Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Kupeja Mapope ngo Njira yo Rudo

Kupeja Mapope ngo Njira yo Rudo

“Raramanyi ngo kunyarara ngocenyu.”—MC. 9:50.

NDUMBO: 39, 77

1, 2. Zvineso zvapi zvakasongana no vandhu zvatinowana mu bhuku ra Genesi, zve ngenyi tinodikana kuzviziva?

MAKAMBORANGARIRA ngo pamusoro po mapope o mundhu ega anowanika mu Bhaibheri here? Rangariranyi ngo pamusoro po mapope anoverengwa mu zvipauko zvinganani zvo kutanga zvo bhuku ra Genesi. Kaini wakauraya Abheri (Gn. 4:3-8); Rameki wakauraya mufana wakamukhuvaza (Gn. 4:23); vahavisi va Abhirahama (Abhiramu) no va Roti vakatukana (Gn. 13:5-7); Agari wakarerusa Sara (Sarai), zve Sara wakacamwira Abhirahama (Gn. 16:3-6); Ismaeri waihwisana no vese zve vese vaihwisana naye.—Gn. 16:12.

2 Ngenyi Bhaibheri rinonanga ngo pamusoro po mapope aya? Thangwe rimwe ngo ro kuti, kuziva ngo pamusoro po mapope aya zvinobesera kuti vandhu vacikazivi kukwana, vakwanise kujijira kuti ngenyi vanodikana kuramba vano runyararo. Kuziva ngo pamusoro po mapope aya, kungatibeserazve kuwana njira yatingashandisa kuitira kuita runyararo. Tinobesereka ngo kuverenga ndhorovondho jo mu Bhaibheri jinobhuya ngo vandhu vokadi kamare vakasongana no zvineso zvokadi kamare. Tinojijira ngo pamusoro po muviyo jo kuvangisira kwavo, ngo kudaro toshandisa muezaniso  jondhojo pa mugariro jatinosongana najo nyamasi uno. Zvokadi, zvese izvi zvinotibesera kuvona njira yatinodikana kushandisa no yaticikadikani kushandisa patinosongana no shwiro jakaezana no jondhojo.—Rom. 15:4.

3. Mafundo api anozovoniwa pa musoro uno?

3 Musoro uno ucazobhuya ngo pamusoro po kuti ngenyi vashandiri va Jehovha vanodikana kupeja mapope zve vangaitisa kudini zvondhozvo ngo njira inobudirira. Mukuengejera, iwona unovonesa zviambi zvo Matahwa zvingavabesera kuhwisana no kutama kuzwana zve kuramba vano ushamwari no vadoni vavo pomwe na Jehovha Mwari.

NGENYI VASHANDIRI VA MWARI VANODIKANA KUPEJA MAPOPE?

4. Murangariro wapi uri kuparajika pasi pese, zve ngowapi uri kuva muviyo wakona?

4 Sathana ndiyena wokutanga kamare anoitisa kuti vandhu vahwisane zve vatame kuzwana. Mu Edheni, iyena wakananga kuti mundhu umwe nga umwe anokwanisa zve anodikana kutema ega civaringo co kusiyanisa zvakanaka no zvakashata, acikasoti Mwari. (Gn. 3:1-5) Muviyo wo murangariro uwu tiri kutouvona nyamasi uno. Nyika ino yakazara ngo vandhu vanokwevejehwa ngo mujimu wo kutama kuda kuzwana no vamweni, uwo unokhwijirija kujikuja, kujitutumaja, pomwe no kuphikizana. Ari wese anotenda kukwevejehwa ngo mujimu uwu, zvokadi kamare, anonga ecitendera mavonero a Sathana, okuti iyi i njira yakanaka kuitira kuwana zvido zvo mundhu ega zvicinenyi no mapsasire ozvinoita vamweni. Muitiro wakadari wo umbau unoviisa kuhwisana. Ticadokanganwa kuti “mundhu wakanyangajwa anoitisa ndava; wiya wakazara ngo uxungu anoengejera uphambanisi.”—Mazwi 29:22.

5. Jesu wakajijisisa kudini vandhu kuti vahwisane no kutama kuzwana?

5 Mukusiyana, Jesu wakajijisa vandhu kuti vapsake runyararo, pikija kuita izvo kukava kwecihwisana no kuda kwedu. Pa Hurukuro yake yo pa Dundhu, Jesu wakapa mbhangiro yakanaka maningi ngo pamusoro po zvatingaita pakabuda kutama kuzwana. Inga muezaniso, iyena wakabvunja vajiji vake kuti vanodikana kuva vakapfava, vaiti vo runyararo, vanobvisa ciri cese cinoviisa ushungu, vanopeja mapope ngo kukasika, zve vano rudo no vavengi vavo.—Mt. 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (a) Ngenyi zvinosisira kupeja mapope ngo kukasika? (b) Vashandiri vese va Jehovha vanodikana kuzviita mubvunjo japi?

