VAKARUZA MUDAKARO WAVO

Masoko o Umambo​—no cigondiso cao cokuti Jehovha anozopeja ngo kukasika nyika ino yakashata no kuviisa nyika impsa​—zvinotipa thangwe kuti tidakare. Kunja kwa izvi, Sofonia 1:14 inotigondesa kuti: “Njiku huru ya Tenji yaa phedo, yaa phedo, inovia ngo kukasika.” Hina, kuvetera mukuvo wakareba kupinda wotaivetera kunotibira mudakaro wotinao zve kunotirembesa kuita mabasa akacena kuna Mwari.​—Mazwi 13:12.

Ushamwari hwakanaka no vandhu va Mwari unotivangisa kuti tirambe tecishandira Jehovha no mudakaro. Zvokadi kamare, mufambiro wakanaka wo vashandiri va Jehovha kangaije wakatikwevera ku manamatiro o cokwadi no kutibesera kuti tishandire Mwari anodakara. (1 Ped. 2:12) Asi zvicinyi zvinoitika kudari muKristu doni wapangihwa ngo kuposa kwake kuti ararame mukuzwirana no mutemo ja Mwari? Pa mugariro jakadari, vamweni vo vaya vaikwevehwa ku cokwadi ngo mufambiro wakanaka wo vandhu va Jehovha vanorembejeka no kuruza mudakaro wavo.

Fafanya yo zvorutengesehwa yo mugariro wo zviro wakashata wa Sathana ungabavo mudakaro wedu. Dhiabhu anoshandisa nyika yake kuti titende kuti tinoda zviro zvokuti azvitoshandi kamare. Asi, tinoita zvaushoni ngo kurangarira magama a Jesu okuti: “Apana anokwanisa kubatira vandhu vaviri. Ngokuti anozonyenya umwe woda umweni, dangani anozobatira umwe, ecizonyenya umweni. Amukwanisi kubatira Marure pamwepo no upfumi.” (Mt. 6:24) Atikwanisi kushandira Jehovha no mudakaro, pamukuvo wondhoo ticieja kuwana zviro zvese zvotingawana mu nyika ino.

‘KUDAKARA NDI MWARI WO RUPONESO HWEDU’

Kushandira Jehovha akuremi ku vanomuda.  (1 Jo. 5:3) Rangariranyi kuti Jesu wakati: “Izanyi kondiri mwese makaremba, munoremehwa kukuru. Inini ndinozomuzoroja. Thwaranyi kanga yangu. Jijanyi ndini. Ngokuti ndini wakapfava no wokuthiva mwoyo, ngokudaro munozowana kuzorora mu mwiha menyu. Ngokuti kanga yangu yakapfava, muthwaro wangu wakareruka.” (Mt. 11:28-30) Kuthwara kanga yo vajiji va Kristu kunozoroja no kuviisa mudakaro. Zve tina thangwe rokuti tive no mudakaro mukuru mu basa ra Jehovha. Ngatende tivone mathangwe matatu anotiitisa kuti tiwane ‘kudakara ndi Mwari wo ruponeso hwedu.’​—Hab. 3:18.

Tinoshandira Mupi wedu wo Upenyu, Mwari anodakara. (Mait. 17:28; 1 Tim. 1:11, Shanduro yeNyika Itsva) Tinozviziva kuti tina zigava guruwane no Musiki wedu. Ngokudaro, tinoenderera mberi ticimushandira ngo kudakara, pikija pakhirira makore manzinji kuvhira potakabhabhatijwa.

Héctor ari kuramba ano mudakaro wake ngo kuceukija vetero yake yo Umambo pomwe no kuramba akavanga

Vonanyi Héctor uwo wakashandira Jehovha enga muvonereri wo ndharaundha pa 40 o makore. Pikija ‘mu ukarahwa’ ari kubudirira. (Ndu. 92:13-15) Ndhendha yo mukaji wake yaiphinga mabasa a Héctor mu basa ra Jehovha,asi izvi azvicaipungurepi mudakaro wake. Iyena wakati: “Pikija zvinocamwisa kuvona uhomi hwo mukaji wangu huciderezeka padoko ngo padoko zve zviri kundinesa kumukorondha. Kuziva kuti upenyu hwandinahwo ndakahupuwa ndi Jehovha, uwo wakapa vandhu upenyu no cinangwa zvinokwana kuti ndimude kamare zve ndimushandire no mwoyo wese. Zve ndinoramba ndecivangisira mu basa ro kucumaera, zve ndinoramba ndino vetero yo Umambo mu murangariro kuitira kuti ndicaruza mudakaro wangu.”

