Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Beserekanyi Zvakakwana Ngo Nasiriro ja Jehovha

Beserekanyi Zvakakwana Ngo Nasiriro ja Jehovha

“Ndini [Jehovha] Mwari wako, wiya anokujijisa kuti uwane bzakanaka.”—IS. 48:17.

NDUMBO: 117, 114

1, 2. (a) Zvapupu zva Jehovha zvinozwa kudini ngo pamusoro po Bhaibheri? (b) Divi rapi ro mu Bhaibheri ramunodakarira maningi?

ZVAPUPU ZVA JEHOVHA zvinodisisa maningi Bhaibheri. Irona rinopekeja ndhungamiriro jakagondeka zve rinotibesera kuwana tondhojo no vetero. (Rom. 15:4) Itusu tinovona Bhaibheri, haiwa inga bhuku ro murangariro jo vandhu, asi “inga riri rona bzakadi: Izwi [kana Soko] ra Mwari.”—1 Tes. 2:13.

2 Atikani-kani kuti tese tino divi redu ratinodakarira maningi mu Bhaibheri. Vamweni vanodakarira maningi maVhangeri, anokhombija kamare hundhu hwa Jehovha wakanasa kukhombijwa ngo Mwana wake. (Jo. 14:9) Vamweni vanodakarira mativi o mu Bhaibheri ano zviphorofita—angabatanijavo bhuku ra Apokalipsi, rino “bziro bzinozokasika kuitika.” (Ap. 1:1) Ndiani pakati pedu acikatondhojwi ngo bhuku ro Nduyo kana acikabvisi muviyo ku zvijijo zvinoshanda zvinowanika mu bhuku ro Mazwi Akangwara? Zvokadi, Bhaibheri i bhuku kuitira vandhu vese.

3, 4. (a) Tinozwa kudini ngo pamusoro po mabhuku edu? (b)  Mabhuku api atinoashira akanasirihwa kuitira zvikwata zvakati kuti zvo vandhu?

3 Zvecivoneka kuti tinodisisa Bhaibheri, tinodakariravo mabhuku akacijikira mu Bhaibheri. Inga muezaniso, tinodakarira zvokuha  zvo kumujimu zvatinoashira zvakadari inga mabhuku, mabhurushura, marevhista pomwe no zvimweni. Tinoziva kuti zvese izvi i nasiriro inobva kuna Jehovha kuitira kutibesera kuramba takamuka, takaguta zve ‘takavanga mu kutenda.’—Tito 2:2.

4 Kunja ko mabhuku kuitira Zvapupu zva Jehovha, mabhuku akacijikira mu Bhaibheri atinoashira anotahwa masoko akasotana no cikwata cakatikuti co vandhu. Masoko amweni akanasiririhwa vo cidoko; amweni akanasirihwa kuitira kubesera vabari vavo. Mabhuku mazinji akadhindwa no masoko amweni anowanika mu saite yedu akanasirihwa kuitira vandhu vaciripi Zvapupu. Kuwanda ko zvokuha zvo kumujimu izvi kunoticeukija kuti Jehovha ari kuramba ano cigondiso cake co kunasiririra “vandhu vese . . . mabuso o nyama jakanuna.”—Is. 25:6.

5. Tingava no cokwadi cokuti Jehovha anodakarirenyi?

5 Kangaije, vazinji vedu tinoda kuva no nguva yakawanda kuti tiverenge Bhaibheri no mabhuku akacijikira mu Bhaibheri. Tingava no cokwadi cokuti Jehovha anodakarira maningi kuvangisira kwedu pa ‘kushandisa ushoni nguva yedu’ ngo kuverenga Bhaibheri no kuita jijo yo mundhu ega. (Ef. 5:15, 16, Shanduro yeNyika Itsva) Zvokadi kamare, atingakwanisi nguva jese kushandisa zvokuha zvese zvo kumujimu zvotinazvo ngo maitiro akaezana. Asi, tinodikana kungwarira ngozi yakafishika. Ngoyapi?

