Kwenda ku nda-nda-nda yo zviri mukati

Kwenda ku bhokiso ro zviri mukati

Zvapupu zva Jehovha

Kheta ndumi Cindau

 CIPAUKO 5

Muripo—Cipo Cikuru Ca Mwari

Muripo—Cipo Cikuru Ca Mwari

1, 2. (a) Cicinyi cinoitisa kuti cipo cive cinomutengo mukuru kwamuri? (b) Ngenyi muripo icipo cinomutengo mukuru ca Mwari?

CIPO capi cikuru camakamboashira? Cipo acidikani kuva cinodhura maningi kuti cive co mutengo mukuru kwamuri. Cipo pacinomudakajisa kana cikava camaida kamare, imwimwi munobongesea ngo ndava yaco.

2 Pa zvipo zvizinji zvatakapuwa ndi Mwari, kuno cipo cimwe basi catinoda maningi kupinda zvese. I cipo cikuru ca Mwari kuno vandhu. Mu cipauko cino, tinozojija kuti Jehovha wakatuma Mwana wake, Jesu Kristu, kuti tikwanise kurarama no kucingaperi. (Verenganyi Mateu 20:28.) Ngo kutuma Jesu pasi pano inga muripo, Jehovha wakatatija kuti anorudo na itusu.

I CINYI MURIPO?

3. Ngenyi vandhu vanofa?

3 Muripo injira ya Jehovha yo kupokonyora vandhu mu ushaishi no rufu. (VaEfeso 1:7) Kuti tizwisise kuti ngenyi muripo waidikana, tinodikana kuziva zvakaitika pa zviuru zvo makore akapera mu munda wo Edheni. Vabari vedu vo kutanga, Adhamu na Evha, vakashaisha. Ngo pamusoro po kushaisha, ivona vakafa. Itusu tinofavo ngokuti takagara utaka hwo ushaishi hwa Adhamu na Evha.—Vonanyi Masoko o Kupejisira civerengo 9.

4. Adhamu wainga ani, zve wainga nenyi?

4 Jehovha paakarura mundhu wo kutanga, Adhamu, wakamupa ciro cinosisira maningi. Iyena wakapa  Adhamu upenyu hwakakwana. Iyena wainga no murangariro no muviri wakakwana. Iyena aacaizohwajepi, aacaizoitepi harahwa, nee aacaizofepi. Zvecivoneka kuti Jehovha wakarura Adhamu, Iyena waiita inga baba wa Adhamu. (Luka 3:38) Jehovha waibhuya naye nguva jese. Mwari wakabvunja Adhamu zvaaidikana kuita zve wakamupa basa ro kuita rinodakajisa.—Genesi 1:28-30; 2:16, 17.

5. Zvinoda kunangenyi Bhaibheri parinoreva kuti Adhamu wakaithwa “ngo muezaniso” wa Mwari?

5 Adhamu wainga akaruhwa “ngo muezaniso” wa Mwari. (Genesi 1:27) Jehovha wakamupa mugariro jakatojana no Jake, jakadari inga, rudo, uzivi, urungami, zve no simba. Iyena wakapa Adhamu rusujunuko hwo kuzvikhetera. Asi Adhamu aacaingepi mucini. Mwari wakamurura no mugariro jo kukwanisa kusana kuita zvakanaka no zvakashata. Kudari Adhamu wakasana kuzwira Mwari, iyena waizorarama mbhera na rini mu Paradhiso.

6. Adhamu paakatama kuzwira Mwari, wakaruzenyi? Zvingatipsasisavo kudini?

6 Paakatama kuzwira Mwari zve wotongehwa rufu, Adhamu wakaripa mutengo mukuru maningi. Iyena wakaruza ushamwari hwake na Jehovha, no upenyu hwake hwakakwana, zve wakaruza muzi wake wo Paradhiso. (Genesi 3:17-19) Adhamu na Evha vakasana kutama kuzwira Mwari, ngokudaro avana vetero. Ngo pamusoro po zvakaita Adhamu, “hwakangwina uxaixi mu nyika yo pasi ngo ndava yo mundhu umwe, ngo uxaixi hwongwinavo rufu; ndibzonavo bzondhobzo rufu hwakagumira vandhu vese, ngokuti vese vakaxaixa.” (VaRoma 5:12) Adhamu paakandoshaisha, “wakajitengesa” iyena na itusu mu uranda hwo cishaishi no  rufu. (VaRoma 7:14) Waro kuno vetero kwatiri here? Hina, iriyo.

7, 8. Muripo i cinyi?

7 I cinyi muripo? Gama ro kuti muripo rinobatanija zviro zviviri. Cokutanga, muripo i mare inokwana kusujunura mundhu kana kutenga ciro. Cocipiri, muripo i mare inofukija, kana kuripa mutengo wo ciro.

