MURINDIRI—WOKUJIJA Maio wo 2016 | Panofa Mundhu Anodiwa

Apana mundhu anokwanisa kumbzenga kukhuvaza kunoita rufu. Ngozvapi zvatingaita panofa shamwari yedu yo phedo kana kuti wopambhuri pedu?

SHWIRO YO PA KAPA

Panofa Mundhu Anodiwa

Mundhu angahwisanisa kudini no ciriro? Zve kuna vetero iri yese ku vadiwa vedu vakafa?

SHWIRO YO PA KAPA

Kusuruvara ngo Kufihwa Kwakashata here?

Tingati kudini kudari vamweni vanozwa kuti zvomunoita pomunoruza mudiwa zvakanyanya maningi?

SHWIRO YO PA KAPA

Kuhwisana no Kusuruvara Kwenyu

Bhaibheri rinopa mudanyu jinotatija kuti jinoshanda ushoni.

SHWIRO YO PA KAPA

Embejeranyi Vayani Vari Kurira

Nguva jimweni shamwari jo phedo jingakonehwa kuziva cinodiwa kamare ngo vandhu vakafihwa.

SHWIRO YO PA KAPA

Vakafa Vanozoraramazve!

Vetero yo Bhaibheri ngo yokadi here?

Kupeja Mapope ngo Njira yo Rudo

Ngo capi cinodikana kuva cido cenyu? Kuda kuwina pa mabhuyo, kuda kuita kuti wamukhugunyaya atendere kuti washaisha, kana zwimweni?

“Endanyi, Meciita Vajiji ku Majinja Ese

Mupinguro wo mubvunjo murongomuna jinokhombija kuti mbhaani vari kukwanirisa ciphorofita ca Jesu.

Munotemesa Kudini Zvivaringo Zvo Mundhu Ega?

Munodikana kuitenyi paya pacikabatanijwi mutemo jo Bhaibheri?

Bhaibheri Riciri Kucinja Upenyu Hwenyu Here?

Capupu cakaregera kutamba cabutha, kubhema, kudhakwa, kushandisa mutombo jinodhakwisa kuti cibhabhatijwe asi ciri kunesehwa kuita cinjo jimweni.

Beserekanyi Zvakakwana Ngo Nasiriro ja Jehovha

Murangariro wapi ucikazivi kurungama ungatiitisa kuti titame kubesereka ngo nasiriro jimweni?