6. Zvicinyi zvingatiitisa kuti tiruze kubesereka ngo nasiriro jimweni ja Jehovha?

6 Kuno ngozi yatingava nayo yo kuruza kubesereka ngo zvokuha zvimweni zvo kumujimu ngo kurangarira kuti zvimweni azvishandi kwatiri. Inga muezaniso, tingati kudini kudari divi riri rese ro mu Bhaibheri riri kuvoneka inga kuti arisisiri maningi pa mugariro wedu? Kana kuti rimwe bhuku arinangi shwiro jinonasa kuzwirana na itusu? Kureva kuti takapeamira pa kutama kupa maningi mutengo masoko aro kana kutorisiya hedu here? Tikadaro, tinonga tecijinyima pacedu masoko aizotibesera maningi. Tingatizisa kudini murau uwu? Co kutanga tinodikana kuceukija kuti Mwari ndiena Cinyuke co nasiriro jo kumujimu jatinajo. Ecishandisa muporofita Isaia, iyena wakati: “Ndini [Jehovha] Mwari wako, wiya anokujijisa kuti uwane bzakanaka.” (Is. 48:17) Zvicazotibesera maningi kupopora mazano matatu angatibesera kubvisa muviyo mu mativi ese o Bhaibheri pomwe no zvokuha zvo kumujimu zvakasiyana-siyana zvatinazvo.

MAZANO KUITIRA KUBESEREKA PAKUVERENGA BHAIBHERI

7. Ngenyi tinodikana kuverenga Bhaibheri no cido co kuzwisisa?

7 Verenganyi no cido co kuzwisisa. Bhaibheri rinonanga zvakajeka kuti ‘Matahwa ese akafemehwa ndi Mwari, anobesa.’ (2 Tim. 3:16) Icokwadi kuti, mativi amweni o mu Bhaibheri akatarihwa mundhu umwe kana cikwata cimwe co vandhu. Ndiyo ndava, tinodikana kuverenga Matahwa no cido co kuzwisisa. Hama imweni yakananga kudari: “Pandinoverenga Bhaibheri, ndinoeja kuceukija kuti pa divi rimwe basi pangajijwa zviro zvizinji.” Iyona yakaengejera yeciti: “Murangariro uwo unondiita kuti ndipsake kuziva zviri ngo mukati mo masokowo.” Zvaizova zvakanaka kuti ticito taverenga Soko ra Mwari, totanga ngo kuita mukumbiro kuti tive no cido co kuzwisisa no kuva no zivo yo kuvona zvaari kutijijisa Jehovha.—Esd. 7:10, BMAA; verenganyi Jakobo 1:5.

Muri kuwana muviyo ngo kuverenga kwenyu Bhaibheri here? (Vonanyi ndima 7)

8, 9. (a) Potinoverenga Bhaibheri, mubvunjo japi jotingazvibvunjisa? (b) Zvikwaniriso kuitira vakuru vo ciKristu zvinotibvunjenyi ngo pamusoro pa Jehovha?

8 Itanyi mubvunjo. Pamunoverenga divi ro mu Bhaibheri, amboimanyi mojiita mubvunjo inga iji: ‘Izvi zviri kundijijisenyi ngo pamusoro pa Jehovha? Ndingashandisa kudini masoko aya mu upenyu hwangu? Ndingamashandisa  kudini kuti ndibesere vamweni?’ Patinorangarijisisa ngo pamusoro po mubvunjo iji, tinowana zvakawanda ku zvotinoverenga mu Bhaibheri. Inga muezaniso, rangariranyi ngo pamusoro po zvikwaniriso zvo mu Matahwa kuitira vakuru vo ciKristu. (Verenganyi 1 Timoti 3:2-7.) Zvecivoneka kuti uzinji hwedu atishandi inga vakuru, kangaije tingarangarira kuti vhesi iji ajishandi maningi mu upenyu hwedu. Asi, potinorangarira padoko ngo madavirihwe angaitwa mubvunjo jinotevera, tinozovona kuti nda-nda-nda iyi yo zvikwaniriso inobesera tese mu njira jakawanda.

