Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

Cirangarijo Cinobatanija Vandhu va Mwari

Cirangarijo Cinobatanija Vandhu va Mwari

“Kunaka no kudakajisa kwabzo . . . kugara pamwepo inga hama no hama!”​—NDUYO 133:1

NDUMBO: 18, 14

1, 2. Mu gore ro 2018, ngocapi ciitiko cinozobatanija vandhu mu njira yakasiana zve ngenyi? (Vonanyi pikica yo kutanga.)

PA NJIKU 31 ya Soka ra Baba ro 2018, zviuru no zviuru zvo vandhu pa nyika yese vanozoenda ku ciitiko cinoitika kamwe pa gore. Pasure po kuvira ko zuva, Zvapupu zva Jehovha no vandhu vazinji tinozosongana pamwepo kuti ticeukije muripo wa Jesu waakaitira itusu. Gore rimwe nga rimwe, Cirangarijo co kufa kwa Kristu cinobatanija vandhu mu njira inoshamaisa, kupinda ciitiko cimweni haco cinoithwa pa nyika.

2 Jehovha na Jesu vanodakara maningi pavanovona zviuru zvo vandhu zvecienda ku ciitiko ici cinosisira, nguva jese, kutenderera pasi pese. Bhaibheri rinobhuya ngo pamusoro po “uzinji hukuru hucingaverengeki hwo vandhu hwo nyika jese, mabvumbo, majinja no ndimi jese,” ucikhuwa kuti: “Unyisi nghwa Mwari wedu, wakagara pa dendemaro, no hwo Bvuta.” (Apokalipsi 7:9, 10) Zvinoshamaisa kuti makore ese pa  Cirangarijo, vandhu vazinji vanokuja Jehovha na Jesu ngo zviro zvikuru zvavakaita!

3. Ngojapi mubvunjo jinozodavihwa mu musoro uno?

3 Mu musoro uno, tinozowana mupinguro jo mubvunjo murongomuna iji: (1) Ndingazvinasiririsa kudini kuitira Cirangarijo kuti ndizobesereke ndicona? (2) Mu njira japi Cirangarijo cinobesera vandhu vese va Mwari kuti vave vakabatana? (3) Zvicinyi zvandingaita kuti ndimusijire rubatano pakati po vandhu va Mwari? (4) Kunozova no Cirangarijo co kupejisira here? Kana zvakadaro, ndirini?

TINGAZVINASIRIRA KUDINI KUITIRA KWENDA KU CIRANGARIJO ZVE TINOBESEREKA KUDINI?

4. Ngenyi zvinosisira maningi kwenda ku Cirangarijo?

Jehovha na Jesu vanovona kuvangisira kunoita umwe nga umwe wedu kuti aende ku Cirangarijo

4 Ngenyi zvinosisira kwatiri kuva pa Cirangarijo? Thangwe rimwe rinotiita kuti tiende ku musongano ngo rokuti i njira yo kunamata Jehovha. Tingava no cokwadi co kuti Jehovha na Jesu vanovona kuvangisira kunoita umwe nga umwe wedu kuti aende ku musongano uu unosisira wo pa gore. Tinoda kuti Jehovha na Jesu vavone kuti tinozova pa Cirangarijo kunja ko kuti zvikatama kukwanisika kamare. Zviito zvedu pazvinokhombija kuti musongano jedu jinosisira maningi kwatiri, tinopa Jehovha thangwe ro kuti adire zina redu mu ‘bhuku [rake] ro bzicerecejo.’ Bhuku rondhoro rinodanijwazve “buku ro uhomi.” Imona muno mazina o vese vaya vanoda kupuwa upenyu ucikaperi na Jehovha.​—Malakia 3:16, Baiberi Mazwi Akacena aMwari; Apokalipsi 20:15.