6 Kuvangisira kwatinoita pa kushandira Mwari—ngo mukumbiro, kusonganira, kucumaera kana maitiro amweni o kunamata—kwaizova kucikashandi kudari tikaramba ticina runyararo no vamweni. (Mc. 11:25) Atingavi shamwari ja Mwari, kudari ticikadi kuregerera vanotiposera.—Verenganyi Luka 11:4; VaEfeso 4:32.

7 MuKristu wese anodikana kunasa kurangarira ngo mwoyo wese ngo pamusoro po kuva anoregerera zve ano ushamwari hwakanaka no vamweni. Kureva kuti imwimwi munoregera vatendi doni ngo mwoyo wese here? Muri kudakara ngo kushamwarijana navo here? Jehovha anovetera vashandiri vake kuti vave vanoregerera. Kudari hana yenyu iri kumubvunja kuti munodikana kuitisa nane pa divi iri, kumbiranyi besero ra Jehovha ngo mukumbiro kuti mukwanise kuregerera! Baba wedu vo mugore vanozozwa zve vanodavira mukumbiro ja vaya vanozvidodokesa zve.—1 Jo. 5:14, 15.

MUNGAREGERERA ANOMUKHUGUNYA HERE?

8, 9. Tinodikana kuitenyi kudari takhugunyika?

8 Ngokuti vandhu vese avazivi kukwana, ngo kukasika kana ngo kufamba ko nguva mundhu anovereketa kana kuita ciro cinozomukhugunya. Izvi azviphingiki. (Muc. 7:20; Mt. 18:7) Kudari zvikamuitikira, munozoitenyi? Vonanyi  zvakaitika pa mugariro unotevera: Pa amwe o mabungaijo o Zvapupu, hama mbiri jakacungamijwa ngo imwe hambzaji ngo maitiro okuti imwe yo hama iji yakavona kuti yakashaisha kucungamijwa. Pojainga joga hama mbiri iji, hama yakakhugunyaya, yakatanga kushora mabhuire o hambzaji iyana. Asi, hama imweni yakaiceuja kuti hambzaji iyi yakashandira Jehovha no yakagondeka ko 40 o makore; yonangazve kuti yainga no cokwadi co kuti hambzaji iyana aicainga no cido co kukhugunya. Novapera kubhuisana ko cimukuvo, hama yo kukhugunyika yakadavira kudari: “Zvounobhuyaro ndizvona kamare.” Inga muviyo, shwiro iyi aizivi kuendererazve mberi.

9 Zvakaitikari zvinotatijenyi? Zvinofira komuri kuti ngozvapi zvomungaita mukukhungunywa. Mundhu ano rudo anofukijira zvishaishi zvidoko. (Verenganyi Mazwi Akangwara 10:12; 1 Pedru 4:8.) Jehovha anovona kuva “goja” kotiri “kukanganwa bzituko.” (Mazwi 19:11; Muc. 7:9) Ngokudaro, mukashaishihwa kana kureruswa ngo ari wese, co kutanga mudikana kujibvunjisa kudari: ‘Ndingamuregerera? Ndinodikanadi kamare kuti ndimuse shwiro ngo zvaandiitirari?’

10. (a) Hambzaji imweni yakatanga kuitenyi payakashohwa? (b) I murangariro wapi wo mu Bhaibheri wakabesera hambzaji iyi kuti irambe ino unyararo hwayo?

10 Patinoshohwa, zvinganesa kuzvisiya zvakadaro hedu. Rangariranyi shwiro yo mupiyona, woticadanija kuti ndi Lusi. Uwo wakanangihwa zvakashata ngo pamusoro po mushando wake no mashandisire aaita nguva yake. Naakanyangajwa, Lusi wakapsaka mbhangiro yo hama jakaibva kumujimu. Iyena wakati: “Mazano avo akacijikira mu Matahwa akandibesera kuti ndirambe ndino mavonero akanaka pa zvinovona vamweni no kusotesesa ka wiya anosisira maningi—Jehovha.” Lusi wakavangiswa ngo kuverenga Mateu 6:1-4. (Verenganyi.) Vhesi iji jakaceuja Lusi kuti cido cake caidikana kuva co kudakajisa Jehovha. Iyena wakati: “Pikija vamweni vanangire zvakashata mushando wangu, ndinoramba ndicidakara, ngokuti ndiri kuita zvondinokwanisa kuti ndidakajise Jehovha.” Paakaguma pa mbhejiso iyi, Lusi wakakheta kuregerera vaimunangiraya zvakashata.