8 Akuna angakwanisa kuripa zvakamoshwa ndi Adhamu paakashaisha pomwe no rufu hwaakatipa. Asi Jehovha wakanasirira njira yokutisujunura ndiyona mu cishaishi no rufu. Ngatende tivone kuti muripo ungashanda kudini zve tingabesereka kudini.

JEHOVHA WAKAPEKEJESA KUDINI MURIPO

9. Muripo waidikana kuva wakadini?

9 Akuna umwe wedu angakwanisa kuripa muripo wo upenyu hwo mundhu wakakwana hwakaruza Adhamu. Ngenyi? Ngokuti tese atizivi kukwana. (Nduyo 49:8, 9) Muripo waidiwa, waidikana kuva upenyu hwo mundhu umweni wakakwana. (1 Timoti 2:6) Muripo waidikana kuva no mutengo wakaezana no upenyu wakaruza Adhamu.

10. Jehovha wakapekejesa kudini muripo?

10 Jehovha wakapekejesa kudini muripo? Jehovha wakatuma Mwana wake anosisira woviya pasi pano. Mwana uwu, Jesu, wainga cisikwa cake co kutanga kamare. (1 Johani 4:9, 10) Jesu wainga no cido co kusiya Baba vake no muzi wake mugore. (VaFilipi 2:7) Jehovha wakathuthisa Jesu kubva kudenga kuti aviye pasi pano, zve Jesu wakabahwa inga mundhu wakakwana, acina cishaishi.—Luka 1:35.

Jehovha wakapa Mwana wake anosisira inga muripo kwatiri

11. Zvingaitisa kudini kuti mundhu umwe basi aripire vandhu vese?

11 Mundhu wo kutanga, Adhamu, paakatama kuzwira Jehovha, wakaruzisa upenyu hwakakwana ku  vandhu vese. Painga no mundhu umweni waizokwanisa kubvisa rufu hwo vana vese va Adhamu here? Hina. (Verenganyi VaRoma 5:19.) Jesu, uwo wainga acizivi kumboshaisha, wakapa upenyu hwake hwakakwana inga muripo. (1 VaKorinto 15:45) Upenyu hwake hwakakwana hungashandiswa kuti ubvise rufu ku vana vese va Adhamu.—1 VaKorinto 15:21, 22.

12. Ngenyi Jesu waidikana kutambujika maningi?

12 Bhaibheri rinosanangura matambujikire akaita Jesu acito afa. Iyena wakatakwa maningi, wokohomehwa pa mutanda wo kutambujikira, zve wo cungirira kufa nga padoko-padoko zve kwecihwaja maningi. (Johani 19:1, 16-18, 30) Ngenyi Jesu waidikana kutambujikisa kudaro? Ngo kuti Sathana wainga akananga kuti apana mundhu angasongana no muejo jakakura maningi woramba akatendeseka kuna Mwari. Jesu wakavonesa kuti mundhu wakakwana angava akatendeseka kuna Mwari pikija akatambujwa zvinopindirija mudida. Jehovha wakadakajihwa maningi, andizvopi?—Mazwi Akangwara 27:11; vonanyi Masoko o Kupejisira civerengo 15.

13. Muripo wakaripiswa kudini?

13 Muripo wakaripiswa kudini? Jesu wakapa Baba vake mutengo wo upenyu hwake. Mu gore ro 33, njiku 14 ya Nisani mweji wo ciJudha, Jehovha wakatendera kuti vavengi va Jesu vamuuraye. (Vaheberi 10:10) Njiku ndhatu jakatevera, Jehovha wakamusa Jesu, inga mundhu wo mujimu, kuciripi mundhu wo kunyama. Tevere, Jesu paakahwirira ka Baba vake kudenga, iyena wakapekeja mutengo wo upenyu hwake hwo mundhu wakakwana kuna Jehovha inga muripo. (Vaheberi 9:24) Ndiwona maripihwe akaithwa muripo, tova  no mukana wo kusujunuhwa ku cishaishi no rufu.—Verenganyi VaRoma 3:23, 24.

MUNGABESEHWA KUDINI NGO MURIPO?

14, 15. Tinodikana kuitenyi kuti zvishaishi zvedu zviregerehwe?

14 Itisu takabesereka ngo cipo cikuru ca Mwari. Imanyi tivone kuti tingabesehwa kudini wari, zve tingazobesehwa kudini kumbejiyo.

15 Zvishaishi zvedu zvinoregerehwa. Zvinonesa kuita zvakanaka nguva jese. Tinoshaisha, zve nguva jimweni tinovereketa no kuita zvakashata. Zvicinyi zvinodiwa kuti tiregerehwe? Tinodikana kukhauya ngo zvakashata zvataita zve tokumbira kuti Jehovha atiregerere mu kujidodokesa. Zve tive no cokwadi co kuti zvishaishi zvedu zviri kuregerehwa.—1 Johani 1:8, 9.