5. Sumana nganani Cirangarijo cicito caithwa, ‘tingajisotesesa kudini uxoni, tijivone kuti tino kutenda’?

5 Sumana nganani Cirangarijo cicito caithwa, tingapeja nguva zinji teciita mukumbiro no kunasa kurangarira ngo pamusoro po kuti tingaitisa kudini kuti tivangise ushamwari hwedu na Jehovha. (Verenganyi 2 VaKorinto 13:5.) Mupostori Pauro wakabvunja maKristu kuti: “Jisotesesenyi uxoni, mujivone kuti muno kutenda.” Tingazviitisa kudini izvi? Tingazvibvunjisa kudari: ‘Ndinotenda kuti Jehovha wakasana basi sangano iri kuti aite kuda kwake here? Ndiri kuita zvandinokwanisa kuti ndicumaere no kujijisa masoko akanaka here? Zviito zvangu zvinovonesa kuti tiri kurarama mu njiku jo kupejisira zve mugumo wo kutonga ka Sathana uri phedo here? Kuthemba kwangu Jehovha na Jesu kucakavanga inga zvakwainga pandakatanga kushandira Jehovha here?’ (Mateu 24:14; 2 Timoti 3:1; Vaheberi 3:14) Kurangarira ngo pamusoro po mupinguro jo mubvunjo iji zvinozotibesera kuti ‘tijieje tega’ kuti tivone zvatiri.

6. (a) Ngo yapi njira imwe yo kuti tiashire upenyu ucikaperi? (b) Mukuru umweni anonasiririsa kudini kuitira Cirangarijo co gore ngo gore zve mungaitisa kudini kuti muite zviro zvakafanana?

6 Njira imwe yontinganasirira kuitira Cirangarijo i kuverenga no kurangarira ngo musoro jinosanangura kuti ngenyi ciitiko ici cinosisira. (Verenganyi Johani 3:16; 17:3.) Njira imwe basi kuti tiashire upenyu  ucikaperi i kuguma pa kuziva Jehovha no kuva no gonda ku mwana wake, Jesu. Kuti tinasirire kuitira Cirangarijo, tingasana zviri zvese zvokujija zvingatibesera kuti tirambe tiri phedo naye. Izvi ngo zvinoita hama imweni inoshanda inga mukuru ko makore mazinji. Ko makore mazinji, iyona yakaunganija Murindiri jakawanda jinobhuya ngo pamusoro po Cirangarijo zve rudo hwa Jehovha no wakakhombija Jesu. Sumana nganani Cirangarijo cicito caithwa, iyona inoverenga musoro iji nga papsa no kunasa kurangarira ngo pamusoro po kuti ngenyi ciitiko ici cinosisira. Nguva jimweni inotoengejera musoro umwe kana muviri pa Murindiri joyakaunganija. Iyona inoverengazve no kunasa kurangarira ngo pamusoro po kuverengwa ko Bhaibheri kuitira Cirangarijo. Ngo kuita izvi, mukuru uu, anojijira zviro zvipsa gore rese. Zvinosisira maningi, jijo iyo inoiita kuti ide maningi Jehovha na Jesu. Pamunojija mu njira iyi, munozodavo maningi Jehovha zve munozoda maningi Jesu. Munozonasavo kubonga ngo zvamakaitihwa zve munozobesereka ngo Cirangarijo.

CIRANGARIJO CINOTIBESERA KUTI TIVE TAKABATANA

7. (a) Jesu wakakumbirenyi pa usiku hwokutanga wo Majiisa o Cirariro ca Tenji? (b) Zvicinyi zvinovonesa kuti Jehovha wakadavira Mukumbiro wa Jesu?