9 Masoko aya anondibvunjenyi ngo pamusoro pa Jehovha? Ngo kupa nda-nda-nda iyi yo zvikwaniriso, Jehovha ari kukhombija kuti ano mutemo jakakhwirira kuitira vayani vanoashira mutoro. Iyena anovetera kuti vave muezaniso wakanaka, zve anovetera kuti vadavire ngo pamusoro po matajire avanoita ungano ya Mwari, iyo ‘yakatengwa ngo ngazi [yo Mwana] wake.’ (Mait. 20:28) Jehovha anoda kuti tive takangwaririka tecivonerehwa ngo vahavisi avo vakagajwa. (Is. 32:1, 2) Kubvira pa mavonero ao, zvikwaniriso zvo mu Matahwa kuitira vakuru vo ciKristu zvinoticeuja matajiro anotiita Jehovha kamare.

10, 11. (a) Potinoverenga zvikwaniriso zvo vakuru, tingashandisisa kudini masoko ondhowo mu upenyu hwedu? (b) Tingashandisisa kudini masoko aya pa kubesera vamweni?

10 Ndingashandisa kudini masoko aya mu upenyu hwangu? Pa mukuvo no mukuvo, mwanarume wakagajwa anodikana kuzvizemena-zemena ngo pamusoro po zvikwaniriso izvi zvo kumujimu, acipsaka kuziva kuti mativi api aangaitisa nane. Hama iri ‘kupsaka kuva’ muvonereri inodikana kusotesesa maningi zvikwaniriso izvi kuti ivangisire mbhera panoperera simba rayo pakurarama mukuzwirana nazvo. (1 Tim. 3:1) Zvokadi kamare, muKristu umwe na umwe angajija ngo zvikwaniriso zvakatahwa mu mavhesi aya, ngokuti zinji jakona jinobatanija zviro zvinokumbira Jehovha ku maKristu ese. Inga muezaniso, tese tinodikana kuva vakapfava zve vanozwisisa. (Fil. 4:5; 1 Ped. 4:7) Vakuru povanotatija kuva ‘muezaniso ku mushambi,’ tingajija ndivona no ‘kutevejera rutendo hwavo.’—1 Ped. 5:3, BMAA; Heb. 13:7.

11 Ndingashandisa kudini masoko aya kuti ndibesere vamweni? Tingashandisa nda-nda-nda yo zvikwaniriso zvo vavonereri vo ciKristu kuitira kubesera vanodakarira, kana vajiji vo Bhaibheri  kuti vavone masianiro akaita vakuro vo Zvapupu zva Jehovha no vakuru vo zviara zvo ciKristodhomu. Potinoverengavo nda-nda-nda iyi, tingarangarija kuvangisira kuri kuitwa ngo vakuru vo ungano yedu kuti vatibesere. Kurangarijisisa ngo kujipira kovanoita, kunokurisa kureremeja kwedu “vaya vanobata basa” ngo simba pakati pedu. (1 Tes. 5:12) Zve tikatatija kureremeja kamare vavonereri vari kushanda ngo simba, tinonyengejera maningi mudakaro wavo.—Heb. 13:17.

12, 13. (a) Ngo kushandisa mathurusi otinao, mapsakisisiro api otingaita? (b) Ipanyi muezaniso wokuti kupsakisisa masoko kungatatijisa kudini zvijijo zvokuti azvivoneki ngo kukasika.

12 Psakisisanyi. Ngo kushandisa mathurusi otinao, tingapsaka masoko akadari nga aya:

  • Ndiani wakatara divi iri ro Matahwa?

  • Rakatarihwa kwapi zve rakatahwa rini?

  • Zviitiko zvapi zvina cinangwa zvaiitika paitahwa bhuku iri ro Bhaibheri?