Jehovha wakapa muripo wo kujipirira, wotiita kuti tive no upenyu hunodakajisa. Zvokadi, “Mwari wakadisa nyika yo pasi, kokuti wakapa Mwana wake umwe ega, kuti vese vanomutenda vatame kufa, kaveta vave no uhomi hucingaperi.” (Jo. 3:16) Hina, ushaishi hwedu ungaregerehwa zve tingawana upenyu hucingaperi hwakacijikira pa gonda kuno nasiriro yo rudo yo muripo wo kujipira. Iro asipi thangwe rakanaka ro kuti tibongesere here? Zve kubongesera uku ngo muripo akutiiti kuti tishandire Jehovha no mudakaro here?

Jesús wakarerusa upenyu hwake woshandira Jehovha no mudakaro ko makore

Hama imweni ku Meshiko inodanijwa Jesús, yakananga kudari: “Ndainga muranda wo basa rangu ro kunyama, nguva jimwe ndaishanda turno shanu jakatevererana, pikija andicaivangirijwa kuzviita. Ndazviita basi ngo kuda mare. Perepo ndakazojijira ngo pamusoro pa Jehovha pomwe mapire aakaita Mwana wake anodiwa kuno vandhu vese. Ndakava no cido cakavanga co kumushandira. Ngo kudaro, ndakapira upenyu hwangu kuna Jehovha, zve pasure po kumushandira ko 28 o makore, ndakatema civaringo co kusiya basa rangu ndotanga  kushanda mu basa ro nguva yakazara.” Uku kwainga kutanga ko makore o kushandira Jehovha no mudakaro wese.

Muviyo wakona asipi wokusuruvara asi, wo mudakaro mukuru. Muciri kuceukija upenyu hwenyu hwainga hwakadini mucito mwaziva cokwadi here? Mupostori Pauro wakaceukija vaKristu ku Roma kuti “mainga varanda vo uxaixi” Asi, ‘maavaranda vo ururami.’ Ivona vaibudisa mucero “wo kuita vakacena mwoyo” zvaizoita kuti wavane upenyu hucikaperi. (Rom. 6:17-22) Itusuvo tiri kutevera upenyu hwakacena, ucina kusuruvara kunoviiswa ngo mufambiro wakasvipa kana wo ugevenga. Zvokadi unoviisa mudakaro!

“Makore ari kundiviisira mudakaro nga aya andiri kushandira wari Jehovha.”​—Jaime

Rangariranyi basi ngo pamusoro pa Jaime, uwo acaitenda kuti Mwari ariyo zve waidavira kuti zviro zvakavepo ngo uphindu-uphindu, zve waibatikana mu zvokutakana ngo nyara. Jaime wakatanga kwenda ku musongano zve wakakahamara ngo rudo hwaikhombijwa kondhoyo. Kuti aregere mufambiro wake wo kare Jaime wakaita mukumbiro kuti Jehovha amubesere athembe kuti Jehovha ariyo. Jaime wakananga kudari: “Padoko ngo padoko ndakatanga kufumbhura kuti kuno Baba vano rudo zve vano unyasha. Kuteverera ndhungamiriro ja Jehovha ngo pamusoro po urungami zviri kuva cibvikiro kwandiri. Kudari ndicikazivi kucinja, kangaije ndaizourawa, inga zvakaitika no shamwari jo kare jaindaiita najo basa ro kutakana ngo nyara. Makore ari kundiviisira mudakaro nga aya andiri kushandira wari Jehovha.”

MUCADORAMWA!

Munorangarira kuti tinodikana kujizwa kudini patinonga tecivetera kupera ko mugariro uno wo zviro wakashata? Ceukijanyi, itusu ‘tiri kusima munyama’ zve ticazokotora “uhomi hucingaperi.” Ngo kudaro “ticadoremba ngo kuita bzauxoni. Ngokuti, tikatama kurembejeka, tinozokotora pa ngari yokudikana.” (Gal. 6:8, 9) No besero ra Jehovha, ngativangisire, ngatishande ngo kusimba pakusakurira mugariro jinodiwa kuti tipokonyoke pa “dambujiko guru,” zve toramba tecishandira Jehovha no mudakaro, pikija patinosongana no zvineso.​—Ap. 7:9, 13, 14; Jak. 1:2-4.

Tingathembadi kamare kuti kuvangisira kwedu, kunozova no mupfupo, ngo kuti Mwari anoriziva basa redu pomwe no rudo hwatinohwo naiyena pomwe no zina rake. Tikaramba tecishandira Jehovha no mudakaro, tinozova inga ndi mutari wo nduyo, Dhavhidhi, uwo wakananga kudari: “Ndinodira [Jehovha] Mwari pambeji pangu mukuvo wese, yena ana inini: Anobata mukono wangu wo muho, wondivangisa. Ndibzo mwoyo wangu unodakara, [goja rangu, Shanduro yeNyika Itsva] rinotamba, nyama yangu inozorora ngo kugarisika.”​—Ndu. 16:8, 9.