7 Pa usiku hwokutanga hwo Majisa o Cirariro ca Tenji, Jesu wakaita mukumbiro unosisira. Iyena wakakumbira ngo pamusoro po rubatano unosisira wake no wa Baba wake. Jesu wakakumbirazve kuti vajiji vake vave vakabatana mu njira yondhoyo. (Verenganyi Johani 17:20, 21.) Pacina kukana-kana Jehovha wakadavira mukumbiro hwo Mwana wake anodiwa. Kunja ko musongano jimweni, Cirangarijo cinotatija pambhene kuti Zvapupu zva Jehovha zvakabatana. Pa njiku yondhoyo, zviuru no zviuru zvo vandhu zvo nyika yakasiana zve mukhaindi wo ganda rakasiana vanosongana pamwepo kutenderera pasi pese zve vanotenda kuti Jehovha wakatuma Mwana wake. Ku ndau jimweni, asipi zvo cirovejeso vandhu vano maganda akasiyana kuva pamwepo kuti vaite musongano wo zvo kunatama, zve kudari vecizviita, zvinovoniwa inga zvicikashandi. Asi Jehovha na Jesu avazwi kudaro. Kwavari, kubatana kwedu pa Cirangarijo kwakaseja.

8. Ngoapi masoko akapa Jehovha kuna Ezekieri?

8 Inga vandhu va Jehovha, atikahamari ngo kuva kwedu takabatana mu njira iyi. Jehovha wainga akananga ngo rubatano uhu kuna Ezekieri. Iyena wakabvunja Ezekieri kuti atore ndonga mbiri, ndonga imwe “ngo ya Juda” zve imweni “ngo ya Josefa,” kuti abatanije pamwepo ive imwe. (Verenganyi Ezekieli 37:15-17, Shanduro yeNyika Itsva.) “Mubvunjo Jo Vaverengi” wakabudiswa mu Murindiri wa Khunguru wo 2016 wakasanangura kuti: “Acishandisa muphorofeti wake Ezekieri, Jehovha wakananga kuti vandhu vake vaizohwirira ku Nyika yo Cipikihwa zve vaizobatanazve inga jinja rimwe. Ciphorofita ico cakanangazve kuti vaya vaizonamata Mwari pa njiku jo kupejisira vaizobatana inga mundhu umwe.”

9. Pa gore rimwe nga rimwe pa Cirangarijo, tingavonesa kudini kubatana kwakanangwari mu ciporofita ca Ezekieri?

9 Kutangira mu gore ro 1919, pakutanga Jehovha wakarongazve zve wokwengweneja vokuzojwa. Ivona vaidari inga ndonga kuitira “Juda.” Ngokudaro, vazinji vo vaya  vanovetera kurarama kwenda no kwenda pa nyika pano vakatanga kubatana no vokuzojwa. Avo vano vetero yo kurarama pasi pano vakadari inga ndonga kuitira “Josefa.” Jehovha wakagondisa kubatanija ndonga mbiri iji kuti ‘ajiite ndonga imwe’ mu nyara jake. (Ezekieli 37:19, BMAA) Iyena wakaita kuti vokuzojwa no “mabvuta amwenibze” vagume pakuva “muxambi umwe.” (Johani 10:16; Zakaria 8:23) Nyamasi uno, zvikwata zviviri izvi zvakabatana zve zviri kushandira Jehovha pamwepo. Zve ivona vano Mambo umwe, Jesu Kristu, mu bhuku ra Ezekieri anodanijwa ‘Dhavhidhi muranda’ wa Mwari. (Ezekieli 37:24, 25, BMAA) Pa gore rimwe nga rimwe pa Cirangarijo, patinosongana kuitira kuceukija kufa kwa Jesu, tinovona kubatana ko zvikwata zviviri izvi inga zvakanangwa ndi Ezekieri. Asi zvicinyi zvingaita umwe na umwe wedu kuti tijivirire no kumusijira rubatano wo vandhu va Mwari?

UMWE NGA UMWE WEDU ANGAITENYI KUITIRA KUMUSIJIRA RUBATANO?

10. Tingamusijirisa kudini rubatano pakati po vandhu va Mwari?

10 Ngoyapi njira yo kutanga yatingamusijira rubatano pakati po vandhu va Mwari? Ndi kushanda ngo simba kuti tive vanozvidodokesa. Jesu paainga pasi pano, iyena wakabvunja vateveri vake kuti vave vanozvidodokesa. (Mateu 23:​12) Vandhu vo mu nyika kazinji vanozvivona inga vanosisira maningi kupinda vamweni. Asi kudari tikazvidodokesa,  tinozoreremeja hama jinotungamirira ungano zve tinozozwira ndhungamiro javo. Ngokudaro ungano inozova yakabatana. Zvinosisira maningi, kudari tikaramba tecizvidodokesa, tinozodakajisa Mwari, ngokuti iyena “anorhwisana no vandhu vanojikuja, wopa unyaxa vaya vanojidodokesa.”​—1 Pedru 5:5.