PAMUNOVONA KUTI KUKHUGUNYWA UKU AKUDIKANI KUSIYA KUDARO

11, 12. (a) MuKristu anodikana kuitenyi kudari akaziva kuti hama yake “ino ndava” nae? (b) Tingajijenyi ngo matongero akaita Abhirahama ndhango imweni? (Vonanyi pikica yo kutanga.)

11 “Tese tinoxaixa ruzinji.” (Jak. 3:2) Ngatiti kuti mavona kuti hama yenyu yakhugunyika ngo ciro comananga kana comaita. Munodikana kuitenyi? Jesu wakati: “Ngokudaro, pakuda kudira cipo cako pa dandiro, wocereceja pondhopo kuti hama yako ino ndava na iwewe, regerai cipo cako pa nyasi po dandiro, ambai kuenda kozwirana no hama yako. Sure kwabzo unozovia kopira cipo cako.” (Mt 5:23, 24) Mukuzwirana no Mbhangiro ya Jesu, bhuisananyi no hama yenyu. Vonanyi kuti cidisiso cenyu cinodikana kuva capi. Acidikani kuva co kupekeja ndava hama yenyu asi cinodikana kuva co kutendera kuposa kwenyu no kuita runyararo. Kuva pa runyararo no vatendi doni zvinosisira maningi.

12 Ndhorondo imwe ino inobhuya ngo pamusoro po vashandiri va Mwari vakatonga shwiro yaizovaparajanisa ngo iyana yakabatanijaya Abhirama na Roti, mwana wo hama wake. Vovaviri vaenga no zvifuvo, zve vahavisi vavo vaivereketesana ngo mahavo. Acida kupeja kutama kuzwana, Abhirahama wakabvunja Roti kuti atange kusana kwaaida kuti mbhuri yake iyende kogara. (Gn. 13:1, 2, 5-9) Muezaniso wakanaka zvakadini! Abhirahama wakapsaka runyararo, kuciripi zvaaidakarira. Wakaruza ngo kukova kwake here? Apana caakaruza. Ngokukasika  nozvapera kuitika izvi na Roti, Jehovha wakapikira Abhirahama makomborero mazinji. (Gn. 13:14-17) Narini Mwari aazotenderi kuti vashandiri vake varuze zvakawanda ngo kuita kwavo zvinozwirana no zviambi zvo umwari no kupeja mapope ngo njira yo rudo. [1]

13. Muvonereri umweni wakaitenyi paakavereketehwa ngo hasha, zve tingajijenyi ngo muezaniso wake?

13 Vonanyi umwe muezaniso wo mazuva ano. Muvonereri umweni wo rimwe bauhwa ro gungano ro mutundhu wakafonera imwe hama eciibvunjisa kuti yaizokwanisa kuzvipira pa rimwe basa here kana kuti haiwa, hama iyana yakadavira ngo maguro zve yojima foni. Iyona yainga ino bundu ngo ndava yo kunesana ko yakambova nako no muvonereri wokare. Muvonereri mupsa aazivi kukasika kunyangajwa, nee aazivi kukwanisa kuzvisiya zvakadaro. Papera nguva imwe, muvonereri wiya wakazofonazve, wonanga kuti vaenga vacito vasongana, zve wopa zano ro kuti vasongane kuitira kubhuisana ngo shwiro yondhoyo. Bviki rakazotevera, vovaviri vakasongana ku Nyumba yo Umambo. Novapera kuita mukumbiro, vakaita nguva imwe vecibhuya, pa mabhuyo ondhowo hama iya yakasumura zvese zvakaiitikira. Naapera kumupurukira ngo kunaka mwoyo, muvonereri wakamuvonesa zvinonanga Matahwa, zve vovaviri vakaparajana ngo runyararo. Pakupera ka izvi, hama iya yakazoshanda pa gungano zve wari iri kubonga ku muvonereri ngo kumutaja kwake no kuthiva no kunaka mwoyo.

MUNODIKANA KUBATANIJAVO VAKURU HERE?

14, 15. (a) Ngo papi patinodikana kushandisairi pana Mateu18:15-17? (b) Mudanyu japi mutatu jakananga Jesu, zve ngo capi cinodikana kuva cidisiso cedu pa kujishandisa?

