Ndiani Ari Kuita Zvinoda Jehovha Nyamasi Uno?

Zvapupu zva Jehovha zvinowanika mu nyika yese zve zvinobva ku vandhu vo mufumbo wakasiana-siana. Cicinyi ciri kuitisa kuti vandhu vakasiana kudaro vave vakabatana?

Ngo capi Cido Ca Mwari?

Mwari anoda kuti zvaanoda zvizivikanwe mu nyika yese. Ngozvapi zvaanoda, zve ndiani nyamasi uno ari kujijisa vamweni ngo pamusoro pazvo?

Zvapupu zva Jehovha I Vandhu Vo Mushovonyi?

I Zvapupu zva Jehovha zvingana zvamunoziva? Ngozvapi zvamunonasa kuziva ngo pamusoro pedu?

Ngenyi Tinodaninjwa Zvapupu Zva Jehovha?

Vonanyi mathangwe matatu anovonesa kuti ngenyi tinodanijwa ngo zina iri.

Zvokadi Yo Bhaibheri Yakafumbhuriswazve Kudini?

Tingavisa kudini no ngonda ro kuti tino kuzwisisa ko kadi-kadi ngo pamusoro po zvinojijisa Bhaibheri?

Ngenyi Takabudisa Tradução do Novo Mundo?

Cicinyi cinoitisa kuti sandujo iyi yo Soko ra Mwari ive yakasiana no jimweni?

Munozowanenyi pa Musongano Jedu Jo ciKristu?

Tinosonganira pamwepo kuti tijije Bhaibheri no kuvangisana. Imwimwi munozoashihwa kudari mukaendeyo!

Ngenyi Kusonganirana No MaKristu Doni Kunotibesera?

Soko ra Mwari rinovangisa vateveri vo ciKristu. Zivanyi kuti mungabeserekana kudini ngo kusonganira kondhoko.

Musongano Jedu Jinoitiswa Kudini?

Makamborangarira kuti zvicinyi zvinoitika pa musongano jedu? Atikanakani kuti munozoshamaisika ngo rujijiso hwo Bhaibheri hwamunozoashira kondhoyo.

Ngenyi Tinonasa Kusimira Patinoenda ku Musongano Jedu?

Ngenyi zvatinosimira zvinopsasa Mwari? Vonanyi kuti zviambi zvapi zvo Bhaibheri zvinotibesera pa kukheta zvo kusimira no kujinemesa.

Tinganasiririsa Kudini Ushoni Musongano?

Kunasirira musongano jedu kunozomubesera kuti munase kuzwisisa kamare musonganojo.

Kunamata ko Mbhuri I Cinyi?

Fumbhuranyi kuti nasiriro iyi ingamubeseresa kudini kuti mukhwedere phedo na Mwari zve kuti ingavangisa kudini rubatano hwo mbhuri.

Ngenyi Tinoita Musongano Mukuru?

Itusu tinosonganirana rutatu pa gore pa musongano jinosisira jo magungano. Mungabeserekesa kudini ngo kusonganira kondhoko?

Basa Redu Ro Kucumaera Umambo Rakarongeswa Kudini?

Tinotevera ndhungamiriro yakagajwa ndi Jesu paainga pasi pano. Ngojapi njira jimweni jatinoshandisa pa kucumaira?

Zvinonangenyi Piyona?

Zvapupu zvimweni zvinopeja 30, 50, o nguva pa mweji kana kutopindirija zveciita basa ro kucumaira. Cicinyi cinovakwevejera kuti vaite basa iri?

I Rovejo Yapi Inopekejwa Mapiyona?

I rovejo yapi inosisira inopuwa vaya vanopeja nguva yavo mu basa ro kucumaira?

Vakuru Vanobeseresa Kudini Ungano?

Vakuru i vandhu vakaibva kumujimu vanotungamirira ungano. I besero rapi rovanoita?

Ngo Rapi Basa ro Vabati Vanoshandira?

Vabatiri vanoshandira vanobesera kuti ungano ifambe zvakanaka. Vonanyi kuti basa ravo rinobeseresa kudini vandhu vese vanopinda musongano.

Vavonereri Vo Ndharaunda Vanotibeseresa Kudini?

Ngenyi vavonereri vo ndharaundha vanobvakacira ungano? Mungabesereka kudini ngo kubvakacira kwavanoita?

Tingabesesa Kudini Hama Jedu Jiri mu Zvineso?

Panoitika ngozi, tinokasika kuita nasiriro yo zvokunyama pomwe ngo kuvangisa vaya vawihwa ngo ngozi ngo cokuha co kumujimu. Mu njira japi?

Muranda Wakagondeka no Wakangwara Ndiani?

Jesu wakagondisa kuti waizogaja muranda kuti apekeje cokuha cokumujimu pa nguva kwayo. Zviri kuiziswa kudini?

Mukhumbi Unotonga Unoshandisa Kudini Nyamasi Uno?

Mu zana ro makore ro kutanga, cikwata cidoko co vanarume vainga madhodha no vapostori vakashanda inga mukhumbi unotonga ku ungano yo ciKristu. Zvakadini na nyamasi?

Icinyi Bheteri?

Bheteri indau imwe basi ino basa rinosisira maningi. Zivanyi zvizinji ngo pamusoro po vaya vanoshandeyo.

Icinyi Cinoithwa pa Hofisi yo Cine?

Vabvakaci vanoviya kuzovona zvinoizwa pa hofisi yo cine iri yese hayo vanoashihwa ushoni. Tinomukoka kuti muviye kuzovona!

Mabhuku Edu Anonasiriswa Kudini no Kusandujwa?

Tinobudisa mabhuku mu ndumi jinodarika kuita 750. Ngenyi tinovangisira kudaro?

Mare Inobesera Basa Redu ro Nyika Yese Inobvepi?

Tikareva ngo zvo mare, musiano wapi uno sangano redu no maceci amweni?

Nyumba jo Umambo—Ngenyi Jecivakwa zve Jinovakiswa Kudini?

Ngenyi ndau jedu jo kunamatira jinodanijwa kuti Nyumba jo Umambo? Zivanyi kuti zvivako izvi zvo mazuva ano zvinobeseresa kudini ungano jedu.

Tingabeseresa Kudini Kugejerehwa ko Nyumba Yedu yo Umambo?

Kucenesa no kunasa kugajirira ushoni Nyumba yo Umambo zvinokuja Mwari wedu. I nasiriro yapi inoizwa kuitira kungwarira Nyumba yo Umambo?

Bhibhirioteka ro pa Nyumba yo Umambo Ringatibeseresa Kudini?

Munodakarira kupsakisisa kuti muengejere zivo henyu yo Bhaibheri here? Endanyi ku bhibhirioteka riri ku Nyumba yo Umambo!

Munowanenyi mu Web Site Yedu?

Mungajija zvakawanda ngo pamusoro pedu no zvatinotenda zve no kuwana mupinguro jo mubvunjo jenyu jo Bhaibheri.

Imwimwi Munozoita Kuda ka Jehovha Here?

Jehovha Mwari anotida kamare. Mungakhombijisa kudini cido cenyu cokuda kumudakajisa mu upenyu hwenyu hwo zuva ngo zuva?