11. Kuitisa kudini kurangarira ngo pamusoro po pau no vhinyo inoshandiswa pa Cirangarijo kungatibesera kuti timusijire rubatano?

11 Ngoyapi njira yocipiri yatingamusijira rubatano? Ngo kunasa kurangarira ngo pamusoro po revo yo pau no vhinyo. Tinodikana kuita izvo Cirangarijo cicito catanga maningi-ningi pa usikuhwo. (1 VaKorinto 11:23-25) Pau icina mbijo inoimirira muviri wakakwana wakapihwa ndi Jesu inga muripo. Vhinyo yo kupsuka inomirira ngazi yake. Asi tinodikana kuita zvizinji kupinda kuzwisisa izvi basi. Tinodikana kuceukija kuti muripo wo kujipira wa Jesu unobatanija zviito zviviri zvikuru zvo rudo. Jehovha wakatipa Mwana wake zve Jesu ngo mwoyo wese wakatipa upenyu hwake. Patinorangarira ngo pamusoro po rudo hwake, zvinozotindundira kuti timudevo. Zve rudo hwatinahwo tese na Jehovha unozovangisa rubatano wedu.

Patinoregerera vamweni, tinomusijira runyararo (Vonanyi ndima 12, 13)

12. Mu ndhorovondho ya mambo no muranda wake, Jesu wakakhombijisa kudini kuti Jehovha anoda kuti tiregerere vamweni?

12 Ngoyapi njira yocitatu yatingamusijira ndiyona rubatano? Ndi kuregerera ngo mwoyo wese. Patinoita kudaro, tinotatija kuti tinobongesera ngo kuti Jehovha angatiregerera zvishaishi zvedu kamare, ecishandisa muripo hwa Jesu. Kuti atatije kuti ngenyi zvinosisira kuregerera, Jesu wakavarenga ndhorovondho ya mambo no muranda wake. Tapota verenganyi Mateu 18:​23-​34 zve zvibvunjisenyi kudari: Ndinondundihwa kuti ndiite zvakanangari Jesu here? Ndinosengerera zve kuzwisisa hama no hambzaji jangu here? Ndakanasirika kuti ndiregerere vaya vanondinyangaja here? Ndizvona kuti zvishaishi zvimweni zvakakura kupinda zvimweni. Zve zvishaishi zvimweni zvinganesa maningi kuti tiregerere inga vandhu vacivi kukwana. Asi ndhorovondho ya Jesu inotijijisa zvinoda Jehovha kuti tiite. (Verenganyi Mateu 18:​35.) Jesu wakanasa kujekesa kuti Jehovha aazotiregereri kudari tikatama kuregerera hama pajinonga jakhauya ngo mwoyo wese. I zviro zvatinodikana kunasa kurangarira ngo pamusoro pazvo. Kuti tingwarire no kujivirira rubatano hwedu unosisira, tinodikana kuregerera vamweni inga zvakananga Jesu.

13. Tingamusijira kudini rubatano patinoramba tino runyararo no vamweni?

13 Patinoregerera vamweni, tinoramba tino runyararo no hama no hambzaji jedu. Mupostori Pauro wakananga kuti tinodikana kushanda ngo simba kuti tirambe takabatana umwe kuno umwe zve tive no runyararo. (VaEfeso 4:⁠3) Ngokudaro, pa nguva yo Cirangarijo, maningi-ningi pa usikuhwo, nasanyi kurangarira ngo pamusoro po matajire amunoita vamweni. Zvibvunjisenyi kudari: ‘Zvakajeka kuno vaya vanodiziva kuti andigari ndakanyangajwa kuno vanondicamwisa here? Vandhu vangazvivona kuti ndiri kueja kuvangisira kuti ndiite runyararo zve ndimusijire rubatano here?’ Iji i mubvunjo jakanakisisa maningi kuti tirangarire ngo pamusoro pajo.