14 Kunesana kuzinji ko muKristu umwe no umweni kungakwanisa zve kunodikana kutongehwa pakafisika ngo vari kunesana waro. Asi, Jesu wakananga kuti mugariro jimweni jingada  kuti ungano ibatanijwevo. (Verenganyi Mateu 18:15-17.) Zvicinyi zvinozoitwa kuno wakakhugunyaya umweni kudari akatama kupurutana hama yake, zvapupu zvinopsakwaya, no ungano? Iyena anodikana ‘kuvoniwa inga munyikanja kana muxaixi.’ Nyamasi uno, tingananga kuti iyena anodikana kujingwa. Mudanyu mukuru uu unovonesa kuti ‘cixaixi’ ici acicainga co kutama kuzwanavo hako. Kusiapo, ico cainga (1) cishaishi caizokwanisa kutongwa ngo vandhu vacizivi waro kuzwana vega, asi (2) cainga cakakura zvokuti caizoitisa kuti umwe wavo ajingwe, kudari pakatama kuwanika kuzwana. Cishaishi ici kangaije cinobatanija padoko kunyepa kana kuti kangaije cingabatanija kusvipisa zina ro umweni ngo kumurevera manyepo. Mudanyu mutatu jakananga Jesu apa jinoshanda basi kudari pano mathangwe aya. Kukhugunya akuzivi kubatanijwa pa zvishaishi zvakadari inga upombo, ruvatano hwo mwanarume no mwanarume kana hwo mwanakaji no mwanakaji, upanduki, kunamata zvimwari, kana zvimweni zvishaishi zvikuru, zvinokumbira kuti kuwanike besero ro vakuru vo ungano.

Zvingadikana kubhuisana no hama yenyu kunopinda kamwe kuitira kuiponesa (Vonanyi ndima 15)

15 Cidisiso co mbhangiro ya Jesu cainga co kubesera hama ngo njira yo rudo. (Mt. 18:12-14) Cokutanga, zvinodikana kueja kutonga shwiro muri mega basi. Zvingakumbira kubhuisana no wamushaishiraro bvaza jinodarika kamwe. Zvikatama kufamba ushoni, mungapsaka kubhuya naye pano vamweni vakazvivona zveciitika kana vamweni vanokwanisa kuvona kuti pakaitwadi cishaishi. Kudari mukakwanisa kutonga shwiro iyi no besero ravo, munonga ‘mwaponesa hama yenyu.’ Shwiro iyi inodikana kugumiswa ku vakuru basi kudari makaeja kakawanda kubesera mushaishi asi iyena acikatenderi.

16. Zvicinyi zvinokhombija kuti kuteveja mbhangiro ya Jesu zvinoshanda zve zvinokhombija rudo?

16 Shwiro jinoda kuti hama jipindirije mudanyu mutatu jakanangwa pa Mateu 18:15-17 ajiitiki kazinji. Izvo zvinovangisa, ngokuti zvinoreva kuti shwiro zinji jinotongeka kazinji jicito jaguma pakuti mushaishi acikakhaui adikane kubudiswa mu ungano. Kazinji, mushaishi anovona kuposa kwake wokunasirira. Wokukhugunywa angavona kuti apanazve dikano yo kundomunesa zve kangaije angamuregerera. Azvinenyi kuti shwiroyo yakakurisa kudini, magama a Jesu anokhombija kuti ungano aidikani kukasika kunghwinira pa shwiro kutama kuzwana. Vakuru vo ungano vanganghwinira basi kudari mudanyu muviri jo kutanga japera kuitwa zve kudari zve pakava no zvinovonesa zvicinyi zvakaitika kamare.

17. Makomborero api atinozowana kudari ‘tikapsaka kunyarara’ umwe kuno umweni?

17 Kudari ngo zvouri kuramba uripo mugariro uno wo zviro, vandhu vacazondova vacizivi kukwana zve vacaenderera mberi vacikhugunya vamweni. Mujiji Jakobo wakatara izvona kamare kuti: “Ndiyani anovereketa acikaxaixi, ndiyena mundhu wakaperera, anokwanisa kujibata.” (Jak. 3:2) Kuitira kutonga mapope, tinodikana kutanga ‘kupsaka no kuteveja kunyarara.’ (Ndu. 34:15) Inga vaiti vo runyararo, tinozobusa ushamwari hwakanaka no vatendi doni zve tinozovangisa rubatano hwo ungano. (Ndu. 133:1-3) Kunja kwa zvese, tinozova no ushamwari hwakanaka na Jehovha, “Mwari wo rugarisiko.” (Rom. 15:33) Makokmborero aya ari kubuswa no vaya vanopeja mapope ngo njira yo rudo.

^ [1] (ndima 12) Vamweni vakatonga zvineso ngo runyararo nga ava: Jakobe na Isau (Gn. 27:41-45; 33:1-11); Josefa no hama jake (Gn. 45:1-15); Gidheoni no vaEfraimi. (Vat. 8:1-3) Kangaije mungarangarija ngo muezaniso jakaezana na iji jakatahwa paripese mu Bhaibheri.