Rambanyi Muri mu “Rudo hwa Mwari”

Bhuku iri ricazomubesera kuti muenderere mberi mucishandisa zviambi zvo Bhaibheri mu upenyu hwenyu no kumuita kuti murambe muri mu rudo hwa Mwari.

Karata Inobva ku Mukhumbi Unotonga

Mukhumbi Unotonga wo Zvapupu zva Jehovha unokhohomeja vese vanoda Jehovha kuti vatevere zvakaita Jesu, uwo wakaramba ari murudo hwa Baba vake.

CIPAUKO 1

Uku Ndikona “Kudisa Mwari”

Mu magama mashoma, Bhaibheri rinodurujira kuti mungatatijisa kudini kuti munoda Mwari.

CIPAUKO 2

Tingaitisa Kudini kuti Tirambe tino Hana Yakanaka?

Zvingakwanisika kuva no hana yakacena haiwa basi kucena pa meso pa Mwari here?

CIPAUKO 3

Idanyi Vaya Vanodiwa Ndi Mwari

Jehovha anosana shamwari zve itusu tinodikana kuita kudaro

CIPAUKO 4

Ngenyi Kureremeja Utongi?

Matahwa anotatija mativi matatu makuru o upenyu o kuti Mwari anotikumbira kuti tireremeje utongi hwo vamweni.

CIPAUKO 5

Tingaitisa Kudini kuti Tirambe Ticikaiti Divi ro Nyika?

Soko ra Mwari rinotatija njira shanu jingatibesera kuti tirambe ticikaiti divi ro nyika.

CIPAUKO 6

Tingakhetesa Kudini Mabungaijo Akanaka?

Mubvunjo mutatu jingamubesera kuti mukhete no ungwaru.

CIPAUKO 7

Munoreremeja Upenyu inga Zvinoita Mwari here?

Kuna zvizinji zvinobatanijwa kusiapo kuuraya mundhu basi here?

CIPAUKO 8

Mwari Anoda Vandhu Vakacena

Bhaibheri ringamubesera kuti mutize zviito zvinomuitisa kuti mutame kucena mu mavonero a Jehovha.

CIPAUKO 9

‘Tizanyi Mufambiro Wakashata wo Vatano’

Pa gore ngo gore, zviuri no zviuri zvo maKristu zvinonghwina mu mufambiro wakashata wo vatano. Mungatizisa kudini kubatwa ngo nyambo iyi?

CIPAUKO 10

Mucadho—Cipo Cinobva kuna Mwari wo Rudo

Mungajinasiririsa kudini kuti muite mucadho unobudurira? Kudari makacadha, mungaitisa kudini kuti mucadho wenyu ugare kwenda no kwenda?

CIPAUKO 11

“Mucadho Ngaureremejwe”

Mubvunjo mutandhatu jinokwanisa kumubesera kuti mujipopore kuitira kuitisa nane mucadho wenyu.

CIPAUKO 12

Vereketanyi “Izwi Rinonakira Kuvaka”

Mavereketero enyu anokhuvaza vamweni kana anovavaka. Jijanyi kushandisa cipo co kuvereketa inga zvaida Jehovha.

CIPAUKO 13

Zviceukijo Zvinonyangajisa Mwari

Zviceukijo zvimweni no njiku jakaceneswa zvinota inga zvinokuja Mwari asi zvinomucamwisa

CIPAUKO 14

Ivanyi Makagondeka pa Zviro Zvese

Mucikato makwanisa kuva makagondeka no vamweni, pana danyu romunodikana kutanga maita.

CIPAUKO 15

Wananyi Mudakaro ngo Kushanda ngo Simba

Mupinguro jo mubvunjo mushanu mukuru jingamubesa kuzwisisa kana kuramba basa riri rese.

CIPAUKO 16

Hwisananyi na Dhiabhu no Mazano Ake

Tinoziva simba ra Sathana, hina tinodikana kuramba kuva tecineseka maningi ndizvona. Ngenyi?

CIPAUKO 17

‘Jivakenyi Pakutenda Kwenyu Kwakacenesesa’

Mudanyu mutatu jingamubesera kuti murambe muna rutendo hwakavanga ngo kudaro moramba muri mu rudo hwa Mwari.

MASOKO O KUENGEJERA

Matajihwe Angaizwa Mundhu Wakajingwa

Zvinodikana kamare kugura kubhuisana kwese no mundhu uu?

MASOKO O KUENGEJERA

Ndirini zve Ngenyi Zvinodikana Kufukija Musoro?

Bhaibheri rinokhombija mativi matatu angamubesera kudavira mubvunjo.

MASOKO O KUENGEJERA

Kureremeja Bandera, Kuvhota no Basa Rimweni Kunja ko Usoca

Ndhungamiriro yapi yo mu Matahwa ingamubesera kuti murambe muna hana yakacena mu shwiro iji?

MASOKO O KUENGEJERA

Mativi Madoko o Ngazi no Kucekwa Peresau

Ngo kuita mudanyu mudoko mushoma, mungabudirira pomunohwisana no zvineso zvo urapi.

MASOKO O KUENGEJERA

Nyisanyi Cirovejeso co Kuita Cinyamundundu

Mungakwanisa kudini kunyisa ciito ici cicikazivi kucena?

MASOKO O KUENGEJERA

Zvinonanga Bhaibheri ngo Pamusoro po Kurambana no Kuparajana

Mukuzwirana no Bhaibheri, ndirini mundhu wakarambana wakasujunuka kuti arovore kana kurovohwazve?

MASOKO O KUENGEJERA

Kutonga Kutama Kuzwana mu Shwiro jo Nyagoso

MuKristu anodikana kookeshari mutendi doni here?