14. Tingatatijijisa kudini kuti tiri ‘kukhorondhana ngocedu, ngo rudo’?

14 Ngoyapi njira yocirongomuna yatingamusijira rubatano? Ngo yo kutevejera Jehovha pa kutatija rudo. (1 Johani 4:8) Atibviri kunanga kudari ngo pamusoro po hama jedu:  “Ndingavada hangu ngo kuti i hama jangu, asi zvokadi andivadakariri.” Tikarangarira kudeya, atiripi kutevera mbhangiro ya Pauro yo ‘kukhorondhana ngocedu, ngo rudo.’ (VaEfeso 4:2) Vonanyi kuti Pauro azivi kutonangavo hake kuti ‘korondhananyi ngocenyi’ asi tinodikana kuzviita ‘ngo rudo.’ Apo ndipona pano musiano. Mu ungano yedu muno vandhu vakasiana-siana zve Jehovha wakavakwevera kwaari. (Johani 6:44) Ngokudaro iyena ano mathangwe mazinji okuvada. Kudari hama no hambzaji jedu jinofanera rudo hwa Mwari, tinganangisa kudini kuti ajifaneri rudo hwedu? Tinodikana kuva no cido co kuvada mu njira inoda Jehovha kuti itusu tivade.​—1 Johani 4:20, 21.

CIRANGARIJO COKUPEJISIRA CICAZOITHWA RINI?

15. Tinozvizivisa kudini kuti kunozova no Cirangarijo co kupejisira?

15 Inozoguma njiku yatinozoenda ku cirangarijo co kupejisira. Tinozvizivisa kudini izvi? Pauro wakabvunja maKristu o kuzojwa kuti paiinoceukija kufa ka Jesu ainga ‘ecitokotesa kufa ka Tenji, mbhera ngo kuvia kwake.’ (1 VaKorinto 11:26) Pa ciporofita cake ngo pamusoro po mugumo, Jesu wakabhuyavo ngo pamusoro po “kuvia” kwake. Paaibhuya ngo ndava yo dambujiko guru riri kuviari sasambi, iyena wakati: “Mugore munozovoneka citatijo co Mwana wo Mundhu; mabvumbo ese o pasi anozojitaka pa diti, ecivona Mwana wo mundhu ecivia panyezuru po makwiti o mugore no simba guru no goja. Anozotuma ngirozi jake; ijona ngo izwi guru no mbayapaya, jinozounganija vakasanwa vake vo mativi marongomuna o nyika, divi no divi ro mugore.” (Mateu 24:29-31) Jesu ‘anozounganija vakasanwa vake’ paanozotora maKristu okuzojwa ese aciri pasi pano kwenda mugore. Izvo zvinozoitika pasure po kutanga ko dambujiko guru asi hondo yo Harmagedhoni icito yaitika. Pa hondo yondhoyo, Jesu, pamwepo no 144,000, vanozohwisana no majimambo o pa nyika pano zve vowina. (Apokalipsi 17:12-14) Cirangarijo co kupejisira catinozoenda ndi ciani cinozoithwa Jesu acito ‘avia’ kuti aunganije vo kuzojwa vanonga vaciri pasi pano.

16. Ngenyi masunga kwenda ku Cirangarijo gore rino?

16 Ivanyi makasunga kwenda ku Cirangarijo mu njiku 31 ya Soka ra Baba wo 2018. Zve Kumbiranyi Jehovha kuti amubesere kuita divi renyu kuti inga vandhu vake tirambe takabatana. (Verenganyi Nduyo 133:1.) Njiku imweni tinozoenda ku Cirangarijo pa bvaza yo kupejisira. Icito yaguma, ngatikhombije kuti kubatana kwatinako kunodakajisa gore ngo gore pa Cirangarijo, kunosisira maningi kwatiri.