Kupsakisisa masoko aya kungajekesa zvijijo zvokuti azvivoneki ngo kukasika.

13 Inga muezaniso, vonanyi pa Ezekieli 14:13, 14, potinoverenga kuti: ‘Kudari nyika ikandixaixira, ikadhuka, inini ndinozotambanuja nyara ndozobvuka bzokuha bzayo bzese, ndinozotumira njara ndeeipeja vandhu no nyama. [‘Nokunyati vanarume vatatu ava, Nowa, na Danyeri, na Jobe, vaiva mukati mwayo vaizonunurira mwiha yavo yega, ngo kururama kwavo, anonanga Jehova Mwari,’ BMAA].’ Ngo kupsakisisa kwakadaro, tinojija kuti divi iri ra Ezekieri rakatahwa mu gore ro 612 N.V.I.Y. Pa mukuvo wondhowo, Nowa na Jobe vaenga vafa ko mazana o makore, zve kugondeka kwavo kwaenga kuciri mu murangariro ma Mwari. Asi Dhanyeri waenga acapona. Zvokadi kamare, iyena waenga acabva kuaruka kana kutanga ko 20 o makore o ndanga, Jehovha paakananga kuti iyena waenga wakarurama kudari ndi Nowa na Jobe. Tinojijenyi? Johovha anovona no kureremeja kugondeka kwakaperera ko vanamati vake vese vakagondeka, kubatanija no vaya vaciri majaha.—Ndu. 148:12-14.

BESEREKANYI NGO MABHUKU AKASIYANA-SIYANA

14. Mabhuku akabudisihwa vocidoko ari kuvabesera zvakadini, zve angabeseravo kudini vamweni? (Vonanyi pikica yo kutanga.)

14 Kudari ngo zvotavona kuti zvinobesera kujija mativi ese o Soko ra Mwari, tingabesereka ngo zvokuha zvese zvo kumujimu zvotinazvo. Vonanyi muezaniso munganani. Mabhuku kuitira vocidoko. Mu makore ano, kwabudiswa mabhuku edu mazinji kuitira vocidoko. [1] Mabhuku amweni akaitihwa kuvabesera kuhwisana no kuvangijihwa ku cikora kana zvineso zvo kuaruka. Itusu tese tingabeseka kudini ngo kuverenga mabhuku ondhowo? Potinoaverenga, tinoceujira zvineso zviri kuhwisana no vocidoko vedu vakagondeka. Mukuhwirijira, tinozova takanasiririka ushoni kuti tivabesere no kuvavangisa.

15. Ngenyi madhodha o ciKristu anodikana kudakarira masoko akanasiririhwa vocidoko?

15 Zvineso zvizinji zvinonangwa mu mabhuku o vocidoko azvinangihwi ivona basi. Itusu tese tinoda kujivirira gonda redu, kungwarira mazwiro edu, kuramba kuvangijihwa kunokhuvaza ngo shamwari no kuramba ushamwari no mabungaijo jakashata. Zvimusoro izvi no zvimweni zvinosananguhwa mu mabhuku akanasiririhwa vari kuaruka. Madhodha anodikana kuzwa kupseruka ngo kuverenga mabhuku akanasiririhwa vocidoko here? Avadikani! Pikija bhukuro rakanasirihwa ngo njira inokwevejera maningi vocidoko, masokowo akacijikira mu zviambi zvicikaperi zvo mu Matahwa zve itusu tese tingabesereka ngo nasiriro iji jo kumujimu.