16. Zvicinyi zvatinodikana kuita kuti tive no hana yakanaka?

16 Tingava no hana yakanaka. Hana yedu ikatibvunja kuti taita ciro cakashata, tinojipa ndava, kangaije kutotama vetero zve inga ticikashandi. Asi azvidikani kuramwa. Kudari tikakumbira ruregerero kuna Jehovha, tingava no cokwadi kuti anotizwa zve wotiregerera. (Vaheberi 9:13, 14) Jehovha anoda kuti tibhuye naye ngo pamusoro po zvineso zviri zvese no pese patakarembera. (Vaheberi 4:14-16) Muviyo, ngo wokuva mu runyararo na Mwari.

17. Makomborero api akavepo ngo kufa kwa Jesu?

17 Tinovetero yo kurarama no kucingaperi. “Mupocero wo uxaixi, rufu. Kaveta, cipo ca Mwari, uhomi hucikaperi, ngo njio ya Kristu Jesu, Tenji wedu.” (VaRoma 6:23) Zvecivoneka kuti Jesu wakatifira, tingararama mbera no kucingaperi zve todakajihwa ngo  uhomi hwakakwana. (Apokalipsi 21:3, 4) Asi zvicinyi zvatinodikana kuita kuti tiashire makomborero aya?

MUNOZOASHIRA MURIPO UWU HERE?

18. Tinozivisa kudini kuti Jehovha anotida?

18 Rangariranyi kuti munozwa kudini mukapuwa cipo cakanaka ngo mundhu ari wese. Muripo icipo cinosisira kupinda ciri cese zve tinodikana kubongeseya maningi Jehovha ngo pamusoro paco. Johani 3:16 inotibvunja kuti “Mwari wakadisa nyika yo pasi, kokuti wakapa Mwana wake umwe ega.” Hina Jehovha wakatidisa zvo kuti iyena wakapa Mwana wake anosisira, Jesu. Zve tinozviziva kuti Jesu anotidavo, ngo kuti iyena wainga no cido co kutifira. (Johani 15:13) Cipo co muripo cingamukhohwesa kuti Jehovha na Jesu vanomuda kamare.—VaGalàsia 2:20.

Patinojija ngo pamusoro pa Jehovha, tinova shamwari yake zve rudo hwedu kwaari hunokuravo

19, 20. (a) Mungaitisa kudini kuti muve shamwari ya Jehovha? (b) Mungakhombijisa kudini kuti munotendera muripo wo kujipira wa Jesu?

19 Wari, mapera kujija ngo pamusoro po rudo hukuru hwa Mwari, waro mungaitisa kudini kuti mugume pakuva shamwari yake? Zvinonesa kuda mundhu wamucikazivi. Johani 17:3 inonanga kuti tingaguma pakuziva Jehovha. Pamunonga meciita izvi, rudo hwenyu kwaari hunokuravo maningi, modakarira kumudakajisa, zve munozova shamwari yake. Waro rambanyi mecijija ngo pamusoro pa Jehovha ngo kujija Bhaibheri.—1 Johani 5:3.

20 Tenderanyi muripo wo kujipira wa Jesu. Bhaibheri rinonanga kuti, “anotenda Mwana ano uhomi hucingaperi.” (Johani 3:36) Kunanga kuti, anotenda Mwana zvinoda kurevenyi? Zvinoreva kuita zvatakajijiswa ndi Jesu kuti tiite. (Johani 13:15) Atidikani kunanga basi kuti tinotenda Jesu. Kuti titendere muripo,  tinodikana kuita ciri cese ngo pamusoro po gonda redu. Pana Jakobo 2:26, tinoverenga kuti: ‘Rutendo hucina zviito hwakafa.’

21, 22. (a) Ngenyi tinodikana kwenda ku Cirangarijo co kufa kwa Kristu gore ngo gore? (b) Zvicinyi zvinozosananguhwa mu Cipauko 6 na 7?

21 Endanyi ku Cirangarijo co kufa kwa Kristu. Majiisa o kupejisira a Jesu, iyena wakatijijisa kuti tinodikana kuva no cirangarijo co kufa kwake. Tinoita izvi pa gore ngo gore, zve cinodaninjwa kuti Cirangarijo kana kuti Majiisa o “Cirariro ca Tenji.” (1 VaKorinto 11:20; Mateu 26:26-28) Jesu waida kuticeujira kuti iyena wakapa upenyu hwake hwakakwana inga muripo kwatiri. Iyena wakati: “Itanyi ibzi mucindiceukijira.” (Verenganyi Luka 22:19.) Pamunoenda ku Cirangarijo, munokhombija kuti muri kuceujira muripo no rudo hukuru huna Jehovha na Jesu kwatiri.—Vonanyi Masoko o Kupejisira civerengo 16.

22 Muripo icipo cikuru maningi catakaashira. (2 VaKorinto 9:14, 15) Cipo cinosisira ici, cinozobeseravo zviuru no zviuru zvo vandhu vakapera kufa. Cipauko 6 no 7 cinozosanangura maitikire akona.