Bhaibheri Ringatijijisenyi?

Thurusi ro Bhuku ro jijo iri, rakaitihwa kuti rimubesere kujija zvinonanga Bhaibheri mu shwiro zinji, kubatanija jokuti ngenyi tinotambujika, zvicinyi zvinoitika pa kufa, tingaitisa kudini kuti tive no upenyu hwo mbhuri hunodakajisa, no jimwenivo.

Ngocapi Cidisiso ca Mwari Kwatiri?

Mungakahamara kuti ngenyi kuno zvineso zvizinji nyamasi uno. Bhaibheri rinojijisa kuti Mwari sambi-sambi anozobvisa zvineso zvo vandhu zvakadari inga, matambujiko, ndhendha no rufu.

CIPAUKO 1

Ndiyani Mwari?

Munorangarira kuti Mwari anomutaja here? Jijanyi ngo pamusoro po undhu hwake zve no kuti mungaitisa kudini kuti muve shamwari ya Mwari.

CIPAUKO 2

Bhaibheri—I Bhuku Rinobva Kuna Mwari

Bhaibheri ringamubeseresa kudini kuhwisana no zvineso zvenyu? Ngenyi mungathemba zviporofita zvaro?

CIPAUKO 3

Ngo Capi Cidisiso ca Mwari Kuno Vandhu?

Upenyu unozova hwakadini mu nyika imbza, painonga yava paradhiso?

CIPAUKO 4

Jesu Kristu Ndiyani?

Jijanyi kuti ngenyi Jesu ndi Mesia wakagondeswa, wakabva kwapi, zve ngenyi iyena Mwana wa Mwari umwe ega.

CIPAUKO 5

Muripo—Cipo Cikuru Ca Mwari

Muripo i cinyi? Mungabesehwa kudini ndiwona?

CIPAUKO 6

Tinoenda Kwapi Patinofa?

Jijanyi zvinonanga Bhaibheri ngo pamusoro po kunowanika vakafa, zve kuti ngenyi vandhu vanofa.

CIPAUKO 7

Kunozova no Rumuko!

Makambotamikihwa ngo mudiwa wenyu here? Munozovavonaze here? Jijanyi zvinonanga Bhaibheri ngo pamusoro po rumuko.

CIPAUKO 8

Umambo hwa Mwari i Cinyi?

Vandhu vazinji vanoziva Mukumbiro wa Tenji. Anoda kurevenyi magama o kuti: “Umambo hwenyu ngahuze”?

CIPAUKO 9

Kupera ko Nyika Kwaaphedo Here?

Vonanyi makhombijire o zviito no mufambiro wakatitendeneja kuti tiri kurarama mu nguva jo kupejisira ko nyika, inga zvainga zvakananga Bhaibheri.

CIPAUKO 10

Cokwadi ngo Pamusoro po Ngirozi

Bhaibheri rinobhuya ngo pamusoro po ngirozi no madhimoni. Zvisikwa zvo kumujimu zviriyodi kamare? Jingakwanisa kutibesera here kana kuti jingatitambuja?

CIPAUKO 11

Ngenyi Tinotambujika Maningi?

Vazinji vanorangarira kuti Mwari ndiyena anoitisa matambujiko o mu nyika. Munorangariravo kudini? Jijanyi zvinonanga Mwari ngo pamusoro po tangwe ro matambujiko.

CIPAUKO 12

Mungaitisa Kudini Kuti Mugume pa Kuva Shamwari ya Mwari?

Zvinokwanisika kurarama tecidakajisa Jehovha. Zvokadi, mungava shamwari yake.

CIPAUKO 13

Reremejanyi Upenyu Hwamakapuwa

Mwari anovona kudini ngo pamusoro po kubvisa mimba, kudihwa ngazi, no upenyu hwo cinyama?

CIPAUKO 14

Mbhuri Yenyu Ingava Inodakara

Rudo wakakhombijira Jesu i muezaniso kuno majimwamuna, vakaji, vabari, zve kuno vana kuti vatevejerevo. Tinojijenyi ngo pamusoro pake?

CIPAUKO 15

Njira Yakanaka yo Kunamata Mwari

Vonanyi mafundo matandhatu anovonesa vari muciara cokadi-kadi.

CIPAUKO 16

Khetanyi Kunamata Mwari

Zvineso zvapi zvamungasongana nazvo pamunobvunja vamweni zvamunotenda? Mungaitisa kudini kuti mutame kuvakhugunya?

CIPAUKO 17

Rudakajiso hwo Kuita Mukumbiro

Mwari anomuzwa pamunoita mukumbiro here? Kuti mupingure mubvunjo uwu, munodikana kuzwisisa zvinojijisa Bhaibheri ngo pamusoro po mukumbiro.

CIPAUKO 18

Ndingapira Upenyu Hwangu Kuna Mwari zve Ndobhabhatijwa Here?

Mudanyu japi jinodiwa kuitira rubhabhatijo hwo ciKristu? Jijanyi zvarinoimirira no maitihwe aro.

CIPAUKO 19

Garanyi Phedo na Jehova

Tingakhombijisa kudini rudo no kubonga zvese zvatakapuwa ndi Mwari?

Masoko o Kupejisira

Revo yo magama no museswa wo magama akashandiswa mu bhuku rinozwi Bhaibheri Ringatijijisenyi?