16. Mabhuku edu akabeserazve vocidoko kuti vaitenyi?

16 Kunja ko kubesera vocidoko basi kuhwisana  no zvineso, mabhuku edu anovabesera kukura kumujimu no kukhwedera phedo na Jehovha. (Verenganyi Mucumaeri 12:1, 13.) Pa shwiro iyi, madhodha angabeserekavo. Inga muezaniso, mutevejwana wo Mukai! ya Khunguru 2009 ina musoro wo kuti “Vechiduku Vanobvunza Kuti . . . Ndingaita Sei Kuti Ndinakidzwe Nokuverenga Bhaibheri?” Musorowo wakapa mazano akawanda zve waengazve no bhokiso ringacekiwa rondihwa mu Bhaibheri kuitira kuvoneremo zvomunoda kuverenga. Madhodha akabeserekavo ngo musoro uu here? Mai vamweni vano 24 o makore o ndanga vakatara kudari: “Ndaineseka mukuvo wese kuti ndiverenge Bhaibheri. Ndakateveja mazano ari mu musoro uu, zve ndiri kushandisa ushoni ndhungamiriro jo bhokiso rondakacekaya. Wari ndiri kuvetera kuenderera mberi ndiciverenga Bhaibheri. Ndiri kuvona kuzwirana ko mabhuku o Bhaibheri ova ciro cimwe cinodakajisa. Cingozvo andizivi kumbodakajihwa kudari ngo kuverenga Bhaibheri.”

17, 18. Tingabesereka kudini ngo kuverenga mabhuku akatahwa kuitira vese? Ipanyi muezaniso.

17 Mabhuku kuitira vese. Kubvira mu 2008 takadakara ngo kuashira mujeura wo kujija wo Murindiri, wakatahwa maningi-ningi kuitira Zvapupu zva Jehovha. Asi tingati kudinivo ngo marevhista edu akatahwa kuitira vese? Tingabeserekavo ngo kuaverenga here? Vonanyi mufananijo umwe basi. Rangariranyi kuti njiku imwe, hurukuro icito yatanga, muri kuvona mundhu womakakoka waviya pa Nyumba yo Umambo. Pacina kukana-kana, muri kudakara kamare. Muiti wo hurukuro paanonga eciita hurukuro yake, kangaije munonga mecirangarira ngo pamusoro po mundhu womakakokaya. Zvokadi kamare, imwimwi muri kuzwa hurukuroyo ngo njeve jake. Inga muviyo, hurukuro iyo painonga yapera imwimwi munonga mwavangiswa ndiyona.

18 Tinozwa kudarovo potinoverenga mabhuku akatahwa kuitira vese. Inga muezaniso, mujeura wo vese wo Murindiri unosanangura zvimusoro zvo mu Matahwa ngo maitiro okuti muverengi aciripi Capupu anozvizwisisa ushoni. Ndizvona zvondhozvo no musoro jakabudisihwa mu jw.org, jakadari inga musoro jiri pasi po mativi ana musoro wokuti “Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa” no wokuti “Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa”. Potinoverenga masoko aya, tinojikisa kudakarira kwedu kuziva ushoni zvokwadi. Kunja kwa izvi, tingajija njira jo wari jo kudurujira zvitendwa zvedu potinonga tiri mu mushando. Mukuezana, Mukai! nguva jese inovangisa kukhohwa kwedu kuti Mwari wo cokwadi ariyo, zve inotibesera kujija majiviririro otingaita zvitendwa zvedu.—Verenganyi 1 Pedru 3:15, BMAA.

19. Tingatatijisa kudini kubonga kwedu Jehovha ngo nasiriro jake?

19 Zvakajeka kamare kuti Jehovha wakatipa nasiriro jakawanda kuitira kugutisa “zvinodiwa [zvedu] zvo kumujimu.” (Mt. 5:3, Shanduro yeNyika Itsva) Tingaenderera mberi tecishandisa nasiriro jese jo kumujimu jotinajo. Ngokudaro tinozotatija kubonga kwedu kuna Wiya anotijijisa kuti tibesereke.—Is. 48:17.

^ [1] (ndima 14) Mabhuku ondhowo anobatanija bhuku Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1 no ro 2, no mutevejwana una musoro unoti: “Vechiduku Vanobvunza Kuti,” wari uri kubudiswa mu interneti basi.