MURINDIRI—WOKUJIJA Dezembro wo 2016

Mujeura uu uno musoro jo kujija kuitira bviki ro 30 Zvita mbhera 26 Musekwa, 2017.

Makasujunuhwa Ngo Unyasha Hucikafaneri Kuwana

Mungabesereka maningi ngo kunasa kurangarira masujunurire akamuita Jehovha kubva mu cishaishi.

‘Kudira Murangariro Wenyu pa Zviro zvo Kumujimu Zvinoreva Upenyu no Runyararo’

VaRoma cipauko 8 inopa ngwajo inozomubesera kuwana mupfupo uri kupekeja Jehovha ku vandhu vese.

Thuranyi Muthwaro Wenyu Kuna Jehovha

Nguva jimweni, vashandiri va Mwari vangava o kuthimwa-thimwa. Mudanyu murongomuna jinozotibesera kuti tiwane “rugarisiko hwa Mwari.”.

Jehovha Anopa Mupfupo vaya Vanomupsanga Ngo Mwoyo Wese

Vetero yo mupfupo inobva kuna Jehovha inotibesera kudini? Jehovha wakapfupisa kudini vashandiri vake kareko, zve ari kuzviitisa kudini nyamasi uno?

NDHOROVONDHO YO UPENYU

Ndakava ‘Zviro Zvese ku Vandhu vo Majinja Ese’

Mabasa mazinji akagajwa Denton Hopkinson akamubesera kuvona kuti rudo hwa Jehovha unovonekesa kudini ku vandhu vo majinja ese.